Projekty Archiwalne

Zrealizowane

100%
zrealizowano cel: 77000 zł
Aparat USG na oddział położniczy w Ghanie
Pomóżmy w zakupie nowego aparatu USG, który pomoże zapewnić opiekę właściwą przyszłym mamom i ich nienarodzonym jeszcze dzieciom. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 54000 zł
Budowa sali lekcyjnej w szkole podstawowej w Sudanie Południowym
Lekcje w szkole w Wau odbywają się pod bambusowymi szałasami. Część uczniów odsyłana jest do domów z powodu braku miejsc. Wybudujmy dla nich salę lekcyjną! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 55200 zł
Budowa studni w Angoli
Mieszkańcy Tchisseque pokonują codziennie 5 km, aby zdobyć wodę. Wybudujmy dla nich studnię! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 20000 zł
Wsparcie edukacji w Tanzanii
Pomóżmy dziewczętom wzrastać poprzez zdobycie konkretnego wykształcenia. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 56000 zł
Dożywianie dzieci w oratorium w Zambii
Każdego dnia do salezjańskiego oratorium w Kazembe przychodzi od 80 do 100 dzieci. Zapewnimy dla nich codzienny posiłek! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 53160 zł
Wsparcie szkoły na Sri Lance
Farma przy salezjańskiej szkole w Dankotuwa daje utrzymanie placówce i zapewnia byt wszystkim uczniom szkoły. Pomóżmy ją zmodernizować! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 37800 zł
Budowa studni w Ghanie
Dzięki Waszej pomocy 6000 osób – dorosłych i dzieci będzie miało zapewniony dostęp do zdrowej i czystej wody, ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 30000 zł
Budowa zbiornika na wodę w Namibii
Zapewnij dostęp do wody pitnej dla 420 uczniów szkoły podstawowej w Rundu. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 36000 zł
Dożywianie dzieci z ochronki w Boliwii
Posiłki, które jedzą dzieci w ochronce są często ich jedynym pożywieniem. Zapewnijmy im jedzenie przez cały rok! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 50000 zł
Biblie i modlitewniki dla mieszkańców andyjskich wiosek w Boliwii
W 200 andyjskich wioskach, gdzie brak kapłanów, wierni sami zbierają się na modlitwy i katechezy. Podarujmy im Biblie i modlitwniki! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 35000 zł
Remont szkoły w Bangladeszu
Szkoła podstawowa w Utrail potrzebuje natychmiastowej renowacji! Bez Twojego wsparcia nie będzie to możliwe. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 20000 zł
Dofinansowanie wyjazdu młodzieży z Ukrainy na ŚDM
Jedenaście młodych ludzi z salezjańskich domów na Ukrainie prosi o pomoc w uczestnictwie w tegorocznym spotkaniu w Lizbonie. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 23000 zł
Dożywianie i stypendia dla uczniów z Ghany
Pomóż uczniom i uczennicom z Ghany, aby miały siły i środki do nauki ! Każde wsparcie to ogromna szansa. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 56500 zł
Dożywianie uczniów w Kenii
Dla wielu uczniów salezjańskiej szkoły technicznej szkolny posiłek jest jedynym w ciągu dnia. Zapewnij go! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 24000 zł
Pomoc dzieciom ulicy w Etiopii
Fundacja Barkot zapewnia kompleksową pomoc dzieciom, których domem była ulica. Pomóż zaspokoić podstawowe potrzeby jego podopiecznych! ... czytaj dalej
60%
zrealizowano cel: 50000 zł
Pomóżmy ofiarom trzęsienia ziemi w Syrii
Na skutek trzęsienia ziemi ludzie, którzy nie mieli prawie nic, stracili wszystko! Salezjanie udzielają im pomocy - wsprzyj! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 51600 zł
Dożywienie dzieci ulicy w Ugandzie
Zapewnij ciepły posiłek dla 526 podopiecznych ośrodka dla dzieci ulicy w Namugongo. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 16800 zł
Wsparcie wdów w Burundi
Wdowom w Burundi ciężko znaleźć pracę. Zakup kóz i szkolenie w zakresie hodowli to dla nich szansa na niezależność i godne życie. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 51600 zł
Dożywianie dzieci w Etiopii
Coraz więcej przedszkolaków z Tullo jest niedożywionych. Głód odbiera im siłę i uśmiech z twarzy. Pomóż je przywrócić! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 45000 zł
Edukacja dla dziewcząt w Kenii
Coraz więcej uczennic szkoły w Meru przerywa edukację, bo ich rodziny nie są w stanie zapłacić nawet bardzo niskiego czesnego. Pomóżmy! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 10000 zł
Przybory szkolne i sportowe dla dzieci z Burundi
Instytut Księży Misjonarzy Pojednania swoje powołanie wypełnia otaczając opieką najbardziej potrzebującą część społeczeństwa Burundi. Swoją pomocą otacza głównie osierocone dzieci oraz wdowy. Społeczność burundyjska na przestrzeni lat została dotknięta wieloma dramatami, co skutkuje licznymi podziałami w ich obecnym życiu. Misją Zgromadzenia Księży Misjonarzy jest pomoc w leczeniu ran i odbudowa… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 58500 zł
Edukacja dla dzieci z Angoli
W Huambo brakuje szkół, w których dzieci mogłyby się uczyć! Pomóż stworzyć prowizoryczne klasy dla 600 dzieciaków z Angoli. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 50000 zł
Wsparcie dzieła misyjnego w Amazonii
Mieszkańcy peruwiańskiej dżungli tylko raz w roku mogą uczestniczyć w Eucharystii. Pomóż misjonarzowi zanieść Chrystusa do amazońskich wiosek! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 36000 zł
Wymiana instalacji elektrycznej w szkole w Peru
W salezjańskiej szkole w Monte Salvado jest konieczna wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej. Jest już specjalista, ale brakuje środków. Pomóż! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 14000 zł
Dach do kaplicy św. Rafała w Zambii
Wierni z Chiwaya dzięki swoim wysiłkom zdołali wybudować mury kaplicy, a teraz trzeba położyć dach. Pomóżmy! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Stypendia dla studentów z Gambii
Dzięki środkom, jakie nasi Darczyńcy wpłacają na misje udało nam się wesprzeć kolejne piękne dzieło! Kolejni studenci z Gambii mogli kontynuować swoją naukę. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 15000 zł
Program dożywiania i stypendiów dla uczniów w Ghanie
Centrum Don Bosco w Ashaiman to szkoła techniczna dla dziewcząt i chłopców oraz internat. Wesprzyj program stypendialny i zapewnij edukację młodzieży z najuboższych rodzin. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 50000 zł
Działalność oratorium w Bangladeszu
Oratorium z Bangladeszu to nie tylko rozwój i edukacja dla dzieci i młodzieży. To także pomoc najuboższym, bez której ciężko jest żyć. Pomóż! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 50000 zł
Pomoc dzieciom ulicy w Togo
Historie młodych ludzi, których salezjanie Don Bosco z Kara w Togo otaczają swoją opieką, czasem nie mieszczą się w głowie. Pomóżmy tym dzieciom pokazać, że życie może być dobre i piękne. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 20000 zł
Obóz wakacyjny w Sierra Leone
Organizacja wakacyjnego obozu w salezjańskim ośrodku Don Bosco Falbul we Freetown to wyjście naprzeciw trudnej sytuacji dzieci i młodzieży ulicy. Pomóżmy! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 15000 zł
Krzesła do domu dziecka w Tupizie
Z domem dziecka w Tupipzie współpracujemy już od dwunastu lat. To była pierwsza placówka misyjna w Boliwii, na którą udali się nasi wolontariusze. Od tamtego czasu rokrocznie wolontariuszki SWM wspierają siostry służebniczki dębickie w ich pełnej poświecenia pracy, dbając by dzieci znalazły w domu przede wszystkim zrozumienie, miłość i poczucie… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 14000 zł
Wsparcie opieki zdrowotnej seniorów i wdów Burundi wykluczonych społecznie
Wielu seniorów z parafii w Bikinga w Burundi nie stać na korzystanie z usług medycznych. Podarujmy im karty ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki czemu usługi medyczne będą dla nich dostępne. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 55000 zł
Studnia w Namibii
Studnia w Ngwangwa zapewni dostęp do czystej wody dla 450 osób! Woda to życie, a każde jest bezcenne. Pomóż! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 60000 zł
Woda i dożywianie dla uczniów w Czadzie
80% wychowanków salezjańskiej szkoły w Dobie przychodzi na zajęcia bez posiłku i wody. Pomóż zapewnić codzienny posiłek i dostęp do czystej wody dla ponad 420 dzieci! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 20000 zł
Razem dla życia w Boliwii
Troska o życie to także promowanie jego wartości i ochrona dzieci jeszcze nienarodzonych. Wesprzyj kampanię informacyjną Centrum JPII w Cochabambie. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 10000 zł
Wsparcie dożywiania w oratorium w Zambii
Działalność oratorium w Kazembe nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie z Polski. Potrzeby są ogromne: posiłek dla kilkudziesięciu dzieci, wyposażenie sportowe, materiały plastyczne, rachunki za prąd i wodę. Dołóż swoją cegiełkę! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 900000 zł
Serce dla Ukrainy
Dostaliśmy pilną prośbę o pomoc od Księży z naszych placówek salezjańskich na Ukrainie! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 43700 zł
Podaruj wykształcenie młodzieży z obozu dla uchodźców w Palabek
Daj szansę zdolnej młodzieży na rozwój talentów i lepszą przyszłość ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 50000 zł
Wspieramy boliwijskie mamy!
Podaruj każdej mamie z Centrum Samotnej Matki w Cochabambie sprzęt kuchenny potrzebny do podjęcia pracy i zarobku oraz do wyżywienia swojej rodziny. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 17000 zł
Przedszkola w Namibii: pomóżmy dzieciom wzrastać
Kredki, farby, plastelina, papier kolorowy. Proste rzeczy, ale gdy ich nie ma o ile trudniej zorganizować dla maluchów zajęcia, które bawią, uczą i rozwijają. Dzieci z 5 przedszkoli czekają na Twoje wsparcie! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 30000 zł
Dostęp do edukacji dla młodych mam z Czadu
Pokrycie czesnego, zakup mundurków, przybory szkolne…Dla nas to niewiele, ale dla kogoś to jedyna szansa na nowe życie… Pomóż! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 40000 zł
Młodzi dla życia w Sierra Leone
Wesprzyj działania młodych, którzy pragną promować wśród rówieśników wartość życia, miłości i odpowiedzialności. Pomóż im zmienić otaczającą ich smutną rzeczywistość! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 20000 zł
Żywność i praca dla młodych z Kamerunu
Dajmy wędkę zamiast ryby! Stwórzmy młodym warunki, by sami mogli zapewnić sobie wyżywienie oraz pracę i nie potrzebowali więcej prosić o pomoc. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 12000 zł
Wsparcie placówki misyjnej w Bóbrce (Ukraina)
Dzieci z parafii św. Mikołaja nie będą mogły przychodzić na zajęcia do oratorium, jeśli przed zimą nie uda się kupić nowego pieca do ogrzewania budynku. Pomóżmy! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 36000 zł
Dożywianie ubogich w Czadzie – kontynuacja
Wyciągnij pomocną dłoń! Zapewnij pożywienie najuboższym mieszkańcom Czadu. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 40000 zł
Wsparcie oratorium w Zambii
Dzieci w Zambii bardzo szybko muszą dorosnąć, a opieka nad rodzeństwem, prowadzenie domu, gotowanie obiadu, ciężkie prace fizyczne – to ich codzienność. Widok dwunastoletnich dziewczynek noszących niemowlęta w chuście na plecach nikogo tutaj nie szokuje. Tak samo jak nikt się nie dziwi, spotykając chłopca, który idzie w ponad trzydziestostopniowym… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 118000 zł
Dożywianie i pomoc dzieciom ulicy w Amazonii
Zapewnij dzieciom ze slumsów w Manaus posiłek, bezpieczną przestrzeń do twórczego spędzania czasu i wsparcie psychologiczne ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 12000 zł
Wykończenie sal katechetycznych w Burundi
W budowę sal katechetycznych angażują się wszyscy mieszkańcy parafii w Bikinga. Brakuje już tylko środków na wykończenie. Pomóżmy im! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 18000 zł
Wyposażenie przedszkola w Namibii
Maluchy z Kayira-yira już nie mogą się doczekać, aby iść do przedszkola. Budynek już czeka, pomóż go wyposażyć i spełnij marzenia dzieci! ... czytaj dalej
76%
zrealizowano cel: 80000 zł
Budowa Kaplicy Wieczystej Adoracji w Lusace (Zambia)
Pomóż katolikom z Lusaki wzrastać w wierze. Wesprzyj budowę Kaplicy Wieczystej Adoracji! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 5000 zł
Możemy więcej! Kontynuacja dożywiania dzieci w Zambii
Posiłek w oratorium jest często dla małych mieszkańców Kazembe jedynym w ciągu dnia. Kontynuacja projektu pozwoli nie tylko wyżywić dzieci przez kolejne soboty, ale również wyposażyć oratorium w potrzebne materiały. Podziel się posiłkiem i radością! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 5000 zł
Dożywianie dzieci w Zambii
Posiłek w oratorium jest często dla małych mieszkańców Kazembe jedynym w ciągu dnia. Podziel się posiłkiem i radością! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 24500 zł
Wybudujmy studnię w Burkina Faso
  Bougre to rodzinna miejscowość ojca Jana Baptiste, który jest młodym misjonarzem ze zgromadzenia Misjonarzy Afryki popularnie zwanych Ojcami Białymi. Obecnie pracuje na wschodnim wybrzeżu Afryki w Tandale, w rejonie Dar er Salaam w Tanzanii. Pomagając najuboższym mieszkańcom w Tandale, pamięta o swojej rodzinnej ziemi. Ziemi, na której pora sucha… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 15500 zł
Odbudujmy dom rodziny z Bangladeszu
Ulewne deszcze pozbawiły chrześcijańską rodzinę z Bangladeszu dachu nad głową. Wybudujmy dla nich solidny dom odporny na zmienne warunki atmosferyczne. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 95000 zł
Wsparcie na starcie – dzieło dla maluchów w Tacna (Peru)
Każdy dzień, który mija, zmniejsza szansę na dobry rozwój. Pomóż w budowie sali wczesnej stymulacji i placu zabaw dla dzieci! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 24000 zł
Wsparcie dzieci ulicy w Etiopii
Daj drugą szansę dzieciom ulicy! Dzięki Twojemu wsparciu możliwy jest ich powrót do społeczeństwa i perspektywy na przyszłość ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 7680 zł
Ławki dla szkoły w Etiopii
Dzieci w szkole w Shire marzą o nowych ławkach. Pomóż je kupić! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 26580 zł
Dożywianie ubogich w Czadzie
Największym problemem w Czadzie jest susza i głód. Z ich powodu najbardziej cierpią dzieci, osoby starsze i chorzy, którzy nie są w stanie sami zapewnić sobie pożywienia. Wśród nich są mieszkańcy okolic Sarh których los możesz zmienić nie odchodząc od komputera. Pomóż im już dziś! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 9600 zł
Budowa studni w Czadzie
Mieszkańcy wiosek okolic Sarh w Czadzie muszą chodzić wiele kilometrów po wodę do rzeki. Wybudujmy dla nich studnie i zapewnijmy dostęp do czystej wody! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 100000 zł
Bieda, głód i COVID-19… Pomoc dla mieszkańców krajów misyjnych
Misjonarze, jak i najubożsi z krajów Afryki, Azji, Ameryki Południowej bardziej niż kiedykolwiek liczą na naszą pomoc! Wielkim problemem jest bieda, już widać znacznie większą liczbę żebrzących na ulicach. Jeśli zostawimy ich bez wsparcia, sytuacja stanie się dramatyczna, ale my możemy zmienić ten scenariusz. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 43368 zł
Budowa toalet w szkole katolickiej w Etiopii
Projekt ma na celu wybudowanie czterech nowych toalet w szkole katolickiej w Dongorze. Obecnie uczęszcza do niej tysiąc uczniów, a liczba toalet nie jest wystarczająca. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 16336 zł
Budowa toalet i pryszniców przy kościele parafialnym w Zambii
Dzięki budowie toalet możliwa będzie edukacja do higieny dla mieszkańców Kazembe. Tylko nieliczni mają w swoich domach dostęp do bieżącej wody. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 45000 zł
Budowa domów dla kobiet w Sudanie Południowym
Projekt ma na celu wybudowanie 15 stałych domów dla kobiet pracujących w ośrodku rolniczym w Tonj oraz ich rodzin.Budynki zostaną wykonane z palonej cegły oraz pokryte metalową blachą. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 48000 zł
Pomoc w rozbudowie Centrum Don Bosco w Freetown w Sierra Leone
Dziennie: 50-100 dzieci w wieku od 7 do 18 lat (chłopcy i dziewczęta), uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, sportowych oraz religijnych. W Centrum brakuje miejsca do nauki, do odrabiania lekcji, do codziennych spotkań i rozmów. Wspólnie możemy to zmienić. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 60000 zł
„Odważ się być dobrym” – Pomoc chorym z wiosek w Bangladeszu
Ze względu na niski poziom życia, mieszkańcy Bangladeszu nie są w stanie pokryć kosztów opieki medycznej w przypadku problemów zdrowotnych. Projekt zakłada wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących mieszkańców z okolicznych wiosek w pobliżu Joypurhat. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 24000 zł
Wyprawka dla matek i niemowląt w Cochabambie w Boliwii
„Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest niechcianym, porzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby…” Matka Teresa z Kalkuty Boliwia jest… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 12000 zł
Z dżungli do stolicy – wyjazd młodzieży na święcenia biskupie do Limy
Projekt zakłada pokrycie kosztów przejazdu 19 młodych animatorów do i z Limy. Z racji odległości i położenia, trasę z San Lorenzo do Limy pokonuje się w około 2 dni łodzią, samochodem oraz samolotem. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 30000 zł
Budowa centrum katechezy dla dzieci i alfabetyzacji dorosłych w Burundi
Celem projektu jest utworzenie miejsca przeznaczonego do nauczania dzieci katechezy oraz dorosłych umiejętności czytania i pisania. ... czytaj dalej
93%
zrealizowano cel: 27258 zł
Okna i drzwi do klasztoru sióstr klarysek w Peru
Dla Sióstr Klarysek z Pariacoto realizowaliśmy już dwa projekty: pomoc w budowie klasztoru oraz remont dachu. Teraz chcemy pomóc w wykończeniu budowy. Najpilniejsze są drzwi i okna. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 11520 zł
Kurs gastronomii w Zway w Etiopii
Celem projektu jest pomoc w wyposażeniu pomieszczenia na szkolenie z gastronomii. W ten sposób możemy przyczynić się do spełnienia marzeń wielu dziewcząt: znalezienia pracy, samodzielności, a tym samym, dać nadzieję na lepszą przyszłość. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 60000 zł
Przeniesienie Centrum Don Bosco w Damaszku w Syrii
Centrum Don Bosco (inaczej Oratorium), jest to miejsce, gdzie dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji mogą mieszkać, uczyć się, zdobywać zawód oraz bawić się. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 200000 zł
Dożywianie uchodźców z Sudanu Południowego w Palabek w Ugandzie
Celem projektu jest zebranie funduszy na wyżywienie 1000 dzieci i nauczycieli w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Palabek, Ugandzie. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 8800 zł
Dostęp do wody pitnej w szkole technicznej w Rwandzie
Problem dostępu do wody trzeba rozwiązać jak najszybciej. Celem projektu jest wybudowanie małej oczyszczalni wody przy szkole technicznej w Muhazi ... czytaj dalej
59%
zrealizowano cel: 30000 zł
Wsparcie seminarium w Wietnamie
W seminarium oprócz formacji i studiów, klerycy mają możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z młodzieżą. Niosą pomoc i nadzieję, pomagają w oratoriach, organizują zabawy i zajęcia sportowe, a przez to zbliżają do Pana Boga. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 8410 zł
Wyposażenie szkoły w Burundi
Głównym celem projektu jest nauczenie młodych z Don Bosco VTC jak korzystać z komputera, aby uzyskali kwalifikacje, które pozwolą im odnaleźć się na rynku pracy. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 51600 zł
Wykonanie instalacji elektrycznej w Bangladeszu
Kolejnym krokiem w ukończeniu Centrum jest wykonanie instalacji elektrycznej w całym budynku. Po raz kolejny potrzebujemy Waszej pomocy! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 16000 zł
Pomóżmy wyposażyć kościół i kaplicę w Manaus w Brazylii
Salezjanie są również obecni w Brazylii. Posługują w Manaus, największym mieście Amazonii, gdzie pełnią posługę duszpasterzy i wychowawców. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 12000 zł
Wyposażenie warsztatów technicznych w Boliwii
W Kami znajduje się szkoła dla dzieci i młodzieży z pobliskich okolic. Salezjanie prowadzą tam internat dla chłopców i uczą zawodu. Pomóżmy zapewnić im lepszą przyszłość. ... czytaj dalej
80%
zrealizowano cel: 70000 zł
Tanzania – wsparcie seminarium w Moshi
Pomóż zrealizować marzenie o służbie Bogu i ludziom młodym Afrykańczykom. Ty pomagasz im, oni pomagają innym! ... czytaj dalej
68%
zrealizowano cel: 22000 zł
Peru – dokończenie budowy klasztoru sióstr klarysek w Pariacoto
Siostry klaryski mają już wybudowane dwa piętra domu dla nowych kandydatek. Potrzeba jeszcze dachu i wykończenia całości, aby mogły się wprowadzić. Pomóż im w tym! ... czytaj dalej
80%
zrealizowano cel: 11500 zł
Wenezuela – remont kaplicy salezjańskiej wspólnoty w Guayana
Wspólnota salezjańska w Guayana ma już salę na kaplicę. Niezbędne są jednak prace remontowe, aby można było w niej spotykać się na codziennych modlitwach. Dołóż swoją cegiełkę! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 236000 zł
Bangladesz – budowa skrzydła szkoły i centrum młodzieżowego
W Joypurhat pond 300 dzieci przychodzi do salezjańskiego oratorium. Na razie uczą się i bawią, modlą i jedzą posiłki pod drzewami, gdzie w lecie dokuczają upał i deszcz, a w zimie dotkliwy chłód. Marzą o centrum młodzieżowym z prawdziwego zdarzenia. Pomóż je wybudować! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 12000 zł
Etiopia – wsparcie szkoły krawieckiej w Zway
W szkole krawieckiej w Zway chętnych do nauki jest wielu, ale siostrom salezjankom brakuje środków finansowych na utrzymanie szkoły. Wesprzyj rozwój edukacji i pomóż spełnić marzenia o lepszym życiu młodzieży w Zway! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 23000 zł
Rwanda – opłata czesnego dla uczniów szkoły zawodowej w Muhazi
Szkoła zawodowa w Muhazi przygotowuje młodzież z ubogich środowisk do startu w przyszłość – zdobycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia pracy, która jest przepustką do lepszego życia. Wystarczy 60 zł, aby zapewnić możliwość rocznej edukacji dla 1 ucznia. Nie czekaj, Twoja pomoc ma znaczenie! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 25000 zł
Republika Środkowoafrykańska – dożywianie ubogich z parafii w Bangi
Większość mieszkańców RCA żyje za 3 zł dziennie. Wielu z nich, zwłaszcza dzieci i osoby starsze oraz samotne cierpią z powodu głodu. Twoja pomoc może to zmienić! ... czytaj dalej
77%
zrealizowano cel: 37200 zł
Peru – wymiana instalacji elektrycznej w kościele w Callao
W kościele w Callao doprowadzony prąd, ale nie można z niego korzystać. Kable są bardzo stare, a przewody nie są połączone w bezpieczny sposób. Stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla wiernych, a także uniemożliwia korzystanie z oświetlenia i nagłośnienia. Pomóż to zmienić! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 25000 zł
Republika Środkowoafrykańska – zakup leków do przychodni w Bangi
Problemy i przypadki medyczne w naszych warunkach proste do wyleczenia dla mieszkańców Afryki często stanowią poważne zagrożenie życia. W przychodni w Galabadja każdego dnia dziesiątki mieszkańców Bangi i okolicznych wiosek otrzymują niezbędną pomoc. Wesprzyj działanie przychodni! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 13500 zł
Peru – zadaszenie klasztoru Sióstr Klarysek w Pariacoto
Dzięki Waszemu wsparciu mury klasztoru Sióstr Klarysek w Pariacoto już stoją. Wciąż jednak brakuje środków na zadaszenie budynku przed okresem najintensywniejszych deszczy, które przychodzą w marcu. Tu liczy się czas i każda złotówka! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 14000 zł
Remont w domu dziecka w Boliwii
Tupiza to nieduża miejscowość w Boliwii w Ameryce Południowej. Zachwyca ona niezwykle niebieskim niebem, czerwonymi górami i ludźmi, którzy pomimo trudnych warunków życia, zawsze i wszędzie tańczą. To tutaj, wśród rozgrzanych do czerwoności serc i gór, mieści się jeden z niewielu na tym obszarze Domów Dziecka. Kolejny znajduje się dopiero… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 6300 zł
Zeszyty i przybory szkolne dla uczniów w Rwandzie
Zeszyty i przybory na nowy rok szkolny to marzenie uczniów szkoły w Muhazi. Dla wielu taki wydatek przekracza ich możliwości, ale ty możesz je spełnić! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 3200 zł
Zakup pralki dla misjonarzy w Rwandzie
Siostra pracująca w salezjańskim domu inspektorialnym w Kigali w Rwandzie dwoi się i troi każdego dnia ręcznie piorąc ubrania ponad 10 osób. Pralka automatyczna znacznie ułatwiłaby jej pracę. Pomóż ją kupić! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 6000 zł
Wsparcie dzieci z Domu Pokoju w Betlejem
Położone w palestyńskiej strefie autonomicznej, na zachodnim brzegu rzeki Jordan Betlejem –  to miasto pełne kulturowej różnorodności i miejsc o niebagatelnym znaczeniu dla chrześcijan. Jego historia – sięgająca wielu pokoleń wstecz, przepełniona jest zarówno wydarzeniami doniosłymi, jak i tymi trudnymi, które miały miejsce w XX/XXI wieku. W tę historię Betlejem… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 13000 zł
Edukacja i dożywianie dzieci w Etiopii
Siostry Salezjanki w Zway prowadzą centrum edukacyjne, do którego należy przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Dostęp do placówek edukacyjno – wychowawczych,  jest w zasadzie jedyną szansą dla dzieci i młodzieży, aby potrafiły potem wykorzystać swój potencjał, a także potencjał własnego kraju i odpowiedzialnie żyć. To dawanie wędki, a nie ryby. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 17000 zł
Dokończenie budowy klasztoru sióstr klarysek w Peru
Siostry Klaryski z Pariacoto w Peru potrzebują pomocy w dokończeniu budowy klasztoru. Brakuje pierwszego piętra i otynkowania ścian. Muszą zdążyć do listopada, kiedy zacznie się pora deszczowa, aby dotychczas wykonane prace nie uległy zniszczeniu. Bez Twojej pomocy nie dadzą rady! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 46000 zł
Remont szpitala w Demokratycznej Republice Konga
W szpitalu w Kongo na suficie zalega pleśń, a przez dziury w dachu leje się woda. Szpital wymaga natychmiastowego remontu. Brakuje też pieniędzy na zakup leków i sprzętu. Pomóż leczyć i ratować życie! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 12660 zł
Organizacja obozu wakacyjnego w Awassa w Etiopii
W Etiopii, w miejscowości Awassa Siostry Misjonarki Miłości prowadzą szkołę podstawową. Co roku organizują dla swoich uczniów obozy wakacyjne. To okazja dla dzieci do twórczego i kreatywnego wypoczynku, ale także do aktywnej nauki i pogłębienia wiary. W tegorocznych wakacjach weźmie udział łącznie ok. 300 dzieci podzielonych na dwa 3-tygodniowe turnusy. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 11500 zł
Wsparcie domu dla chłopców ulicy w Limie w Peru
Dach nad głową, ciepły prysznic, ubranie, jedzenie, przybory szkolne - to wszystko chłopcy z ubogich rodzin otrzymują w Domu Księdza Bosko w Limie. Kolejnym krokiem jest wychowanie w wierze na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Pomóż je im zapewnić! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 15900 zł
Organizacja obozu wakacyjnego w Dongorze w Etiopii
Wakacje to czas radości, zabawy i beztroski. Dla dzieci w Dongorze to także możliwość nauki, rozwoju uczestnictwa w zajęciach, do których nie mają dostępu na co dzień. Spraw, by ich wakacje były wyjątkowe! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 14000 zł
Budowa siódmej studni w RCA
Położony w samym sercu Afryki kraj od lat targany jest wewnętrznymi konfliktami. Praca misyjne w tym regionie jest nie tylko trudna, ale często także niebezpieczna. Wszechobecne jest także ubóstwo –  większość mieszkańców żyje poniżej jego granicy, czyli za mniej niż 4 złote dziennie. Głód i problem z dostępem… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa szóstej studni w RCA
To będzie już szósta studnia dla mieszkańców wiosek obrzeży Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej! Powstanie ona dzięki ofiarności indywidualnego anonimowego Darczyńcy. W imieniu wszystkich, którzy będą z niej korzystać skłądamy serdeczne podziękowania. Głoszenie Słowa Bożego przejawia się również przez konkretną pomoc, zwłaszcza w przypadku kraju, który… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 20000 zł
Wsparcie ofiar głodu w Sudanie Południowym – kontynuacja
Dramatyczna sytuacja mieszkańców Sudanu Południowego trwa nadal. Pomóż ratować ich życie! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 30000 zł
Pomoc ofiarom wojny w Syrii
Choć pokój nadal jest odległy, mieszkańcy Aleppo powoli odbudowują swoje życie na gruzach. Pomóż im wrócić do normalnego życia. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 15000 zł
Paulina i Bartek jako animatorzy na wioskach w dżungli w Peru
Mieszkańcy wiosek w peruwiańskiej dżungli czekają na każdą wizytę misjonarzy. Chcą słuchać Ewangelii, przygotowywać się do sakramentów i uczyć chrześcijańskiego życia. Pomóż Paulinie i Bartkowie dotrzeć do nich! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 14000 zł
Budowa piątej studni w RCA
Dla wielu mieszkańców wiosek w RCA wiaderko wody musi wystarczyć na cały dzień. Brak czystej wody powoduje choroby i niedożywienie, na które cierpi 38% dzieci w tym kraju. Wybuduj dla nich studnię! ... czytaj dalej
62%
zrealizowano cel: 11500 zł
Podręczniki dla uczniów w Tanzanii
Uczniowie w szkołach średnich w Dodomie i Didia mają ogromną motywację do nauki. Nie chcemy aby ograniczał ich brak dostępu do materiałów edukacyjnych. Możesz podarować podręcznik, po który wkrótce sięgnie ktoś w Tanzanii. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 18591 zł
Asia i Majka jako animatorki w oratorium w Peru
Dzieci w oratorium w peruwiańskim Piura już czekają na zajęcia z nowymi animatorkami. A Asia i Majka potrzebują Twojej pomocy, by do nich dotrzeć. Chcesz dodawać skrzydeł? Zainwestuj w Piura! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 16000 zł
Magda i Agnieszka jako nauczycielki w szkole Etiopii
W szkole prowadzonej przez Siostry Salezjanki w Ziway wciąż brakuje wykwalifikowanych nauczycieli. Magda i Agnieszka chcą podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Pomóż im lecieć na misje do Etiopii. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 25000 zł
Remont oratorium w San Lorenzo w Peru
Jeden z domków służących za świetlice dla najuboższych dzieci na obrzeżach San Lorenzo w peruwiańskiej dżungli grozi zawaleniem i wymaga natychmiastowego remontu. Spraw aby dzieci znów mogły się w nim spotykać. Pomóż sfinansować remont. Zapewnij dzieciom bezpieczne miejsce do nauki i zabawy! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 11144 zł
Ala i Hania jako animatorki na obozie wakacyjnym w Etiopii
W etiopskim Tullo potrzebna jest pomoc w organizacji obozu wakacyjnego dla dzieci. Hania i Ala potrzebują Twojego wsparcia, aby móc tam pojechać. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 8000 zł
Łukasz jako wychowawca w domu dla chłopców ulicy w Peru
W Domu dla chłopców ulicy w Limie potrzebny jest wychowawca. Pomóż Łukaszowi, pomagać innym! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 16000 zł
Aneta i Arleta jako wychowawczynie w domu dziecka w Boliwii
Dzieci z Boliwii bardzo potrzebują odrobiny miłości, Arleta i Aneta są gotowe się z nimi podzielić. Pomóż im wyjechać na misje! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 13343 zł
Eliza i Ula jako animatorki podczas obozu wakacyjnego w Etiopii
Dzieci w Awassie już czekają na wakacyjny obóz. Pomóż Uli i Elizie zorganizować niezapomniany letni wypoczynek dla dzieciaków w Etiopii. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 16000 zł
Praca wychowawcza Asi i Eweliny w oratorium w Peru
Dzieciaki z dżungli czekają na przyjazd wolontariuszy – Asia i Ewelina potrzebują Twojej pomocy, żeby do nich dotrzeć! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 14000 zł
Budowa czwartej studni w RCA
Dla wielu mieszkańców wiosek w RCA wiaderko wody musi wystarczyć na cały dzień. Brak czystej wody powoduje choroby i niedożywienie, na które cierpi 38% dzieci w tym kraju. Wybuduj dla nich studnię! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 20000 zł
Wyjazdy wolontariuszy 2017/2018
Wolontariat misyjny to „Ewangelia w działaniu”, czyli przekazywanie ludziom orędzia Ewangelii poprzez działania odpowiadające na najpilniejsze potrzeby bliźnich.Wolontariusze żyjąc wśród ludzi, do których są posłani wykonują konkretną pracę na rzecz innych i są żywymi świadkami miłości Jezusa Chrystusa. Włącz się w tę misję! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 40000 zł
Wsparcie ofiar głodu w Sudanie Południowym
W dwóch regionach Sudanu Południowego ogłoszono stan klęski głodowej. Głód cierpi obecnie ponad 100 tysięcy ludzi, a w lipcu aż 5,5 mln, czyli ponad połowa mieszkańców Sudanu może nie mieć dostępu do wystarczającej ilości jedzenia. Nie bądź obojętny! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa studni w Republice Środkowoafrykańskiej
Dla wielu mieszkańców wiosek w RCA wiaderko wody musi wystarczyć na cały dzień. Brak czystej wody powoduje choroby i niedożywienie, na które cierpi 38% dzieci w tym kraju. Wybuduj dla nich studnię! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 70000 zł
Pomoc dzieciom i młodzieży w Aleppo – kontynuacja
Wiele osób pyta jak można konkretnie pomóc – najbardziej konkretną pomocą, o którą proszą mieszkańcy Syrii jest modlitwa. Jest także jednak dużo osób, które chcą pomóc także materialnie. Dzięki naszej akcji przekazaliśmy dotąd 10.000 dolarów na działalność salezjańskiego oratorium w Aleppo. Ale potrzeb nie brakuje… Nadal można więc przekazać środki… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Pomoc dzieciom i młodzieży w Aleppo
Wiele osób pyta jak można konkretnie pomóc – najbardziej konkretną pomocą, o którą proszą mieszkańcy Syrii jest modlitwa. Ci, którzy chcieliby pomóc także materialnie, mogą przekazać środki finansowe. Jest to w tym momencie najbardziej efektywny sposób na wsparcie mieszkańców Syrii. Przesyłanie jakichkolwiek innych darów nie jest możliwe ze względu na… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 76000 zł
Drzwi i okna do kościoła w Peru
Budynek starego kina bez okien, w którym ustawiono ławki i ołtarz - tak wygląda kościół mieszkańców slumsu w Callao (Peru). Możemy to zmienić! Pomóż nam go wyremontować, wstawić okna i nowe drzwi. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup ziemi pod budowę szkoły w Burundi
Rodzice dzieci z Gitega od 8 lat starali się o możliwość na stworzenie szkoły podstawowej dla swoich dzieci. Teraz jest na to szansa! Pomóż ją wykorzystać! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Biblioteka w szkole w Zambii
W salezjańskim liceum w Mansie uczniowie mogą tylko marzyć o korzystaniu z podręczników, encyklopedii, czy słowników. Dzięki stworzeniu biblioteki ich marzenie może stać się rzeczywistością. Pomóż! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa siedemnastej studni w Czadzie
Mieszkańcy wiosek w Czadzie muszą przemierzać pieszo duże odległości, by zdobyć wodę zdatną do picia. Wspólnie wybudujmy dla nich kolejną studnię! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 6000 zł
Praca Oli i Magdy w domu dziecka w Boliwii
Dzieci z Boliwii bardzo potrzebują odrobiny miłości, Magda i Ola są gotowe się z nimi podzielić. Pomóż im wyjechać na misje! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 13000 zł
Praca wychowawcza Agaty, Kasi i Moniki w oratorium w Peru
Dzieciaki z dżungli czekają na przyjazd wolontariuszy – Agata, Kasia i Monika potrzebują Twojej pomocy, żeby do nich dotrzeć! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 12000 zł
Ela i Marta jako animatorki podczas obozu wakacyjnego w Nigerii
Pilnie potrzebny geograf i matematyk w Nigerii – pomóż Eli i Marcie wyjechać na misje! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 20000 zł
Organizacja obozu wakacyjnego w Nigerii
Nigeria potrzebuje pokoju, a jego budowę najłatwiej zapewnić poprzez wychowanie i rozwój najmłodszych obywateli. W sierpniu 2016 roku w mieście Ibadan, odbył się kolejny już obóz wakacyjny dla dzieci i młodzieży, który połączył w sobie naukę z zabawą i doskonaleniem talentów. Nauka przedmiotowa oraz rozwój umiejętności zwiększą szanse… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 4700 zł
Udział Simeona z Namibii w Światowych Dniach Młodzieży
Simeon z Namibii chciałby odpowiedzieć na zaproszenie Papieża i przybyć na Światowe Dni Młodzieży. Daj mu tę szansę! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 18600 zł
Wykończenie kościoła w Burundi
5 września 2015 roku została otwarta parafia Bikinga w Gitega – Soga. Wspólnota parafialna liczy 22 tys. wiernych, choć Kościół w Gitega jest ubogi, prężnie się rozwija. Mieszkańcy Gitega są ubodzy, doświadczeni przez cierpienie… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 43200 zł
Program wsparcia dzieci ulicy w Sudanie Południowym
Ponad 10 tysięcy dzieci żyje na ulicach miast Sudanu Południowego bez opieki i środków do życia. Razem możemy zmienić ich rzeczywistość! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 14700 zł
Studia dla sióstr Karmelitanek w Burundi
Studnia medyczne i ekonomiczne sióstr Consolate i Anne-Lyse z Gitegi to jedyna możliwość, aby mogły profesjonalnie poprowadzić założony przez nie szpital i przychodnię. To także pomoc stekom osób, dla których miejsca te są jedyną szansą na pomoc medyczną. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 8600 zł
Udział Jonesa z Liberii w Światowych Dniach Młodzieży
Jones jest salezjańskim wolontariuszem. Marzy, by przyjechać do Krakowa na spotkanie z Papieżem i młodymi z całego świata! Z Twoją pomocą jest to możliwe! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 8600 zł
Udział Monici ze Sierra Leone w Światowych Dniach Młodzieży
Monica ze Sierra Leone marzy o tym, by przyjechać do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży! Jej marzenie może się spełnić dzięki Tobie! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 13780 zł
Wsparcie domu dla dzieci ulicy na Wybrzeżu Kości Słoniowej
W Abidżanie Salezjanie pomagają młodym ludziom, których domem stała się ulica. Zapewniają im dach nad głową, jedzenie, edukację i szansę na godne życie. Pomóż tworzyć ten dom! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 16000 zł
Budowa szesnastej studni w Czadzie
Mieszkańcy wiosek w Czadzie muszą przemierzać pieszo duże odległości, by zdobyć wodę zdatną do picia. Wspólnie wybudujmy dla nich kolejną studnię! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 6800 zł
Wyposażenie klas w ośrodku dla dzieci ulicy w Kongo
Centrum Don Bosco Ngangi zapewnia darmową edukację rocznie 4.000 dzieci ulicy. W szkole brakuje ławek dla nowych uczniów. Pomóż je kupić – daj edukację i lepszą przyszłość! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 67400 zł
Panele słoneczne w domu dla dzieci ulicy w Kenii
Mali mieszkańcy domu dla dzieci ulicy Bosco Boys w Nairobi zwykle myją się w zimnej wodzie, co jest przyczyną wielu chorób. Pomóż zapewnić im ciepłą wodę! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 5760 zł
Motor dla misji w Bangladeszu
Tylko 2 misjonarzy i mieszkańcy ponad 100 wiosek okolic Lokhikul czekający na możliwość uczestnictwa w Mszy św. Pomóż misjonarzom dotrzeć z Ewangelią i pomocą do najbardziej potrzebujących! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup figury Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych do parafii św. Józefa w Sarh
Salezjanie prowadzą w Sarh w Czadzie parafię pw. św. Józefa, przy której stworzyli szkołę, przedszkole i centrum młodzieżowe. Działaniami duszpasterskimi obejmują także 50 wiosek w promieniu 100 km. Na prośbę lokalnej wspólnoty zakupiliśmy i przesłaliśmy do kościoła figurę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Proboszczem parafii był wówczas ks. Artur Bartol. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie zakupu ziemi pod nowicjat w Bangladeszu
W Bangladeszu istnieją trzy wspólnoty salezjańskie. W jednej z nich – w Joypurhat pracuje polski misjonarz Ks. Paweł Kociołek. Tam też ma powstać nowicjat dla przyszłych salezjanów. Co roku do zgromadzenie zgłasza się ok. 15 nowych kandydatów, którzy do tej pory odbywali swoją formację w Indiach. W ostatnim czasie władze… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe działalności młodzieżowej w Ghanie
Od kilku lat polski misjonarz, ks. Piotr Wojnarowski, jest delegatem do spraw młodzieży prowincji Afryka Zachodnia (obejmującej kraje: Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone). Działalność młodzieżowa animowana w głównej mierze przez ks. Piotra obejmuje między innymi formację liderów młodzieżowych, organizację międzynarodowych zjazdów młodzieży, prowadzenie i działalność oratoriów oraz klubów młodzieżowych „Youth… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Pomoc ofiarom tajfunu Haiyan (Jolanda) na Filipinach
SWM we współpracy z organizacjami zrzeszonymi w Don Bosco Network odpowiedział na potrzeby ofiar tajfunu, który nawiedził Filipiny w listopadzie 2013 roku. Dzięki silnej międzynarodowej mobilizacji, udało się zebrać prawie 2 mln euro, dzięki którym do końca grudnia 2014 roku została wsparta odbudowa 2712 domów (mieszkańcom przekazano materiały… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie działalności Centrum Młodzieżowego „Don Bosko” w Odessie
Przekazane środki finansowe pomogły w codziennym funkcjonowaniu centrum, do którego przychodzą dzieci i młodzież z okolicznych blokowisk. Chętnych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w centrum wciąż przybywa. W ramach pracy oratoryjnej salezjańscy wolontariusze dodatkowo organizowali bezpłatne zajęcia dla dzieci z rodzin uchodźców: sportowe, arteterapii, języka angielskiego, jak i pomocy psychologicznej… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego w Maseru
Centrum obejmuje szkołę podstawową, szkołę średnią oraz dom dla dzieci niepełnosprawnych. Przekazane środki wesprą funkcjonowanie centrum, w którym dzieci i młodzież mogą spędzać kreatywnie swój wolny czas na nauce, zabawach i modlitwie, a także zjeść ciepły posiłek.   Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Lesotho  Maseru 2015 [gdlr_space height=”60px”]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie działalności edukacyjnej placówki misyjnej w Shire
Placówka misyjna w Shire Endesellassie istnieje od 2012 roku. Salezjańscy misjonarze prowadzą tam szkołę podstawową i ośrodek młodzieżowy do których łącznie uczęszcza ponad 850 dzieci i młodzieży. Mogą w tam nie tylko zdobywać wiedzę, ale i rozwijać swoje zainteresowania i kształtować osobowość. Misjonarze dokładają wszelkich starań, by zapewnić uczniom… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup materiałów edukacyjnych dla 20 szkół z okolic Sarh
Przy parafii św. Józefa w Sarh Salezjanie prowadzą szkołę podstawową, lecz swoją opieką obejmują także 20 innych szkół z miejscowości położonych w promieniu 100 km. Budynki, w których odbywają się lekcje, to lepianki pokryte trzciną, a nauczyciele nie mają podręczników, z których mogliby korzystać w czasie lekcji uczniowie. Nie ma… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie centrum młodzieżowego i zakup książek do biblioteki w Dar es Salaam
W szkole w Dar es Salaam powstaje biblioteka, gdzie codziennie przychodzą dziesiątki młodych ludzi. Jednak na półkach wciąż brakuje książek. Możesz kupić książkę! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Przekazanie sprzętu dentystycznego do Wau
Siostry Salezjanki prowadzą w Wau dwie szkoły podstawowe. Dzieci mogą tam nie tylko zdobywać wiedzę, ale także skorzystać z podstawowej pomocy medycznej. W tym roku sfinansowaliśmy przekazanie na placówkę sióstr Salezjanek w Wau, pochodzącego z darowizny sprzętu dentystycznego (m.in. fotel, lampa i narzędzia stomatologiczne). ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 21000 zł
Zakup maszyny spawalniczej do Technikum Zawodowego w Wau
Uczniowie szkoły w Wau chcą zdobyć zawód spawacza, który zapewni im środki do życia. Szkoły nie stać na zakup niezbędnej do tego maszyny spawalniczej z agregatem prądotwórczym. Pomóż kolejnym młodym Sudańczykom zdobyć zawód! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 16000 zł
Zakup kserokopiarki dla szkół podstawowych w Sudanie Południowym
Uczniowie szkoły w Wau są pełni zapału do nauki, ale bark im materiałów edukacyjnych. Nauczyciele nie mają kserokopiarki, aby kserować dla nich ćwiczenia i zadania. Pomóż spełnić ich marzenie! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe pracy misyjnej ks. Artura Bartola
Od 2011 roku Ksądz Artur Bartol był proboszczem parafii św. Józefa w Sarh w Czadzie. Parafia obejmuje posługę w 50 okolicznych wioskach na przestrzeni 100 km. Salezjanie prowadzą szkołę podstawową i przedszkole w Sarh, a także wspierają szkoły w wioskach. Ks. Artur nadzorował także prace przy budowach studni dla mieszkańców… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe pracy misyjnej ks. Józefa Czerwińskiego
Ks. Józefa Czerwiński realizuje swoje misyjne posłannictwo w jednym z najbiedniejszych krajów świata – Malawi. Pełni posługę na placówce SALESIANS OF DON BOSCO NKHOTAKHOTA. Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Malawi  Nkhotakhota 2015 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 23100 zł
Dożywianie ubogich w Czadzie
Największym problemem w Czadzie jest susza i głód. Z ich powodu najbardziej cierpią dzieci, osoby starsze i chorzy, którzy nie są w stanie sami zapewnić sobie pożywienia. Wśród nich są mieszkańcy okolic Sarh których los możesz zmienić nie odchodząc od komputera. Pomóż im już dziś! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe pracy misyjnej ks. Mariusza Skowrona
Misyjna ścieżka księdza Mariusza Skowrona zaczęła się we wspólnocie salezjańskiej w Świętochłowicach. Najpierw prowadził oratorium, następnie został opiekunem wolontariatu i naturalnie „wsiąknął” w misyjny klimat, aż w końcu sam wyjechał do Afryki. Najpierw pracował 7 lat w Zambii, dokładnie w Chingoli, a następnie w Kabwe. Obecnie pracuje w Namibii,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Program wsparcia dzieci ulicy w Wau w Sudanie Południowym
W wyniku długotrwałego kryzysu związanego z wieloletnią wojną domową, tysiące dzieci w Sudanie Południowym trafiło na ulice. Opuściły swoje domu we wioskach, ponieważ ich rodziny nie były w stanie zapewnić im jedzenia, ubrań ani edukacji. W mieście uciekają się do kradzieży, aby zdobyć środki do życia. Cierpią głód i zapadają… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe pracy misyjnej ks. Kazimierza Sochy
Ksiądz Kazimierz Socha mieszka i posługuje w kenijskim Nairobi jako duszpasterz dzieci i młodzieży na placówce Don Bosco Utume. Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Kenia  Nairobi 2015 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe pracy misyjnej ks. Sławomira Bartodzieja
Ksiądz Sławomir Bartodziej zaraz po ślubach wieczystych w 1994 roku wyjechał na staż misyjny do Zambii, gdzie przez dwa lata pracował kolejno w Chingoli i Kabwe. Kolejne cztery lata spędził w Kenii, by ukończyć studia teologiczne na Uniwersytecie Katolickim w Tangazie. Po święceniach kapłańskich rozpoczął posługę duszpasterską wśród dzieci… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Letni obóz edukacyjny w Nigerii
Półkolonie wakacyjne w Centrum Młodzieżowym Don Bosco w Ibadanie, w Nigerii, to krok w stronę młodych, młodszych i najmłodszych z najuboższych rodzin miasta. Dla 300 uczestników był to nie tylko czas zabawy i modlitwy, ale także możliwość nauki, rozmowy oraz zjedzenia ciepłego posiłku. Już po raz trzeci wsparliśmy organizację tego… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie dla ofiar wirusa ebola
Wirus ebola zniszczył życie mieszkańcom krajów Afryki Zachodniej. Brakuje leków, środków czystości i opieki dla osieroconych dzieci. Pomóż z nami ofiarom eboli! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup komputerów dla sióstr w Burundi
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus prowadzą w Burundi cztery placówki misyjne, w których każdego dnia oddają się pracy na rzecz najbardziej potrzebujących. W regionie, który przez lata był pochłonięty konfliktami plemiennymi pomiędzy Tutsi i Hutu, siostry zajmują się pomocą medyczną, edukacją i katechizacją. Na prośbę wspólnoty Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Stypendia dla uczniów w Ghanie
W roku 2014, z inicjatywy polskich i słowackich przedsiębiorców (firma ZIBET oraz CEMENTOWANIA LADCE) został rozpoczęty program stypendialny dla uczniów salezjańskich szkół technicznych i zawodowych w Ghanie. Stypendia udzielane były w pierwszej kolejności uczniom działu budowlanego, programem objęte zostały jednak także dzieci pochodzące z nielegalnego handlu żywym towarem, przebywające w… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wyposażenie domu dla wolontariuszy w Chingoli
Centrum młodzieżowe i szkoła techniczna w Chingoli mogą funkcjonować dzięki pracy misjonarzy, a także wolontariuszy. Dla tych ostatnich jest już dom, ale brakuje w nim sprzętów. Pomóż wyposażyć dla nich dom! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wykończenie sal katechetycznych i biur parafialnych w parafii św. Jana Bosco w San Felix
Placówka salezjańska znajduje się w jednej z najbiedniejszych i najniebezpieczniejszych dzielnic miasta San Felix. Dlatego organizowane w niej katechezy i zajęcia pozalekcyjne odgrywają tak istotna rolę i starają się przyciągnąć jak najwięcej młodych ludzi podatnych na zagrożenia. W Centrum w ciągu tygodnia organizowane jest oratorium dla dzieci, podczas… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Przekazanie 2 figur Matki Bożej do salezjańskiej wspólnoty w Wau
Księża Salezjanie prowadzą w  Wau szkołę techniczną oraz ośrodek dla dzieci ulicy. Do ich wspólnoty przekazaliśmy 2 figury Matki Bożej. Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Sudan Południowy  Wau 2015 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Naprawa dachu szkoły i oratorium w Kazembe
Wichura zniszczyła dach szkoły i oratorium w Kazembe uniemożliwiając prowadzenie zajęć. Dzieci i młodzież nie mają bezpiecznego miejsca do nauki i zabawy. Pomóżmy im znów się kształcić! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Ośrodek zdrowia w Ugandzie
W Koja w Ugandzie powstał ośrodek zdrowia. Mieszkańcy nie mogą jednak w pełni z niego korzystać, gdyż brakuje środków na jego wykończenie i wyposażenie. Każda pomoc jest na wagę zdrowia! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Pomoc dla NEPALU!
  Celem projektu było wsparcie mieszkańców Nepalu, którzy stracili dach nad głową na skutek trzęsienia ziemi 24 kwietnia 2015 roku. Salezjanie w Katmandu od pierwszych chwil pomagali poszkodowanym w trzęsieniu ziemi, szczególnie sąsiadującym z salezjańskimi szkołami mieszkańcom. Domy i szkoły salezjańskie dzięki solidnej konstrukcji nie ucierpiały. Fundusze ze zbiórki zostały przeznaczone na zakup… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa pięciu studni w Czadzie
Czad jest położony w Afryce Centralnej. Jest to jeden z najuboższych krajów afrykańskich. Od 2008 roku panuje tam pokojowa sytuacja, co umożliwia pracę z dziećmi i młodzieżą oraz pomoc dla najuboższych. Ponad 56% ludności Czadu zamieszkującej we wioskach nie posiada dostępu do wody pitnej. Kobiety… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano cel: 3500 zł
Oratorium w Bangladeszu
Ponad 300 dzieci przychodzi do oratorium w Lokhikul, z nadzieją na otrzymanie ciepłego posiłku, którego często nie mogą otrzymać w domu. Oratorium daje im też przyjazne miejsce do pożytecznego spędzania czasu. Uczyń ich rzeczywistość bardziej kolorową! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Sfinansowanie przesyłki tabernakulum do Bujumbura w Burundi
Na prośbę wspólnoty sióstr Karmelitanek pracujących w Bujumbura w Burundi została sfinansowana przesyłka Tabernakulum z Polski do Burundi przeznaczonego do kaplicy sióstr na placówce misyjnej.[gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Burundi Bujumbura 2014 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Program profilaktyki i promocji zdrowia wśród Indian Guarayo w Urubicha
W ramach działań wolontariuszki Katarzyna Korczyk i Anna Leśnikowska przez trzy miesiące pracowały z grupą 45 dzieci, 45 młodzieży oraz grupy 15 lokalnych animatorów pracujących na placówce. Poprzez zajęcia sportowe, arteterapię oraz cykl szkoleń wyrównywano szanse dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, przeciwdziałano zagrożeniom wynikającym ze stosowania używek,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Santa Cruz i okolic
W ramach działania wolontariuszki SWM Anna Leśnikowska i Dorota Żelazo do lipca 2014 roku prowadziły rehabilitację dla mieszkańców Santa Cruz i okolic. Praca wolontariuszek była kontynuacją pracy wolontariuszy SWM z roku 2011, w ramach której powstała i została doposażona przychodnia rehabilitacyjna w Santa Cruz. Wolontariuszki wspólnie rozwijały działalność przychodni i… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie Domu Dziecka w Tupizie
Projekt był kontynuacją i rozwinięciem działań rozpoczętych w 2009 roku. Do lipca 2014 r. na placówce pracowały dwie wolontariuszki, Ewelina Węgrzyn i Sylvia Ek, a od lipca 2014 r. w domu dziecka pracują wolontariuszki Joanna Urbańska i Karolina Krupa. Celem prowadzonych przez wolontariuszki działań jest zapewnienie całodobowej opieki… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz
W ramach projektu wolontariuszki (do lipca 2012 Katarzyna Korczyk i Magdalena Kuranda, od lipca 2013 Sara Makuła i Maria Pawłowska) zapewniły 6 kobietom opuszczającym więzienie szkolenie zawodowe i możliwość podjęcia pracy w otwartej przez wolontariuszy piekarni. Opieką objęte zostały również dzieci uczestniczek projektu. Do głównych działań projektu należały:… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa szkoły/kościoła w Khonjonpur w Bangladeszu
Zakończona została budowa szkoły i kościoła w Khonjopur w Bangladeszu. Budynek ma dwojakie przeznaczenie – w ciągu tygodnia pełni funkcję szkoły i miejsca spotkań mieszkańców, a w niedziele i święta służy sprawowaniu nabożeństw. Tym samym projekt z jednej strony przyczynia się do zmniejszenia analfabetyzmu (obecnie aż 70% procent mieszkańców kraju… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Indywidualne wsparcie misjonarzy
W roku 2014 zostało objętych indywidualnym wsparciem finansowym szereg misjonarzy, pracujących w różnych częściach świata, w tym: ks. Klemens Deja – misjonarz w Brazylii, ks. Artur Bartol – misjonarz w Czadzie oraz Siostry Ducha Świętego – misjonarki w Ghanie. Została również wsparta misyjna placówka diecezjalna w Kabwe, poprzez… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Dofinansowanie edukacji osieroconych dzieci w Mwense i Monrowii
Do końca października zbierano fundusze na edukację dzieci z wioski Mwense (Zambia) oraz Monrowii (Liberia). Zebrane środki zostały przeznaczone są na potrzeby dla ponad 1500 dzieci i młodzieży z Don Bosco Youth Center w najbiedniejszej dzielnicy stolicy Liberii, Monrowii oraz 15 osieroconych dzieci z wioski Mwense w Zambii. Projekt zrealizowany… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie edukacji dziewcząt z City of Hope
Pomocą wsparto działania ośrodka dla dziewcząt City of Hope w Zambii prowadzonego przez Siostry Salezjanki. Środki finansowe przekazano osobiście na ręce pracującej w ośrodku siostry Ryszardy Piejko, która w wakacje odwiedziła Polskę wraz z dwiema podopiecznymi z ośrodka. Finanse wesprą edukację wyższą dziewcząt z ośrodka. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Praca wolontaryjna w Lufubu
W Lufubu działa salezjańska placówka misyjna, gdzie przez pół roku, do marca 2014 r. pracował wolontariusz Ryszard Woźniak. Jego główne działania obejmowały pomoc w administracji, nadzór oraz budowę placu zabaw przy przedszkolu, a także pomoc w różnych pracach remontowych na placówce. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie
W wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie ucierpiało bardzo dużo osób, tysiące uciekły ze wschodniej części Ukrainy, aby schronić się przed skutkami konfliktu. SWM w ramach akcji pomocowej zebrał środki finansowe, które zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom i ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Jak dotąd udało się udzielić pomocy… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Wau
Projektem objęte zostały dwie szkoły podstawowe w Wau: Saint Joseph Basic School oraz Auxilium Basic Education School, w których do lipca 2014 r. roku pracowały wolontariuszki Anna Nowicka i Aleksandra Rosa, a od lipca 2014 r. pracę tę kontynuują Agnieszka Bochenek i Magdalena Jaczewska. Do głównych zadań wolontariuszek… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Sfinansowanie obozu wakacyjnego w Lungi i akcja prewencyjna chroniąca przed wirusem ebola
W 2014 r. wirus ebola szczególnie dotknął Sierra Leone. Ze względów bezpieczeństwa wolontariusze nie mogli kontynuować bezpośrednio prowadzonej od kilku lat współpracy w prowadzeniu obozu wakacyjnego. Zebrano jednak środki finansowe, które umożliwiły sfinansowanie całorocznego funkcjonowania oratorium, organizacji obozu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz akcje prewencyjne i pomoc… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie edukacji w Ruandzie
Dzięki inicjatywie darczyńców i ich indywidualnej akcji, zostały zebrane środki finansowe, które następnie zostały przesłane na wsparcie działalności edukacyjnej i społecznej w Ruandzie. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Ruanda Kigali 2014 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w San Lorenzo
Projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w latach poprzednich, mających na celu wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru. Podejmowane działania ogólnorozwojowe i wychowawcze miały charakter warsztatowy: warsztaty fotograficzne, informatyczno – filmowe, muzyczno – taneczne i rękodzielnicze, a także regularnie prowadzone lekcje języka angielskiego. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Limie
Do sierpnia 2014 roku w domu dla chłopców ulicy w Limie pracował wolontariusz Andrzej Pietrzyk, a od wakacji 2014 r. jego miejsce zajął kolejny wolontariusz, Dominik Belski. Głównymi działaniami prowadzonymi przez wolontariuszy były: pomoc administracyjna w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizacja… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie działalności wychowawczej w Huancayo
Do maja 2014 roku na placówce pracował wolontariusz Mariusz Ożóg, a następnie działania były kontynuowane przez wolontariusza Dawida Kapustę. Wolontariusze pracowali z ubogą młodzieżą i dziećmi oraz wychowankami domu dla chłopców ulicy w mieście Huancayo. Poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach oratorium pełniącego rodzaj świetlicy środowiskowej zapewniono im… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie działalności edukacyjnej w Pakistanie
W powiązaniu z projektem medialnym realizowanym przez SWM w Pakistanie – dotyczącym realizacji filmu o uwolnienie Asii Bibi, chrześcijanki niesłusznie skazanej za bluźnierstwo – dwóm współpracującym z nami organizacjom zostały przekazane środki na prowadzenie działań edukacyjnych na terenie Pakistanu. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Pakistan… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Organizacja półkolonii wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Ibadanie
Projekt był kontynuacją współpracy z placówką salezjańską w Ibadanie rozpoczętą w 2013 r. W Centrum Młodzieżowym Don Bosco zorganizowano obóz wakacyjny dla ok. 400 dzieci przy współpracy 4 polskich wolontariuszy – Marcina Wośka SDB, Marty Burzy, Marty Tomczak (oddział SWM Kraków) i Malwiny Muńko (SWM Poznań) oraz lokalnych… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Pomoc finansowa dla New Matadi
W ramach projektu wsparto finansowo działania centrum młodzieżowego Don Bosco Youth Center New Matadi w Monrowii. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Liberia Monrowia 2014 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Obóz wakacyjny w Monrowii
Wolontariuszki oddziału SWM Wrocław Justyna Dziemianowicz i Paula Łuszczek pomagały w przygotowaniu i przeprowadzeniu obozu wakacyjnego dla 400 najuboższych dzieci i młodzieży w placówce salezjańskiej w Monrowii, stolicy Liberii. Praca wolontariuszek obejmowała także pracę w Oratorium i pobliskiej szkole. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Liberia Monrowia 2014… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Obóz wakacyjny dla dzieci i młodzieży w Tullo
Wolontariuszki z oddziału SWM Wrocław Manuela Ciszek, Agnieszka Chlipała i Kaja Jarosz pomagały w organizacji i przeprowadzeniu obozu wakacyjnego w Tullo w Etiopii. Zajmowały się animacją i prowadzeniem zajęć edukacyjno – artystycznych, a także pomagały siostrom w pracy z dziećmi w pobliskiej wiosce – Bushulo oraz przeprowadziły warsztaty z zakresu… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa studni w Czadzie
Akcja budowy studni jest kontynuacją działań z lat poprzednich, prowadzonych w odpowiedzi na prośbę polskiego misjonarza ks. Artura Bartola SDB. Studnie budowane są w wioskach położonych w okolicach miejscowości Sarh. Każda z nich służy kilkuset mieszkańcom wiosek. W 2014 roku wybudowano 5 studni. Zbiórki na budowę kolejnych studni prowadzone są… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie działalności placówki misyjnej w Kabwe
Kabwe to jedno z najstarszych miast Zambii, w którym panuje obecnie ogromne bezrobocie i ubóstwo. Wychodząc naprzeciw tym problemom salezjanie podjęli się pomocy rodzinom w opiece nad dziećmi. Istniejące przy parafii Centrum Młodzieżowe Don Bosco to jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą pożytecznie spędzić czas. Oratorium otwarte jest codziennie,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup samochodu dla placówki misyjnej w Sarh w Czadzie
W wyniku wypadku uległ całkowitemu zniszczeniu samochód, którym posługiwała się wspólnota misjonarzy w Sarh w Czadzie. SWM przekazał w 2014 roku część środków na zakup samochodu dla misjonarzy, dzięki któremu mogą oni prowadzić codzienne działania i docierać ze wsparciem do kilkudziesięciu wiosek oddalonych od Sarh o kilkadziesiąt kilometrów, które mają… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Studnia głębinowa w Tanzanii
630.Tylu uczniów szkoły podstawowej im. Św. Seweryna w Biharamulo nie ma dostępu do zdrowej wody pitnej. Możesz pomóc im ją zapewnić! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wyposażenie kościoła w Boliwii
Mieszkańcy Pasorapy już mają kościół! Nadal jednak brakuje w nim ławek, które ułatwią zwłaszcza starszym i chorym uczestnictwo w nabożeństwach. Pomóż wyposażyć Dom Boży! ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Razem dla Rozwoju – aktywna edukacja globalna w szkołach
Projekt rozpoczęty w 2012 roku i kontynuowany w latach 2013 i 2014, współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zakładał opracowanie programu edukacyjnego dla różnych stopni edukacji od przedszkoli do szkół średnich oraz nawiązanie stałej współpracy z nauczycielami. Projekt realizowany był przez SWM Kraków we współpracy z oddziałam SWM z Poznania, Wrocławia… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie placówki misyjnej w Lufubu
Salezjanie w Lufubu prowadzą dużą Szkołę Rolniczą Don Bosco oraz oratorium dla dzieci i młodzieży, a także działalność społeczną dla lokalnej ludności. W roku 2013 działalność placówki została wsparta finansowo, a także osobowo poprzez pracę wolontariusza, Ryszarda Woźniaka. Jego główne działania obejmowały pomoc w administracji, nadzór oraz budowę placu zabaw przy… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie przedszkola w Makululu
Niedaleko ośrodka salezjańskiego w Kabwe prowadzone jest przedszkole dla najmłodszych w Makululu. Rodzice pozostawiają w nim swoje najmłodsze dzieci, aby móc pracować. W ramach projektu działalność przedszkola została wsparta finansowo. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Zambia Makululu 2013 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Odnowienie domku Mamy Maryi w Lufubu
W 2012 w buszu niedaleko Lufubu został przez misjonarza odkryty niewielki domek – kapliczka Maryjna. Aby doprowadzić domek do używalności lokalni mieszkańcy oczyścili miejsce, a w ramach projektu zostały przekazane środki na jego odremontowanie. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Zambia Lufubu 2013 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa placu zabaw dla dzieci w Lufubu w Zambii
Do oratorium w Lufubu codziennie rano przychodzi ok. 50 maluchów, których rodzice udają się do buszu, aby uprawiać swoje poletka. Do tej pory wlontariusze uczyli dzieci prostymi metodami, brakowało jednak miejsca zabaw dla dzieci. W ramach projektu powstał plac zabaw, gdzie dzieci mają małą piaskownicę, zjeżdżalnię-ślizgawkę, karuzelę, kilka rodzajów huśtawek,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Praca wolontaryjna w szkole podstawowej i przedszkolu w Mwense
Projekt jest odpowiedzią na zaproszenie Sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa z Demokratycznej Republiki Konga, które prowadzą przedszkole i szkołę podstawową w miejscowości Mwense w Zambii. Współpraca polegała na asystencji i organizacji zajęć dodatkowych dzieciom uczęszczającym do miejscowej szkoły i przedszkola prowadzonych przez Siostry. Do zadań wolontariuszek (Alicji Szwiec,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Letnie półkolonie dla dzieci i Festiwal Młodych w Tywrowie
Projekt realizowany w okresie lipiec-sierpień 2013 zakładał przede wszystkim pracę wolontariuszki Agnieszki Zabrzewskiej z dziećmi w trakcie letniej półkolonii. Dzieciom oferowane były gry i zabawy zespołowe, rozgrywki sportowe, konkursy oraz zajęcia edukacyjno-formacyjne (nauka podstaw języka angielskiego, przyrody, katecheza, zajęcia artystyczne). Wolontariuszka prowadziła zajęcia, pełniła nadzór pedagogiczny nad uczestnikami oraz lokalnymi… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki w Odessie
Na terenie placówki salezjańskiej w Odessie działa szkoła, przedszkole oraz Młodzieżowe Centrum „Don Bosko”, do którego przychodzą dzieci i młodzież z pobliskich blokowisk. Od roku 2009, dzięki darczyńcom wspierającym placówkę, centrum otrzymuje regularną pomoc finansową na prowadzenie codziennej działalności. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Ukraina… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Wau
Projektem objęte zostały dwie szkoły podstawowe Saint Joseph Basic School oraz Auxilium Basic Education School, w których od lipca 2013 do lipca 2014 roku pracowały dwie wolontariuszki (Anna Nowicka i Aleksandra Rosa). Do głównych zadań wolontariuszek należało prowadzenie zajęć, wsparcie nauczycieli w opracowywaniu programów zajęć dla poszczególnych roczników, organizacja szkoleń… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Organizacja obozu wakacyjnego w Lungi
Projekt zrealizowany przez grupę w wolontariuszy SWM ze Świętochłowic w okresie lipiec-sierpień 2013 objął pracę trzech wolontariuszy (Tomasz Dandy, Katarzyna Ślósarz, Michalina Zachariasz). Działania objęły sfinansowanie oraz pomoc w organizacji obozu wakacyjnego (w tym m.in. prowadzenie zajęć lekcyjnych, animację gier i zabaw, organizacja i wydawanie posiłków) w szkole salezjańskiej dla… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Działalność ewangelizacyjna w Marco
Zostały przekazane środki finansowe przekazane nam przez darczyńców na działalność ewangelizacyjną i charytatywną Michała i Edyty Jarosz prowadzoną do 2013 roku w Marco w Peru. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Peru Marco 2013 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie centrum młodzieżowego i szkoły w Piura w Peru
Piura to miejscowość położona w północnej części Peru nad Oceanem Spokojnym. Ze względu na pustynne położenie miasto jest brudne, szare i zakurzone. Pomimo to, masowo przyjeżdżają tu ludzie z wiosek w poszukiwaniu lepszego życia. To zjawisko przyczynia się tworzenia ogromnej ilości dzielnic biedy. Na przedmieściach Piura, w jednej z takich… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie działalności wychowawczej w Huancayo
Projekt zakładał pracę wolontariusza (od maja 2013 Mariusz Ożóg) z dziećmi i młodzieżą w domu prowadzonym przez Salezjanów w sąsiedztwie szkoły podstawowej. W placówce przebywa ok. 25 chłopców, którym zostały zapewnione warunki do nauki i wypoczynku. Do zadań wolontariusza należy pomoc w odrabianiu zadań (m.in. historia, geografia, angielski),… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w San Lorenzo
Projekt zakładał pracę wolontariuszek (do lipca 2013 Emilii Wojtczak i Alicji Kalinowskiej od lipca 2013 Anna Biskup i Anna Zieniewicz) z dziećmi i młodzieżą w oratorium w San Lorenzo. W tym czasie dla 50 podopiecznych oratorium przeprowadzone zostały przez wolontariuszki zajęcia ogólnorozwojowe (integracyjne, artystyczne, warsztaty gry na gitarze, pedagogika zabawy),… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Limie
Od sierpnia 2013 roku wolontariusz SWM Andrzej Pietrzyk pracował w domu dla chłopców ulicy w Limie. Główne działania prowadzone przez wolontariusza objęły: pomoc administracyjną w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, pomocy wychowawcom oraz wychowankom w codziennych obowiązkach. [gdlr_space height=”40px”]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt edukacyjny i pedagogiczny w Majes
Szkoła Techniczna Don Bosco w Majes jest miejscem, gdzie młodzi Peruwiańczycy mogą zdobyć zawód – przepustkę do lepszego życia. Wolontariusze (Jacek Żuk i Szymon Kieczka) do lipca 2013 roku prowadzili zajęcia w szkole oraz pomagali w prowadzeniu warsztatu będącego częścią placówki. Ponadto wolontariusze byli także odpowiedzialni za funkcjonowanie… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Obóz wakacyjny dla dzieci i młodzieży w Ibadanie
Nigeria jest krajem o bardzo dużym poziomie zaludnienia, a jednocześnie jest podzielona na trzy główne grupy etniczne (Igbo, Yoruba, Hausa) oraz religijne (chrześcijaństwo, islam, wierzenia tradycyjne). Ze względu na konflikt na tle religijnym a także politycznym, sytuacja rodzin oraz najmłodszych obywateli kraju jest niestabilna. Działalność Centrum Młodzieżowego Don… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie budowy centrum młodzieżowego w Maseru
Placówka misyjna w Maseru (Lesotho) obejmuje szkołę podstawową, szkołę średnią oraz dom dla niepełnosprawnych dzieci. Odpowiadając na potrzeby młodzieży Salezjanie podjęli się budowy Centrum Młodzieżowego, które służy przede wszystkim edukacji profilaktycznej HIV/AIDS. W ramach projektu zostały zebrane i przekazane środki na wsparcie budowy centrum, w którym dzieci i… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w domu pokoju w Jerozolimie
Celem projektu zrealizowanym we wrześniu 2013 r. była pomoc w prowadzeniu placówki opiekuńczo- wychowawczej Home of Peace, prowadzonej przez Siostry Elżbietanki we wschodniej Jerozolimie. Celem pracy wolontariuszy było wsparcie procesu edukacyjnego i wychowawczego dzieci i młodzieży pochodzących z najuboższych terenów Jerozolimy, Palestyny. W ramach projektu wolontariuszka Paulina Olejniczak… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Obóz wakacyjny dla dzieci i młodzieży w Ashaiman
  W sierpniu 2013 r. w Ashaiman, odbył się 2-tygodniowy obóz wakacyjny dla dzieci z Ashaiman i okolic. Wzięło w nim udział ok 130 dzieci, a animatorami – poza wolontariuszkami SWM, Anną Łożyńską i Martą Anglart – byli uczniowie i nauczyciele salezjańskiej szkoły technicznej, członkowie SYM (Salesian Youth Movement) –… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Operacja i leczenie Doris
Z początkiem roku 2013 zostały przekazane do Boliwii środki na operację małej Doris – podopiecznej naszych wolontariuszek z Tupizy, która uległa poważnym poparzeniom. Dzięki przekazanym środkom udało się przeprowadzić cykl operacji dzięki którym dziewczynka znów może normalnie funkcjonować. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dziecka w Tarija
Projekt zakładał stałą opiekę nad 74 wychowankami Hogar de Niños „Sagrada Familia” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Mieszkańcami Domu są dzieci w wieku od 0 do 18 lat, w tym 4 niepełnosprawnych. Wolontariuszki (Manuela Ciszek i Kaja Jarosz, które przybywały w Tarija do lipca… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dziecka w Tupizie
  Projekt był kontynuacją i rozwinięciem działań rozpoczętych w 2009 roku. Objął on pracę dwóch wolontariuszek w domu dziecka (od lipca 2012 r. do lipca 2013 r. – Agnieszki Wicińskiej i Karoliny Kufel). Do głównych działań projektu należały: codzienna opieka nad wychowankami domu, pomoc w odrabianiu zadań domowych,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki w Korostyszewie
  Placówka salezjańska w Korostyszewie prowadzi oratorium młodzieżowe oraz działalność parafialną. W roku 2013 placówka otrzymała pomoc finansową na prowadzenie codziennej działalności. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Ukraina Kostryszewo 2013 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Media dla milenijnych celów rozwoju
„Media dla Milenijnych Celów Rozwoju” (ang. „MDGs – Media for Development Goals”) to dwuletni projekt, który jest kontynuacją projektu „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju”. Projekt zakończony w roku 2012 miał na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat Milenijnych Celów Rozwoju oraz sytuacji mieszkańców krajów Globalnego Południa. Projekt realizowany we… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie materialne i finansowe placówki misyjnej w Chingoli
  Dzięki darczyńcom indywidualnym, dla placówki misyjnej w Chingoli w Zambii, obejmującej szkołę techniczną dla kilkuset uczniów oraz oratorium dla dzieci i młodzieży, zostały przekazane środki finansowe na wsparcie działalności placówki. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Zambia Chingola 2012 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px”… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Praca wolontaryjna w Chingoli oraz Kabwe
  Od lipca 2011 roku do pracy misyjnej w Afryce wyjechali wolontariusze Lesław i Liliana Sobótko. W roku 2012 służyli oni swoją pomocą na placówce misyjnej w Chingoli w Zambii. Pan Lesław, doświadczony inżynier budowlany z wieloletnim stażem służy pomocą przy projektach budowlanych, pani Liliana, nauczyciel muzyki służy pomocą wychowawczą… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie budowy i ogrodzenia boiska w San Felix w Wenezueli
Parafia Św. Jana Bosco w San Felix jest jeszcze bardzo „młoda”. Po 30 latach istnienia liczy około 40 tysięcy wiernych. Ponad 60% nie ma jeszcze 30 lat. Cały wysiłek duszpasterski misjonarzy zwrócony jest na młodzież. Oprócz pracy apostolskiej i katechetycznej prowadzą szkołę dla dziewcząt i chłopców (w wieku… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie zagrożonej młodzieży z Wau poprzez szkolenia zawodowe oraz działania edukacyjno-wychowawcze wśród dzieci ulicy
  Celem projektu było poprawa dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej młodzieży z Wau w Sudanie Południowym. Cele te zostały osiągnięte poprzez zapewnienie szkoleń technicznych mających na celu przygotowanie do jednego z zawodów: mechanika samochodowego, stolarza, murarza, spawacza, elektryka, drukarza, obsługi komputera i sekretariatu oraz organizację zajęć wyrównawczych dla… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie działalności wychowawczej we Freetown
  Salezjanie prowadzą we Freetown, stolicy Sierra Leone szeroko zakrojone działania młodzieżowe skierowane do kilku tysięcy dzieci i młodzieży. Działania te obejmują: Don Bosco Fambul – Dom dla Dzieci Ulicy; Group Home – dom dla chłopców, którzy z różnych powodów nie mogą mieszkać ze swoimi rodzinami, a którzy pozostają pod… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Organizacja obozów wakacyjnych w Lungi
  Projekt zrealizowany przez grupę wolontariuszy w Świętochłowicach w okresie lipiec-sierpień 2012 objął pracę sześciu wolontariuszy (ks. Mirosław Niechwiej SDB, Tomasz Dandy, Alicja Kołodziej, Dominika Poleńska, Aleksandra Sulima, Dawid Wiejowski). Działania objęły sfinansowanie oraz pomoc w organizacji obozu wakacyjnego w szkole salezjańskiej dla około 200 uczestników oraz obozu sportowego w… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie budowy kościoła/oratorium w Piura w Peru
  Salezjańskie oratorium w Piura gromadzi dziewczęta i chłopców w wieku od 6 do 17 lat. Kilka lat temu salezjanie rozpoczęli tu budowę kościoła, który jednocześnie służy za oratorium (świetlicę). Mimo że budynek jest niedokończony, młodzież już dziś odrabia tutaj lekcje, pożytecznie spędza czas, bierze udział w katechezie i rozwija… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny i medyczny w Limie
  Projekt kontynuowany od sierpnia 2010 do września 2012 roku przez wolontariusza Mirosława Kośca w domu dla chłopców ulicy w Limie. Główne działania prowadzone przez wolontariusza objęły: pomoc administracyjną w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny i ewangelizacyjny w Majes
  Szkoła Techniczna Don Bosco w Majes jest miejscem, gdzie młodzi Peruwiańczycy mogą zdobyć zawód – przepustkę do lepszego życia. Wolontariusze (Jacek Żuk i Szymon Kieczka) od lipca 2012 roku prowadzą tu zajęcia w szkole oraz pomagają w prowadzeniu warsztatu przynależącego do placówki. Są także odpowiedzialni za funkcjonowanie internatu, w… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Obóz wakacyjny dla dzieci w Ondo
  Sytuacja rodzin w Nigerii, nękanej zawirowaniami politycznymi i ekonomicznymi, jest niezwykle trudna. Obóz wakacyjny dla dzieci z Ondo, sfinansowany w ramach projektu był dla 600 dzieci i młodzieży z Ondo nie tylko możliwością nauki, modlitwy, zabawy, zjedzenia ciepłego posiłku, ale także szansą oderwania się od bolesnej rzeczywistości. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Praca wolontaryjna w Don Bosco Education Centre w Darkhanie
  Projekt zakładał opiekę od lipca do września nad około 50 najuboższymi dziećmi w Darkhanie. Wolontariuszki (Anna Leśnikowska i Małgorzata Łabęcka) prowadziły zajęcia w oratorium oraz zajęcia językowe i warsztaty pedagogiczne w Centrum Młodzieżowym. Wzięły również udział w obozie wakacyjnym zorganizowanym dla dzieci należących do Centrum Młodzieżowego. Prowadziły zajęcia z… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Rozbudowa i modernizacja działu mechanicznego szkoły technicznej Don Bosco Boys’ Town w Nairobi
W ramach projektu został wybudowany budynek służący jako warsztat mechaniczny oraz miejsce praktyk dla uczniów działu mechaniki samochodowej szkoły technicznej Don Bosco Boys’ Town. Został także zakupiony nowoczesny sprzęt do diagnostyki pojazdów, dzięki któremu uczniowie będą zdobywali wiedzę techniczną adekwatną do obecnego rynku pracy co… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki misyjnej w Sunyani oraz Ashaiman
  Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w Sunyani. Młodzież kształci się tu w zawodach technicznych. Solidne wykształcenie jest dla nich szansą zdobycia pracy, a co za tym idzie zapewnienia godnego życia sobie i swoim rodzinom. Salezjanie prowadzą ponadto szeroko zakrojoną działalność… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Obóz wakacyjny, konsultacje rehabilitacyjne i szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w wiosce Tullo
  Zadania, których podjęły się wolontariuszki (Magdalena Gawron, Anna Jaroszewska i Paula Łuszczak) na misji trwającej od lipca do sierpnia 2012 stanowiły odpowiedź na potrzeby sióstr oraz dzieci z miejscowości Tullo. Wolontariuszki zaplanowały i zorganizowały obóz wakacyjny dla ponad 300 dzieci, a także pomogły przy ich dożywianiu obejmując pomocą również… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup sprzętu sportowego dla oratorium w Sarh
  Sarh, położone na południu kraju, jest trzecim największym miastem w Czadzie. Salezjanie pracują tu od jedenastu lat. Placówka misyjna położona jest na peryferiach miasta. Salezjanie prowadzą w Sarh parafię p.w. św. Józefa i duszpasterstwo w wioskach oraz centrum młodzieżowe – oratorium św. Jana Bosco do którego przychodzi… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Santa Cruz i okolic
  W ramach działania wolontariuszka SWM Katarzyna Hanusek od lipca 2012 roku prowadzi rehabilitację dla mieszkańców Santa Cruz i okolic. Jej praca jest kontynuacją pracy wolontariuszy z roku 2011 w ramach której powstała i została doposażona przychodnia rehabilitacyjna w Santa Cruz. W roku 2012 w ramach kontynuacji działań wolontariuszka prowadziła… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dziecka w Tupizie
  Projekt stanowił kontynuację i rozwinięcie działań rozpoczętych w 2009 roku. objął on pracę czterech wolontariuszek w domu dziecka w Tupizie (do lipca 2012 Malwina Witkowska, Jagoda Lewicka, od lipca Agnieszka Wicińska i Karolina Kufel). Do głównych działań projektu należały: codzienna opieka nad wychowankami domu, pomoc w odrabianiu zadań domowych… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie domu dla dzieci ulicy w Limie w Peru
Salezjanie prowadzą w Limie dom dla chłopców w trudnej sytuacji życiowej „Otwarty Dom Księdza Bosko”. Kilkudziesięciu chłopców ma tu zapewniony nocleg, wyżywienie oraz możliwość kształcenia zawodowego, aby po uzyskaniu pełnoletniości podjąć pracę i samodzielne życie. Działalność domu została wsparta finansowo. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Peru… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w San Lorenzo
  Projekt zakładał pracę wolontariuszek (do lipca 2012 Sylwii Cieślar i Magdaleny Tlatlik oraz od lipca 2012 Emilii Wojtczak i Alicji Kalinowskiej) z dziećmi i młodzieżą w oratorium w San Lorenzo. W tym czasie dla 50 podopiecznych oratorium przeprowadzone zostały przez wolontariuszki zajęcia ogólnorozwojowe (integracyjne, artystyczne, warsztaty gry na gitarze,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa studni głębinowych w Lufubu w Zambii
Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców Lufubu, wioski położonej na północy Zambii, w oddaleniu od dużych ośrodków miejskich, poprzez zapewnienie dostępu do źródła wody pitnej. W ramach projektu zostały wybudowane 3 studnie – jedna przy szkole podstawowej oraz dwie studnie przy świetlicy i Szkole Rolniczej Don Bosco. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie organizacji peregrynacji relikwii św. Jana Bosco
  W roku 2011 Amerykę Południową odwiedzają relikwie św. Jana Bosco. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla całej wspólnoty misyjnego kościoła. W ramach projektu zostały przekazane środki na organizację wydarzeń peregrynacji relikwii w Wenezueli. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Wenezuela 2011 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px”… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie edukacji najuboższych uczniów szkół w Mbarara
  Father Bash Foundation to organizacja charytatywna założona na początku lat 80-tych w Ugandzie. Założycielem jest o. John Baptist Bashobora. Fundacja od początku swojego istnienia ma na celu zrekompensowanie cierpień, w jakich żyją dzieci z powodu biedy, chorób i wojny. W ramach dzieła misyjnego prowadzonego przez fundację w Ugandzie stworzone… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa boiska sportowego oraz sanitariatów w Dar es Salaam w Tanzanii
  Celem projektu było podniesienie aktywności młodzieży mieszkającej w dzielnicy Upanga poprzez sport i wyrównywanie jej szans edukacyjnych dzięki zapewnieniu dostępu do infrastruktury sportowej. Dostęp do zajęć sportowych jest podstawowym narzędziem prewencyjnym w wychowaniu młodzieży zagrożonej, która dzięki powstałej infrastrukturze i systemowi treningów sportowych może spędzać czas z korzyścią dla… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Edukacja poprzez fotografię i rysunek we Freetown
  Projekt realizowany w okresie lipiec-sierpień 2011 objął pracę dwóch wolontariuszek (Katarzyna Banaszak, Magdalena Matczak). Działania objęły: pomoc w przygotowaniu animatorów do pracy podczas półkolonii, współorganizowanie Summer Campu, prowadzenie warsztatów rysunkowych i fotograficznych, realizację projektu nt. Liczba odbiorców działań wyniosła: 200 osób. Projekt realizowany przez Oddział Poznań we współpracy z… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Opieka nad dziećmi z domu dla chłopców ulicy we Freetown
  W projekcie trwającym od stycznia 2011 wzięło udział dwoje wolontariuszy (Barbara i Łukasz Piędel). Działania przez nich prowadzone objęły głównie: prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, organizację programu douczania dla dzieci mających zaległości szkolne, przeprowadzenie szkolenia dla animatorów młodzieżowych, prowadzenie warsztatów plastycznych i sportowych, nadzór nad budową wiaty przy… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Pomoc ofiarom suszy
  Ponad 12 milionów mieszkańców Somalii, Kenii, Etiopii i Dżibuti zostało dotkniętych największą od 60 lat suszą i klęską głodu na terenie Afryki Wschodniej. Z powodu braku wody i żywności w regionie tzw. Rogu Afryki każdego dnia umierały dziesiątki ludzi. Celem projektu było wsparcie mieszkańców dotkniętych klęską suszy. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Back to the Future
  Projekt „Powrót do przyszłości!” jest odpowiedzią na problem niewielkiego zaangażowania wolontariuszy powracających z pracy w krajach Globalnego Południa w dalsze działania z zakresu Edukacji Rozwojowej. Zakłada on: wsparcie indywidualnych wolontariuszy, poprzez szkolenia, mentoring, pomoc w realizacji własnych projektów, publikacje dotyczące możliwości zaangażowania oraz budowanie dobrej praktyki wspierania wolontariuszy i… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa kaplicy w San Lorenzo
San Lorenzo to niewielkie miasteczko położone w odległym zakątku dżungli amazońskiej. Od 10 lat salezjanie prowadzą tu placówkę misyjną. Wśród nich jest dwóch polskich księży – proboszcz parafii ks. Roman Olesiński SDB oraz ks. Józef Kamza SDB. Mieszkańcy jednej z dzielnic San Lorenzo dotąd gromadzili… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Maranon (San Lorenzo)
Projekt zakładał pracę wolontariuszek (Sylwia Cieślar i Magdalena Tlatlik) z dziećmi i młodzieżą w placówkach salezjańskich – oratoriach w San Lorenzo, La Unión oraz Ullpayacu. Do zadań wolontariuszek należało prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjno-rozwojowych w placówkach oratoryjnych: przeprowadzenie warsztatów rękodzieła, warsztatów plastycznych, muzycznych, szkolenia animatorów,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Renowacja warsztatu stolarskiego w Limie w Peru
  W ramach projektu zostały przekazane środki finansowe na renowację warsztatu stolarskiego w szkole technicznej przy domu dla chłopców ulicy w Limie w Peru, prowadzonego przez Salezjanów. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Peru Lima 2011 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa boiska i prowadzenie oratorium wakacyjnego w Ułan Bator
  Celem projektu zrealizowanego w Ułan Bator i Darhan w Mongolii w okresie lipiec-sierpień 2011, była pomoc przy budowie boiska oraz prowadzenie w ramach oratorium wakacyjnego zajęć dydaktycznych, ewangelizacyjnych oraz zabaw dla dzieci i młodzieży. W projekcie wzięło udział 10 uczniów Salezjańskiego Liceum we Wrocławiu wraz z opiekunem ks. Jerzym… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe pracy misyjnej ks. Pawła Michałowskiego
  Praca misyjna ks. Pawła Michałowskiego jest związana z edukacją młodzieży, w tym także z zakresu prewencji HIV/AIDS. Jak dotąd placówka, w której posługuje ks. Paweł składa się z jednego prowizorycznego budynku, w którym może mieszkać tylko jedna osoba. Niewielkie środki finansowe zostały przekazane na wsparcie misjonarza. [gdlr_space height=”40px”]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie dożywiania w Camaguey na Kubie
  Za pośrednictwem misjonarza ks. Dariusza Iżykowskiego zostały przekazane środki finansowe na dożywianie najuboższej młodzieży gimnazjalnej mieszkającej w jednej z najuboższych dzielnic Camaguey – El Jardin. Pomoc zrealizowana przez Oddział Wrocław. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Kuba Camaguey 2011 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wolontariat w „Domu Pokoju” na Górze Oliwnej
  W projekcie realizowanym w okresie sierpień-wrzesień 2011 w Domu Pokoju na Górze Oliwnej, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety wzięło udział 8 wolontariuszy z Poznania. W Domu przebywają zarówno sieroty, jak i dzieci z rodzin, których nie stać na ich wychowanie i utrzymanie. Większość podopiecznych to Palestyńczycy,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki misyjnej w Sunyani w Ghanie (działalność misyjna ks. Piotra Wojnarowskiego)
  Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w Sunyani. W DBVTI młodzież kształci się w zawodach technicznych. Solidne wykształcenie jest dla nich szansą zdobycia pracy, a co za tym idzie zapewnienia godnego życia sobie i swoim rodzinom. Działalność szkoły jest regularnie wspierana… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dla „chłopców ulicy” w Sunyani
Projekt kontynuowany od listopada 2004 roku objął pracę 2 wolontariuszek (Anna Łożyńska, Agnieszka Mazur) w domu dla chłopców ulicy w Sunyani. Opieką zostało objętych około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat, a także ok. 200 dzieci z oratorium w slumsach. Główne działania objęły: prowadzenie domu… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie personalne i materialne ochronki dla dzieci w Pasorapie
W ramach projektu 2 wolontariuszki (Aleksandra Jagła i Katarzyna Zielonka) zapewniły kompleksową opiekę 30 dzieciom w wieku 2-4 lata w Ochronce „Uśmiech Boży” w Pasorapie. Ponadto placówka została doposażona w materiały edukacyjne i sprzęt elektroniczny, które umożliwiły wprowadzenie nowych form warsztatów i zajęć z dziećmi. Poza całodzienną opieką… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Szkolenie personelu i rehabilitacja podopiecznych przychodni przy parafii św. Jana chrzciciela w Santa Cruz
Zadaniem wolontariuszy (Ilona i Radosław Obuchowicz) była pomoc w organizacji pracy przychodni rehabilitacyjnej dla mieszkańców dzielnicy, których nie stać na płatną opiekę medyczną. Wolontariusze pracowali z osobami z różnymi schorzeniami, jednak ich głównym zadaniem było przeszkolenie personelu, na co dzień pracującego w przychodni nt. sposobów rehabilitacji i pracy… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dziecka w Tupizie
  Projekt stanowił kontynuację i rozwinięcie działań rozpoczętych w 2009 roku. Objął on pracę czterech wolontariuszek w Domu Dziecka w Tupizie (do lipca 2011 Karolina Chromczak i Alicja Trzaska, od lipca 2011 Malwina Witkowska, Jagoda Lewicka). Do głównych działań należały: codzienna opieka nad wychowankami domu, pomoc w odrabianiu zadań domowych… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Organizacja obozów wakacyjnych w Sunyani i Jemie
Miejsce: Sunyani, Jema Cel projektu: organizacja obozów wakacyjnych dla 470 dzieci i młodzieży z Sunyani i Jemy. Działania: W 2010 roku już po raz czwarty grupa wolontariuszy ze Świętochłowic podjęła się organizacji obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Ghanie. Tym razem zorganizowano trzy obozy –… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Praca w dziale mechaniki w szkole technicznej w Ashaiman-Tema
  Miejsce: Szkoła techniczna (Don Bosco Technical Institute) w Ashaiman Tema to placówka stwarzająca możliwość rozwoju i nauki zawodu młodym ludziom tak, aby w przyszłości stali się oni w pełni samodzielni i mieli równe szanse w znalezieniu godnej pracy oraz byli świadomymi obywatelami swojego kraju. Prowadzona jest tu… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa studni przy placówce misyjnej w Ondo
W miejscowości Ondo w Nigerii salezjanie prowadzą szkołę oraz internat Don Bosco dla chłopców uczęszczających do szkoły. W całym mieście jest bardzo trudny dostęp do wody, każda ma studnię we własnym zakresie. Dzieci z internatu, ze względu na brak studni, piły dotąd brudną wodę z płytkich zbiorników, która powoduje liczne… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wyżywienie dla dzieci w placówce misyjnej w Hawanie
  Dzięki środkom przekazanym dla Salezjańskiego Ośrodka na Hawanie, dzieci z oratorium mają zapewniony poczęstunek przez cały rok szkolny. Większość z nich je tylko raz dziennie, właśnie w oratorium, gdzie przychodzą często prosto ze szkoły. Tu odrabiają lekcje, grają w piłkę i uczestniczą w różnych zajęciach. Oprócz problemów finansowych z… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Praca fizjoterapeutyczna w Effatha Home L’arche w Nyahururu
Miejsce: Effatha Home L’arche w Nyahururu Effatha Home L’Arche jest to Wspólnota, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkają razem z osobami zdrowymi – asystentami. Cel: pomoc osobom z niepełnosprawnością Działania: • towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego (mycie, ubieranie, karmienie, opieka), • prowadzenie zajęć ruchowych z… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi
  W efekcie ogromnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w styczniu 2010 r., zginęło wielu ludzi, a tysiące utraciło dach nad głową. Pomocy potrzebowało wiele miejsc, którymi opiekują się pracujący tam Salezjanie. W Port-au-Prince zawaliły się budynki na placówce Carrefour-Thorland – dzieło praktycznie przestało istnieć. Ucierpiały również zabudowania Córek Maryi… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Kampanie medialne i sport narzędziami prewencji w Odumase – Sunyani
Miejsce: Odumase – Sunyani Ghana leży w Afryce zachodniej i jest jednym z najlepiej rozwijających się krajów tego kontynentu. Mimo to, jednym z palących problemów dotykających społeczeństwo ghańskie jest zjawisko nadużywania narkotyków przez młodzież oraz wciąż utrzymująca się liczba osób zarażonych wirusem HIV. Projekt został zrealizowany wśród młodzieży szkół średnich… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt medyczny w Sunyani
  Miejsce: Odumase-Sunyani W Afryce, która jest kontynentem z najkrótszą średnią życia (47 lat), zadbanie o zdrowie i życie dzieci i młodzieży jest priorytetem. Miejscem pracy wolontariuszy była placówka pedagogiczna (Don Bosco Vocational Technical Institute). Wolontariusze pracowali z drużyną piłkarską, drużyną siatkarzy i siatkarek, kadrą nauczycielską oraz grupą parafialną. Wiedza… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie budowy kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki
  Argentyna to jeden z pierwszych krajów misyjnych, do którego ks. Bosko, założyciel salezjanów, wysłał młodych misjonarzy. Obecnie salezjanie prowadzą tam liczne dzieła dla dobra młodzieży, szkoły, oratoria, parafie. W 2008 r. w Wielki Piątek w skutek ogromnej wichury potężny konar drzewa spadł na dach kaplicy zbudowanej przez salezjanów w… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie materialne i finansowe placówki misyjnej w Chingoli
  Dzięki darczyńcom indywidualnym, dla placówki misyjnej w Chingoli w Zambii, obejmującej szkołę techniczną oraz oratorium, która służy kilkuset uczniom, w ramach której prowadzone są m.in. kursy komputerowe dla młodzieży i dorosłych, został przekazany drobny sprzęt komputerowy,oprogramowanie, aparat fotograficzny oraz środki finansowe na renowację placówki. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Lifestyle & MDGs
  „Lifestyle & MDGs” zakończony w 2013 roku to trzyletni projekt, w którym SWM uczestniczył jako partner z organizacjami z Niemiec, Czech i Portugalii. Projekt miał na celu podniesienie świadomości młodych, wykształconych osób, aktywnych zawodowo i odnoszących sukcesy na temat problemów krajów Globalnego Południa, a także wpłynięcie na ich postawy… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Glocal Tour
Projekt „Glocal Tour” zakończony w roku 2013 był 3-letnim projektem międzynarodowym finansowanym przez Komisję Europejską realizowanym w Polsce, Rumunii, Niemczech i Włoszech. Problematyka poruszana w projekcie to głównie tematy związane z Milenijnymi Celami Rozwoju, a w szczególności takie kwestie jak: ubóstwo, dostęp do edukacji, zdrowie matek i dzieci, zwalczanie chorób… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt nawadniania upraw w Piura
Miejsce: Bosconia to Centrum Salezjańskie, otwarte dla dzieci i młodzieży z najbiedniejszych slumsów w Piura, nazwanych Nueva Esperanza (tł. Nowa Nadzieja). Każdego dnia na placówce kilkaset młodych Peruwiańczyków korzysta z jadalni, w której dostają ciepły posiłek. Mimo bliskości oceanu, Piura znajduje się na pustynnym terenie, gdzie trudno zarówno… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Piura
Miejsce: Piura to miasto leżące w północno-zachodnim Peru. Wolontariuszka będąc opiekunką w domu księdza Bosko z salezjańskim entuzjazmem służy swoim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą nie zapominając również o formacji duchowej. Działania: • prowadzenie lekcji w szkole technicznej; • animowanie czasu wolnego dzieciom… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Doszkalanie lokalnych fizjoterapeutów z zakresu metod rehabilitacji
  Miejsce: Placówki Sióstr Misjonarek Miłości w: Addis Ababa, Awassa, Kebre Mengis, Dire Dawa, Jimma, Debre Markos Cel: doszkolenie lokalnych fizjoterapeutów z metod pracy rehabilitantów oraz wprowadzenie w edukację i terapię zajęć z chustą Klanzy Działania: • prowadzenie szkoleń dla lokalnych fizjoterapeutów z… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt medialny w Ashaiman
Miejsce: Ashaiman Młodzi mieszkańcy Ghany nie mają możliwości, by rozwijać siebie, swoje zainteresowania i pasje. Nie potrafią zaistnieć w swoim środowisku. W konsekwencji nie znajdują pracy i perspektyw na przyszłość, nikt w nich nie inwestuje, niewielu się z nimi liczy. Kompleks Don Bosco w Ashaiman powstał, by zapewnić lepszą przyszłość… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Arequipa
  Miejsce: Arequipa jest drugim co do wielkości miastem w Peru, które leży na wysokości ponad 2 300 m n.p.m. u podnóża wulkanu Misti. Miasto ze względu na swoją piękną architekturę wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Choć cały region zachwyca zarówno mieszkańców, jak też licznych turystów,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt możesz! – działaj aktywnie. Pobudzanie aktywności i budowanie kompetemcji liderów lokalnych dla samodzielnego rozwoju
  Miejsce: • Siedziba SWM w Krakowie, ul. Tyniecka 39; • Dom Młodzieży „Na Górce” w Szczyrku Cel projektu: Wzmocnienie oraz zachęcenie do zaangażowania się w działalność wolontaryjną młodzieży z całej Polski poprzez szkolenia z różnych obszarów, pomoc w organizacji wydarzeń lokalnych, informowanie (newsletter, wydawnictwo,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Learning by working
  Opis projektu: Projekt „Learning by Working” finansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako organizacja goszcząca i koordynująca) przy współpracy z organizacjami z Gruzji, Litwy i Niemiec (organizacje wysyłające). W ramach projektu na wolontariat do SWM przyjechały 3 wolontariuszki: Mariam Chikava (Gruzja),… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Sztuka konfliktu
  Opis projektu: Projekt „Sztuka konfliktu” finansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako główny partner) przy współpracy z 5 organizacjami polskimi i zagranicznymi. Cele projektu: Celem strategicznym projektu jest edukacja obywatelska, wzrost zaangażowania… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Champions for South Africa – join the game!
  Miejsce realizacji: cała Polska, dodatkowo projekt obejmujący w sumie 6 krajów europejskich, działania realizowane również w RPA W związku z odbywającymi się w 2010 roku w RPA finałami Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, organizacje z 6 państw europejskich, działające w ramach sieci Don Bosco Network, postanowiły przeprowadzić… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z Polski, Czech i Węgier w celu mobilizacji wsparcia dla milenijnych celów rozwoju
  Opis projektu: Projekt Capacity building…, finansowany ze środków Komisji Europejskiej, realizowany jest przez SWM Młodzi Światu w roli partnera, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi z Grecji, Czech, Węgier i Niemiec, oraz z partnerami lokalnymi z Argentyny, Mali i Pakistanu. Cel projektu: Głównym celem projektu jest… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Indywidualne wsparcie misjonarzy
  Misjonarze objęci wsparciem: • ks. Klemens Deja, misjonarz w Brazylii, • ks. Zdzisław Książek, misjonarz w Paragwaju, • ks. Paweł Michałowski, misjonarz w Lesotho, • ks. Henryk Juszczyk, misjonarz w Namibii, • ks. Stefan Górecki, misjonarz w Peru, • ks. Jerzy Szurgot, misjonarz… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Dotacja działalności misyjnej w Peru
  Salezjanie w Peru prowadzą kilkanaście placówek misyjnych, obejmujących szkoły techniczne i zawodowe, oratoria (świetlice), parafie, domy dla dzieci ulicy i in. W latach 2009 i 2010 została przekazana dotacja na wsparcie działań młodzieżowych w prowincji peruwiańskiej oraz dofinansowanie na prowadzenie domu dla chłopców ulicy w Limie. [gdlr_space height=”40px”]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup komputera dla misji w Ułanbator w Mongolii
  Salezjańska placówka misyjna w Ułanbator w Mongolii jest pierwszą placówką salezjańską w kraju powstałą zaledwie kilka lat temu. Placówka została wsparta poprzez przekazanie sprzętu komputerowego. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Mongolia Ułanbator 2009 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki misyjnej w Sunyani w Ghanie
  Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w Sunyani. W DBVTI młodzież kształci się w zawodach technicznych. Solidne wykształcenie jest dla nich szansą zdobycia pracy, a co za tym idzie zapewnienia godnego życia sobie i swoim rodzinom. Działalność szkoły jest regularnie wspierana… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich przez wsparcie wolontariatu na Ukrainie
  Miejsce: Centrum Młodzieżowe „Don Bosko” w Odessie – centrum położone jest na Osiedlu Malinovskogo w Odessie – dużym mieście, gdzie dzieci i młodzież narażeni są na wiele cywilizacyjnych zagrożeń. Część z nich wynika z nudy, która często jest źródłem niebezpiecznych pomysłów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zorganizowanie… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Edukacja w sferze rolnictwa i hodowli zwierząt w Lufubu
  Miejsce: Don Bosco Agricultural Training Centre – Salezjańska szkoła rolnicza w Lufubu. Cel projektu: skupia się głównie na problemie braku wykwalifikowanych pracowników, którzy w sposób rzetelny będą prowadzić zajęcia praktyczne oraz teoretyczne z zakresu uprawy roli oraz hodowli zwierząt. Działania: • Wolontariusz wykonuje zadania w… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wolontariat w centrum młodzieżowym Don Bosco w Chingoli w charaktarze informatyka
  Miejsce: Centrum Młodzieżowe Don Bosco (Don Bosco Youth Centre) Chingola, Zambia Działania: • Nadzór techniczny nad infrastrukturą komputerową Centrum Młodzieżowego Don Bosco; • Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla nauczycieli Szkoły Technicznej Don Bosco, będącej częścią Centrum Młodzieżowego; • Prowadzenie zajęć dla klasy komputerowej Szkoły… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w „City of Hope” w Lusace
  Miejsce: City of Hope, Lusaka, Zambia – Siostry Salezjanki prowadzą w Lusace dom dla dziewcząt ze szczególnie zagrożonych środowisk. Obecnie siostry prowadzą sierociniec, szkołę i organizują kursy zawodowe. W sierocińcu mieszka 80 dziewczynek, a w szkole uczy się około 800 dzieci – w większości dziewczynek, co jest… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Kasisi
  Miejsce: Kasisi, Zambia – Kasisi położone jest 37 km od stolicy Zambii, Lusaki. Od 1926 roku działa tam Dom Dziecka Kasisi prowadzony przez polskie zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Jest to największy i najbardziej znany sierociniec w Zambii i szczególne miejsce, w którym dzieci… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa szkoły oraz szkolenia dla nauczycieli w Kapiri Mposhi w Zambii
  Miejsce: Kapiri Mposhi jest małym miasteczkiem, liczącym około 30 000 mieszkańców. Dzieci i młodzież stanowią ponad połowę całej społeczności tego niewielkiego miasta. Jednym z głównych problemów systemu szkolnictwa w Zambii, a jednocześnie naglącym problemem w Kapiri Mposhi, jest bardzo niska liczba młodych ludzi, którzy przechodzą na wyższe… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Edukacja poprzez sztukę
  Miejsce: Biharamulo, Tanzania – dystrykt Biharamulo, jeden z 6 w regionie Kegera, drugi co do zajmowanej powierzchni. Miasteczko Biharamulo, stanowiące centrum administracyjne dystryktu, jest ważnym ośrodkiem pod względem edukacji, handlu czy rolnictwa, stanowiącego główne źródło utrzymania dla jego mieszkańców. W roku 2000 jedynie 31% dzieci w wieku… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa internatu przy szkole podstawowej w Biharamulo w Tanzanii
Miejsce: Zjednoczona Republika Tanzanii, to państwo w Afryce Środkowo-Wschodniej, położone nad Oceanem Indyjskim, pomiędzy Kenią a Mozambikiem. W Tanzanii żyje ponad 41 mln ludzi, z czego 95% należy do plemion grupy Bantu. Jedna czwarta Tanzańczyków mieszka w miastach. Języki urzędowe, to swahili i angielski. 35% mieszkańców kraju to… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczno-medyczny we Freetown
  Miejsce: Sierra Leone jest jednym z najuboższych państw świata, dotkniętym skutkami wieloletniej wojny domowej. Don Bosco Fambul we Freetown, to placówka otwarta w 1998 roku jako dom dla 65 chłopców. Obecnie w każdym tygodniu z zajęć prowadzonych w ośrodku korzysta około 1000 osób. Dzieci i młodzież mają… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Praca na rzecz najuboższych dzieci z Johannesburgu
  Miejsce: Parafia Bożego Miłosierdzia, Johannesburg Głównym celem projektu było poprawienie sytuacji dzieci ulicy w Johanesburgu (RPA) należących do grupy o mniejszych szansach rozwoju oraz przywrócenie ich do życia społecznego. Działania dotyczyły grupy wiekowej do lat 17, ubogich, porzuconych, zarażonych wirusem HIV i AIDS. Działania: • Praca… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie dostępu do edukacji dzieci upośledzonych w wieku przedszkolnym z Port Shepstone i okolic
  Miejsce: Port Shepstone, należące do prowincji Kwa-Zulu Natal, która jest najbardziej zaludnioną prowincją RPA (9,6 mln mieszkańców, ok. 1/5 ludności RPA). Z racji składu etnicznego ludności (głównie ludy Bantu), prowincja mocno odczuła skutki polityki apartheidu w sferze społeczno-ekonomicznej. Wg danych z 2005 r. 1,85 mln jej mieszkańców powyżej… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup maszyn rolniczych dla placówki w Majes w Peru
  Opis sytuacji: Majes jest powstałym przed piętnastu laty osiedlem Arequipy (Peru). Ma ponad tysiąc mieszkańców. Wszyscy są migrantami z terenów górskich. Społeczność tę cechuje duże ubóstwo. W najuboższej dzielnicy Księża Salezjanie założyli szkołę techniczną (CETPRO Don Bosco), internat dla chłopców i oratorium. Placówka kształci młodzież w dziedzinie… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Dożywianie oraz zakup filtrów do wody w Majes w Peru
  Opis sytuacji: Arequipa to drugie, co do wielkości miasto w kraju Ameryki Południowej, gdzie w kilku miastach Salezjanie od wielu lat prowadzą działalność misyjną. Kolejno otwierane placówki gromadzą dziesiątki, a nawet setki dzieci i młodzieży w domach ulicy, oratoriach czy szkołach. Niedaleko niej znajduje się Majes, gdzie… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wolontariat wśród „dzieci ulicy” w Limie
  Miejsce: organizacja Todos los Nińos del Otro Mundo, Lima (stolica Peru). Opis projektu: Na ulicach Limy (stolicy Peru) żyją setki bezdomnych dzieci, które borykają się z wieloma problemami takimi jak brak edukacji, podstawowej higieny, wiele z nich popada w nałogi narkotykowe, prostytucję czy kradzieże. Wolontariuszki SWM… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Majes
  Miejsce: Majes jest powstałym przed piętnastu laty osiedlem Arequipy (Peru). Położone jest na pustynnym terenie, gdzie trudno zarówno o wodę, jak i żywność. Ma ponad tysiąc mieszkańców. Wszyscy są migrantami z terenów górskich. Społeczność tę cechuje duże ubóstwo. W najuboższej dzielnicy Księża Salezjanie założyli szkołę techniczną (CETPRO Don… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt edukacyjny w Nkhotakota
  Miejsce: Malawi boryka się z wieloma problemami; przyczyną wielu z nich jest niedostateczna edukacja jego mieszkańców. Brakuje tu dobrze wykształconych nauczycieli, materiałów edukacyjnych oraz środków finansowych. Głównym celem projektu jest wsparcie kadry nauczycielskiej wybudowanego przez SWM w latach 2006-2007 Centrum Edukacyjnego w Nkhotakota. Działania: • Prowadzenie… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Pomoc ofiarom suszy w Korr
  Opis sytuacji: Długa pora deszczowa, która miała trwać od października do grudnia, przyniosła tylko niewielkie opady. Północna Kenia, którą pokrywają piaski pustyni i półpustyni, zaczęła odczuwać skutki suszy. Mieszkańcy tych terenów, plemiona Turkana, Pokot, Samburu, Rendille z dnia na dzień traciły kolejne zwierzęta, ich jedyny majątek. Stada kóz,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Organizacja obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Sunyani
  Miejsce: Sunyani, Ghana Cel projektu: Organizacja obozów wakacyjnych dla 400 dzieci z Sunyani, Ghana. Działania: W lipcu 2009 roku wolontariusze SWM wyjechali do Ghany by zacząć przygotowania do wakacyjnych obozów dla dzieci i młodzieży w Sunyani. Była to trzecia edycja obozu, który tak jak w latach… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dla „chłopców ulicy” w Sunyani
  Miejsce: Salezjański Dom dla Chłopców Ulicy (Don Bosco Boys Home – DBBH) w Sunyani to miejsce, w którym stale przebywa około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat. Chłopcy pochodzą z rożnych części Ghany, często z dalekiego buszu. W DBBH mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie, edukację, troskę… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wolontariat w Etiopii w charakterze rehabilitantów
  Miejsce: Missionaries of Charity – Placówka misyjna Sióstr Misjonarek Miłości, Dire Dawa, Etiopia. Projekt o pełnym tytule „Wprowadzenie innowacji rehabilitacyjnych na placówkach misyjnych w Etiopii, jako kontynuacja zaczętego dzieła” stanowił kontynuację pracy z zakresu opieki zdrowotnej, która została podjęta w tym kraju przez SWM w 2005 roku. Działania:… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie
  Miejsce: Tupiza jest boliwijskim miastem położonym w Andach, na wysokości 3 tys. metrów. Dom dziecka prowadzony przez siostry ze zgromadzenia Służebniczek Dębickich, w którym przebywa 60 wychowanków od 4 do 18 roku życia, jest jedyną tego typu placówką na obszarze kilkuset kilometrów. Trafiają tu sieroty, dzieci z rodzin… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt europejski „Ucyvrok”
  Opis projektu: Podstawowym Celem projektu „Uniting for Citizenship and participation Youth promoting Vulnerable groups’ Rights, Opportunities and Knowledge” była promocja wśród młodzieży programów europejskich do nich skierowanych oraz zbadanie przyczyn niskiego zaangażowania w nie młodych ludzi, a w szczególności młodzieży z mniejszymi szansami. Projekt został sfinansowany ze środków programu… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie
  Głównym celem projektu było podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów międzynarodowego rozwoju, a w szczególności ułatwienie zrozumienia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłanianie do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz ukierunkowywanie do osobistego… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Młodzi ambasadorzy milenijnych celów rozwoju
  Opis projektu: Projekt „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju (ang. „Youth Ambassadors for MDGs”), finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach linii EuropeAid, realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako główny partner) przy współpracy z organizacjami z Cypru, Czech, Grecji, Węgier oraz z partnerami lokalnymi z Argentyny, Ghany i Kongo. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki w Sudanie
  Sudan od wielu lat nękany jest wciąż na nowo klęską konfliktów, wywołanych głównie na tle religijnym i ekonomicznym. Duża część mieszkańców cierpi z powodu głodu, braku dostępu do wody, lekarstw i opieki medycznej. SWM wsparł finansowo jedną z placówek działających w Sudanie przekazując środki na ręce pracującego tam misjonarza,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki na Kubie
  Mimo oficjalnie obowiązującej na Kubie demokratycznej konstytucji kolejne rządy mają charakter dyktatorski. W kraju panuje trudna sytuacja polityczna i ekonomiczna, dodatkowo w roku 2008 kraj nawiedził cyklon, który zniszczył wiele domostw, odciął mieszkańców od prądu i wody. SWM wsparł finansowo działania placówki salezjańskiej, na której pracuje ks. Dariusz Iżykowski. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki misyjnej w Odumase, Sunyani
  Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w Sunyani. W DBVTI młodzież kształci się w zawodach technicznych. Solidne wykształcenie jest dla nich szansą zdobycia pracy, a co za tym idzie zapewnienia godnego życia sobie i swoim rodzinom. Działalność szkoły jest regularnie wspierana… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Młodzież w działaniu – Razem dla Rozwoju
  Cele projektu: Podstawowym założeniem projektu Młodzież w działaniu – Razem dla Rozwoju (ang. Youth in Action – Together for Development) było zaangażowanie młodych ludzi w działania rozwojowe, wsparcie aktywności młodzieży, a także wzmocnienie społeczeństw obywatelskich krajów partnerskich. Metody wykorzystane w projekcie zostały oparte na edukacji nieformalnej, projekt… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie budowy nowicjatu w Lusace w Zambii
Opis projektu: Salezjańska prowincja zambijska obejmuje 4 kraje: Zambię, Malawi, Zimbabwe oraz Namibię. Jak dotąd prowincja nie posiada zaplecza umożliwiającego kształcenie młodych kandydatów do zgromadzenia salezjańskiego, w efekcie czego klerycy wysyłani są na naukę do Kenii. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie i nowe powołania została podjęta decyzja o… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa boisk sportowych oraz sanitariatów w Kabwe w Zambii
  Miejsce: Kabwe to czwarte, co do wielkości miasto w Zambii. W latach dziewięćdziesiątych XX w. nastąpiło tu znaczne pogorszenie sytuacji w związku z masowym likwidowaniem dużych ośrodków pracy, szczególnie kopalni cynku i ołowiu. Wskaźniki bezrobocia są niezwykle wysokie, rozwinęła się tzw. szara strefa (wg statystyk Centralnego Biura Statystycznego… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa przedszkola oraz szkolenie kadry pedagogicznej w Mansa w Zambii
  Miejsce: Chimese jest podmiejską dzielnica Mansy, odległą o 6 km od centrum, obejmującą wiele wiosek położonych w promieniu ok. 5 km. Mieszka tu około 5 000 osób – w większości dzieci i młodzieży. Wiele z nich to sieroty lub półsieroty. Sytuacja ta jest spowodowana wysokim odsetkiem osób… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Odessie
Miejsce: Centrum Młodzieżowe „Don Bosco” w Odessie – centrum położone jest na Osiedlu Malinovskogo w Odessie – dużym mieście, gdzie dzieci i młodzież narażeni są na wiele cywilizacyjnych zagrożeń. Część z nich wynika z nudy, która często jest źródłem niebezpiecznych pomysłów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zorganizowanie wolnego… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa szkoły podstawowej oraz szkolenia nauczycieli w Biharamulo w Tanzanii
  Miejsce: Biharamulo, Tanzania – dystrykt Biharamulo, jeden z 6 w regionie Kegera, drugi co do zajmowanej powierzchni. Miasteczko Biharamulo, stanowiące centrum administracyjne dystryktu, jest ważnym ośrodkiem pod względem edukacji, handlu czy rolnictwa, stanowiącego główne źródło utrzymania dla jego mieszkańców. W roku 2000 jedynie 31% dzieci w wieku… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Moskwie
  Miejsce: Dom dziecka prowadzony przez Księży Salezjanów w Moskwie mieści się w bloku Centrum Młodzieżowego im. św. Jana Bosko. Ośrodek podzielony jest na mieszkania, które tworzą tzw. „rodzinki”. W każdej mieszka od kilku do kilkunastu dzieci wraz z wychowawcą. Większość dzieci pochodzi z rozbitych rodzin, w dużej… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt edukacyjny w Nkhotakota
  Miejsce: Malawi, od lat zaliczane jest do czołówki najbiedniejszych krajów świata. Kraj boryka się z wieloma problemami; przyczyną wielu z nich jest niedostateczna edukacja jego mieszkańców. W Malawi brakuje dobrze wykształconych nauczycieli, materiałów edukacyjnych oraz środków finansowych. Głównym celem projektu jest wsparcie kadry nauczycielskiej wybudowanego przez SWM w… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Organizacja obozu wakacyjnego dla dzieci w Sunyani
  Miejsce: Salezjański Dom dla Chłopców Ulicy (Don Bosco Boys Home – DBBH) w Sunyani to miejsce, w którym stale przebywa około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat. Chłopcy pochodzą z rożnych części Ghany, często z dalekiego buszu. W DBBH mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie, edukację,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dla „chłopców ulicy” w Sunyani
  Miejsce: Salezjański Dom dla Chłopców Ulicy (Don Bosco Boys Home – DBBH) w Sunyani to miejsce, w którym stale przebywa około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat. Chłopcy pochodzą z rożnych części Ghany, często z dalekiego buszu. W DBBH mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie, edukację,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wolontariat w Etiopii w charakterze rehabilitanta
  Miejsce: Placówka misyjna sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba. Ośrodek misyjny w Addis Abeba, stolicy kraju, jest największą placówką tego typu w Etiopii. Pełni on funkcję szpitala, hospicjum, przychodni i sierocińca. Stale przebywa tu około 800 osób, w większości obłożnie chorych. Działania: •… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt medyczny w Addis Abeba – kontynuacja
  Miejsce: Placówka misyjna sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba. Ośrodek misyjny w Addis Abeba, stolicy kraju, jest największą placówką tego typu w Etiopii. Pełni on funkcję szpitala, hospicjum, przychodni i sierocińca. Stale przebywa tu około 800 osób, w większości obłożnie chorych. Ośrodek na stałe… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt medyczny w Etiopii
  Miejsce: Placówki misyjne sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) Alamata, Asko, Dire Dawa i in. Ośrodki misyjne prowadzone przez Misjonarki Miłości służą pomocą ludziom zepchniętym na margines społeczny, głównie obłożnie chorym i umierającym oraz sierotom. Jednym z podstawowych problemów, z jakim borykają się placówki, jest brak wykształconej kadry… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży z Bijska
  Miejsce: Misja katolicka w 200-tysięcznym miasteczku Bijsk, położonym blisko mongolskiej granicy (na Syberii) prowadzi działalność duszpasterską i młodzieżową. Od 10 lat na misji pracuje wrocławski kapłan ks. Andrzej Obuchowski. Działania: Projekt został zainicjowany oraz zrealizowany przez grupę wolontariuszy SWM skupionych przy Liceum Salezjańskim we Wrocławiu. Młodzi… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży z Odessy
  Inicjatywa organizacji obozu letniego dla dzieci i młodzieży z Odessy została powzięta przez ks. Andrzeja Baczyńskiego, od lat pracującego w Odessie, oraz kleryków Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Obóz został zorganizowany w lipcu 2007 na Krymie. Wzięło w nim udział około 25 dzieci i młodzieży dzieci do… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt medyczny w Piura
  Miejsce: W ramach centrum „Bosconia”, obejmującym szkołę i oratorium, prowadzone jest również Centrum Medyczne, w którym przyjmowani są nie tylko uczniowie i bezpośredni odbiorcy działań centrum, ale także okoliczna ludność – mieszkańcy dzielnic biedy. Działania: W grudniu do pracy na placówce wyjechała wolontariuszka Jadwiga Roehr-Wędrychowicz –… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup tablic szkolnych dla placówki w Piura w Peru
  Miejsce: Placówka salezjańska w Piura to przede wszystkim duży kompleks szkolny, na który składają się działy: mechaniczny, stolarski, krawiecki, sekretarski i inne. Dzięki solidnemu wykształceniu techniczno-zawodowemu, jakie zapewnia „Bosconia” młodzież ma szansę znalezienia w przyszłości konkretnej pracy, co oznacza dla nich dobry start w życiu i wydostanie… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Remont pomieszczeń dla wlontariuszy w Piura
  Miejsce: Placówka salezjańska Obra Social Bosconia, Piura W ośrodku „Bosconia” ważną rolę pełnią wolontariusze, którzy pracują przy dziele salezjańskim wspierając misjonarzy w prowadzeniu lekcji w szkole, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wielu innych pracach. Wśród nich znajdują się często także wolontariusze z Polski. Aby misja… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt dożywiania dzieci w Piura w Peru
  Miejsce: Piura to miejscowość położona w północnej części Peru nad Oceanem Spokojnym. Ze względu na pustynne położenie miasto jest brudne, szare i zakurzone. Pomimo to, masowo przyjeżdżają tu ludzie z wiosek w poszukiwaniu lepszego życia. To zjawisko przyczynia się tworzenia ogromnej ilości dzielnic biedy. Na przedmieściach Piura,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w San Lorenzo
  Miejsce: San Lorenzo to miejscowość położona w dorzeczu Amazonki odizolowana od większych ośrodków miejskich. Prowadzona tam misja salezjańska prowadzi w okresie wakacji, przypadającym na styczeń i luty, całodniowe zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Jest to jedyna dostępna w tym rejonie forma spędzania czasu… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa centrum młodzieżowego w Hwange w Zimbabwe
  Miejsce: Hwange to małe miasteczko górnicze w Zimbabwe, położone tylko ok. 100km od Wodospadu Wiktorii i aż 800km od stolicy kraju – Harare. Na przestrzeni prawie 500km od Hwange nie ma żadnej szkoły zawodowej, przez co młodzież nie może marzyć o lepszej przyszłości. Działania: W roku… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Zakup kocy i pościeli dla dzieci z sierocińca Kasisi w Zambii
  Miejsce: Kasisi położone jest 37 km od stolicy Zambii, Lusaki. Od 1926 roku działa tam Dom Dziecka Kasisi prowadzony przez polskie zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Jest to największy i najbardziej znany sierociniec w Zambii i szczególne miejsce, w którym dzieci nie tylko otacza się… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie animacji pracy młodzieżowej w Prowincji Zambijskiej
  W roku 2007 salezjanie obchodzą srebrny jubileusz działalności misji salezjańskich w Prowincji Zambijskiej, obejmującej 4 kraje: Malawi, Namibię, Zambię i Zimbabwe. Praca salezjanów, którą prowadzą obecnie w trzynastu placówkach, obejmuje w głównej mierze działalność młodzieżową, prowadzenie szkół technicznych i zawodowych oraz pracę duszpasterską. Salezjanie, w duchu księdza Bosko, w… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Stypendium naukowe dla Josepha Kariuki Wanjiku
  Joseph Kariuki Wanjiku jest młodym Zambijczykiem, który mimo bardzo trudnej sytuacji materialnej swojej rodziny ukończył szkołę średnią dzięki własnej ciężkiej pracy i pomocy otrzymanej w ramach salezjańskiego programu Don Bosco Reach Out. W 2006 roku, sześć lat po zakończaniu nauki, udało mu się zebrać odpowiednią ilość pieniędzy na rozpoczęcie… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Koszulki dla placówki w Chingoli
  Miejsce: Chingola położona jest w północnej części Zambii. Na terenie ośrodka salezjańskiego w Chingoli znajduje się szkoła techniczna z działami: stolarskim, budowlanym, spawalniczo-metalowym, rolniczym i krawieckim. Uczęszcza do niej blisko 100 uczniów, którzy często pochodzą z bardzo ubogich rodzin. Salezjanie prowadzą również oratorium (świetlicę) dla dzieci i młodzieży. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt renowacyjny i pedagogiczny w Chingoli
  Miejsce: Chingola położona jest w północnej części Zambii. Na terenie ośrodka salezjańskiego w Chingoli znajduje się szkoła techniczna z działami: stolarskim, budowlanym, spawalniczo-metalowym, rolniczym i krawieckim. Uczęszcza do niej blisko 100 uczniów, którzy często pochodzą z bardzo ubogich rodzin. Salezjanie prowadzą tu również oratorium (świetlicę) dla dzieci i… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Centrum edukacyjne w Nkhotakota
  Miejsce: Malawi, od lat zaliczane jest do czołówki najbiedniejszych krajów świata. Kraj boryka się z wieloma problemami; przyczyną wielu z nich jest niedostateczna edukacja jego mieszkańców. W Malawi brakuje dobrze wykształconych nauczycieli, niezbędnej infrastruktury, materiałów edukacyjnych, środków finansowych, a także motywacji ze strony nauczycieli i rodziców. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Korr
  Miejsce: Salezjańska placówka misyjna w Korr położona jest w sercu pustyni Kaisut, na północy Kenii. Misjonarze pracują w prymitywnych warunkach, wśród tradycyjnych plemion Samburu i Rendille. Prowadzą przedszkole, internat dla chłopców i dziewcząt, ośrodek zdrowia oraz centrum młodzieżowe, wspierają lokalną szkołę podstawową, a także uczą katechezy i organizują… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Organizacja obozu wakacyjnego dla dzieci w Sunyani
  W sierpniu 2007 roku wolontariusze SWM we współpracy z salezjanami zorganizowali pierwszy wakacyjny obóz w Sunyani. Obóz skierowany był zarówno do dziewcząt, jak i chłopców. Wzięło w nim udział około 180 dzieci pochodzących z okolic Don Bosco Home, w tym także z pobliskich slumsów. W organizację obozu poza… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt medyczny w Addis Abeba
  Miejsce: Placówki misyjne sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba i Gondar. Ośrodki misyjne prowadzone przez siostry Matki Teresy stanowią połączenie szpitala, hospicjum oraz sierocińca, służą one „najuboższym z ubogich”, którzy nie mogą uzyskać pomocy gdzie indziej. Placówki bardzo często borykają się z problemem braku wykształconej… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Mansie
  Miejsce: Placówka misyjna prowadzona przez siostry salezjanki w Mansie na północy Zambii. Na jej terenie znajduje się szkoła podstawowa, szkoła zawodowa oraz oratorium dla młodzieży. Placówka istnieje na terenie parafii Chimese. Oprócz szkoły, na terenie parafii istnieje również 21 centrów misyjnych. Praca na placówce nie ogranicza się wiec… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wystawa Milenijne Cele Rozwoju – „Czas pomóc innym”
  Celem projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa polskiego na temat aktualnej problematyki rozwoju międzynarodowego, w szczególności Milenijnych Celów Rozwoju (MCR). Adresatem projektu była głównie młodzież szkolna i akademicka – dlatego na miejsce prezentacji wystawy zostały wybrane uczelnie wyższe. Opis podjętych działań: • Opracowanie merytoryczne, graficzne oraz techniczne wystawy składającej… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Tydzień Edukacji Globalnej
  W roku 2006 po raz pierwszy SWM włączył się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). TEG został zorganizowany w ramach projektu „Edukacja globalna – Świat w powiększeniu” realizowanego w okresie 06-30 listopada 2006 r. Celem projektu było podniesienie świadomości młodych ludzi na temat problemów globalnego południa oraz zależności panującej… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Utrzymanie i rozwój świetlicy środowiskowej dla dzieci w Odessie
  Adresatami projektu są dzieci do 14 roku życia. Jest to grupa ok. 20-25 dzieci z okolicznych rodzin. Są to dzieci, których rodziców nie stać na odpłatne zajęcia dla dzieci lub, których to nie interesuje. Wstęp do świetlicy jest wolny, bez wstępnej selekcji. Świetlica czynna jest dwie godziny dziennie: od… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Utworzenie i wyposażenie warsztatu muzycznego w Piura
  W ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych przez wolontariuszki w ośrodku „Bosconia” został utworzony i wyposażony warsztat muzyczny. Będzie on służył zarówno młodzieży ze szkoły technicznej w ramach zajęć pozalekcyjnych, jak i dzieciom korzystającym z programu edukacyjnego prowadzonego przez ośrodek „Bosconia”. Działania: • wyremontowanie sali, • zakup mebli,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt edukacyjno-pedagogiczny w Piura
  Miejsce: Piura to miejscowość położona w północnej części Peru nad Oceanem Spokojnym. Ze względu na pustynne położenie miasto jest brudne, szare, zakurzone. Pomimo to, masowo przyjeżdżają tu ludzie z wiosek w poszukiwaniu lepszego życia. To zjawisko przyczynia się tworzenia ogromnej ilości dzielnic biedy. Na przedmieściach Piura położona… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Sprzęt sportowy dla placówki w Chingoli
  Chingola położona jest w północnej części Zambii. Na terenie ośrodka salezjańskiego w Chingoli znajduje się szkoła techniczna z działami: stolarskim, budowlanym, spawalniczo-metalowym, rolniczym i krawieckim. Uczęszcza do niej blisko 100 uczniów, którzy często pochodzą z bardzo ubogich rodzin. Salezjanie prowadzą również oratorium (świetlicę) dla dzieci i młodzieży. Działania:… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt wydawniczy
  Projekt zakładał wykonanie kalendarzyków z danymi kontaktowymi misji i przekazanie ich do Lusaki. Posłużyły one do upowszechniania działalności placówki misyjnej wśród młodzieży oraz do promowania misji wśród lokalnej społeczności. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Zambia Lusaka 2006 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Mansie
  Miejsce: Placówka misyjna prowadzona przez Siostry Salezjanki w Mansie na północy Zambii. Na jej terenie znajduje się szkoła podstawowa, szkoła zawodowa oraz oratorium dla młodzieży. Działania: Praca wolontariuszki obejmowała prowadzenie zajęć w szkole podstawowej w godzinach przedpołudniowych oraz organizację i prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki misyjnej i misjonarza w Lungi
  Sierra Leone to niewielkie państwo położone nad Oceanem Atlantyckim w zachodniej części Afryki. Uważane jest za najbiedniejszy kraj świata. Zostało wyniszczone przez okrutną wojnę domową, w której brały udział nawet dzieci, wcześniej uzależniane od narkotyków. Obecnie wiele dzieci i młodzieży jest sierotami, a większość z nich nie ma dostępu… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Nairobi
Miejsce:  Placówka Bosco Boys mieści się w stolicy Kenii, Nairobi. Jest to jeden z kilku ośrodków na terenie Nairobi, gdzie prowadzona jest rehabilitacja dzieci ulicy. W Bosco Boys przebywa około 200 chłopców, którzy uczęszczają tu do szkoły, mają aktywnie zorganizowany czas wolny, otrzymują wyżywienie i co najważniejsze, wychowanie. To wszystko… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe placówki misyjnej w Sunyani
Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w Sunyani. Głównym celem Salezjanów jest integralny rozwój młodego człowieka. System edukacyjny, na którym się opierają to system prewencyjny utworzony przez św. Jana Bosco, który wspaniale sprawdza się na całym świecie. W DBVTI młodzież kształci się… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe projektu młodzieżowego w Ghanie
Projekt „Ghana 2006” zrodził się z inicjatywy młodzieży oraz wychowawców dwóch szkół: Erzbischofliche Liebfrauenschuyle Bonn Gymnasium Fur Madchen oraz Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu. Ten spontaniczny odruch serc wiązał się z potrzebami młodzieży Salezjańskiego Ośrodka z Sunyani w Ghanie. Założenia projektu objęły wyjazd do Ghany w okresie lipiec-sierpień 2006 grupy 8… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie finansowe budowy domu dla dziewcząt w potrzebie w Ashaiman Tema
Salezjanie rozpoczęli działalność w miejscowościach Ashaiman i Tema New Town w 1996 roku. Ulice obu miast są pełne młodych ludzi, niemających środków do życia. Największym problemem tej młodzieży jest analfabetyzm, brak edukacji i konkretnego zawodu, brak możliwości własnego rozwoju oraz zakwaterowania. Kilka lat temu Salezjanie utworzyli w Ghanie ośrodek dla… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dla chłopców ulicy w Sunyani
Miejsce: Salezjański Dom dla Chłopców Ulicy (Don Bosco Boys Home – DBBH) w Sunyani to miejsce, w którym przebywa około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat. Chłopcy pochodzą z rożnych części Ghany, często z dalekiego buszu. W DBBH mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie, edukację, troskę oraz codzienne wychowanie. ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt medyczny w Addis Abeba
Miejsce: Placówka misyjna sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba. Ośrodek misyjny w Addis Abeba, stolicy kraju, jest największą placówką tego typu w Etiopii. Pełni on funkcję szpitala, hospicjum, przychodni i sierocińca. Stale przebywa tu około 800 osób, w większości obłożnie chorych. Ośrodek na stałe obsługuje tylko jeden… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt medyczny w Addis Abeba i Alamata
Miejsce: Placówki misyjne sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba i Alamata. Ośrodki misyjne prowadzone przez Misjonarki Miłości służą pomocą medyczną najuboższym z ubogich: obłożnie chorym i umierającym oraz sierotom. Działania: Praca wolontariuszki polegała na niesieniu pomocy pielęgniarskiej pacjentom ośrodków, obejmującej m.in. pierwszą pomoc medyczną, opatrywanie ran,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Materiały wydawnicze dla placówek w Malawi, Sierra Leone i Zambii
  W 2005 roku placówkom misyjnym w Malawi, Sierra Leone i Zambii zostało przekazanych około 30.000 materiałów drukowanych, które posłużyły do upowszechniania dzieła salezjańskiego wśród młodzieży oraz do promowania działalności misyjnej i edukacyjnej wśród lokalnej społeczności. [gdlr_space height=”40px”] Sierra Leone Zambia Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie placówki misyjnej w Zambii
  Salezjańska placówka misyjna Makeni w Lusace jest regionalnym ośrodkiem salezjańskim na prowincję Zambia-Malawi-Zimbabwe-Namibia. Placówka została zaopatrzona w sprzęt sportowy do użytku w centrum młodzieżowym. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Zambia Lusaka 2005 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie placówki misyjnej w Tanzanii
  Placówka misyjna w Dar es Salam prowadzi dla dzieci i młodzieży centrum, do którego uczęszczają młodzi z ubogich, często rozbitych rodzin. Placówka została wsparta finansowo. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Tanzania Dar es Salam 2005 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt dożywiania w Malawi
  Malawi niemal co roku nawiedza klęska głodu. W roku 2005 została przekazana pomoc finansowa na projekt dożywiania dzieci prowadzony przez misjonarzy w Lilongwe. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Malawi Lilongwe 2005 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie budowy kościoła w Peru
  W 2005 roku została przekazana pomoc finansowa na budowę kościoła w miejscowości Piura. Za przekazane pieniądze zostały zakupione materiały budowlane. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Peru Piura 2005 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie budowa kościoła i projekt katechetyczny w Malawi
  Projekt został zrealizowany w sierpniu 2005 r. Zostało przekazane wsparcie na budowę kościoła, poza wsparciem finansowym kościół został wsparty także od strony duszpasterskiej. 2 wolontariuszki pomagały w przeprowadzeniu tygodniowych rekolekcji dla katechetów i animatorów z parafii w Nkhotakota. W rekolekcjach wzięło udział 35 osób, a po ich zakończeniu w… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny na Litwie
  Projekt odbył się w sierpniu 2005 r., wzięło w nim udział 8 wolontariuszy z Poznania. Celem projektu było zorganizowanie kolonii dla ubogich dzieci i młodzieży w okolicy Wilna. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Litwa Wilno 2005 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt budowlany na Litwie
  Został zrealizowany w lipcu 2005 r., wzięło w nim udział 11 wolontariuszy z Zabrza. Celem projektu było wykończenie budowy kościoła w Wilnie. Zadaniem wolontariuszy było położenie chodnika. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Litwa Wilno 2005 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt medyczny w Zambii
  Prowadzony w okresie od czerwca do sierpnia 2005 r. w Mpanshya w Zambii, wzięła w nim udział jedna wolontariuszka – lekarz medycyny. Wolontariuszka udzielała pomocy medycznej w szpitalu, brała udział w wyprawach do okolicznych wiosek, gdzie wykonywała niezbędne szczepienia oraz rozprowadzała lekarstwa. Poza wsparciem kadrowym została przekazana placówce pomoc… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczno-medyczny w Sierra Leone
  W projekcie wzięło udział 2 wolontariuszy. Ich odpowiedzialnością było prowadzenie Centrum Młodzieżowego, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dziewcząt, które nigdy nie chodziły do szkoły a także praca w przychodni medycznej i pobliskim szpitalu. Wolontariusze prowadzili również zajęcia z profilaktyki społecznej i edukacji prozdrowotnej. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt edukacyjny w Kenii
  Realizowany w okresie od stycznia 2005 r. do stycznia 2006 r. w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii, w którym wzięła udział 1 wolontariuszka. Projekt zakładał prowadzenie kursów z zakresu programów komputerowych dla lokalnej ludności. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Kenia Kakuma 2005 [gdlr_space height=”60px”]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dla chłopców ulicy w Ghanie
Realizowany od listopada 2004 roku (w trakcie realizacji) na placówce w Sunyani w Ghanie. W projekcie biorą udział 2 wolontariuszki, których zadaniem jest prowadzenie domu dla chłopców ulicy „Boys Home”. Placówka została wsparta finansowo, a także wyposażona w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z młodzieżą. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budowa przychodni medycznej w Kiabakari w Tanzanii
Realizowany w okresie od czerwca do listopada 2004 r. w miejscowości Kiabakari w Tanzanii, w którym wzięło udział 2 wolontariuszy. Projekt zakładał budowę przychodni medycznej, a w tym: zakup materiałów budowlanych, kierowanie przebiegiem prac budowlanych oraz nadzorowanie racjonalnego wykorzystania środków. Projekt był kontynuowany w 2005 roku. Przychodnia w Kiabakari powstała,… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Stroje komunijne dla dzieci z Peru
  Dzięki pomocy jednej z orawskich szkół podstawowych oraz indywidualnych darczyńców z terenu Śląska, na prośbę misjonarza, zostało zebranych kilkadziesiąt strojów komunijnych, które w styczniu 2004 r. zostały przesłane dla dzieci z placówki misyjnej Lares w Peru. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Peru Lares 2004 [gdlr_space height=”60px”]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Budyń dla niedożywionych dzieci z Zambii
  Z początkiem 2004 roku, przy współpracy i zaangażowaniu młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, przeprowadzono zbiórkę żywności typu nutrition food dla niedożywionych dzieci z Afryki. Ponad 2000 torebek budyni i mleka w proszku zostało przesłane do sierocińca w Zambii. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Zambia 2004… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Ghanie
  Realizowany od XI 2004 (w trakcie realizacji) na placówce w Sunyani w Ghanie. W projekcie biorą udział 2 wolontariuszki, których zadaniem jest prowadzenie domu dla dzieci ulicy. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Ghana Sunyani 2004 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt edukacyjny w Malawi
  Realizowany w okresie VII-VIII 2004 na placówce w Lilongwe w Malawi, w którym wzięło udział 4 wolontariuszy. Projekt obejmował m.in.: edukację i szkolenia metodyczne dla nauczycieli, warsztaty muzyczne dla zespołu szkolnego oraz warsztaty grafiki komputerowej. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Malawi Lilongwe 2004 [gdlr_space height=”60px”]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Wsparcie budowy kościoła w Malawi
W maju 2004 r. SWM MŚ przekazał na ręce misjonarza, ks. Pawła Skolasińskiego wsparcie finansowe na budowę kościoła w miejscowości Nkhunga w Malawi. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Malawi Nkhunga 2004 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]  … ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczny w Peru
  Realizowany od lutego 2004 (w trakcie realizacji) na placówce w Piura w Peru, w którym wzięła udział 1 wolontariuszka. Projekt obejmował naukę języka angielskiego w szkole, prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz pracę z trudną młodzieżą. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Peru Piura 2004 [gdlr_space… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt edukacyjno-medialny w Peru
  Realizowany w okresie od lutego do grudnia 2004 r. na placówce misyjnej w Quebrada Honda w Peru, w którym wzięła udział 1 wolontariuszka. Projekt zakładał założenie i organizację rozgłośni radiowej o charakterze edukacyjnym, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prace biurowe oraz inne, aktualnie potrzebne na terenie placówki. [gdlr_space… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt informatyczno-edukacyjny w Sierra Leone
  Realizowany w okresie od stycznia do czerwca 2004 r. na placówce misyjnej w Lungi, w którym wziął udział 1 wolontariusz. Projekt zakładał systematyzację i konserwację sieci komputerowej, prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz kształcenie lokalnej kadry z zakresu informatyki. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt edukacyjno-pedagogiczny w Zambii
  Realizowany w okresie od grudnia 2003 r. do listopada 2004 r. na placówce „City of Hope” w Zambii, w którym wzięła udział 1 wolontariuszka. Projekt obejmował prowadzenie zajęć krawieckich, kurs pisania na maszynie, organizację douczania, a także prace remontowe, ogrodowe i pomoc w hospicjum. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt edukacyjny w Kenii
  Realizowany w okresie od października 2003 r. do października 2004 r. w Nzaikoni w Kenii, w którym wzięła udział 1 wolontariuszka. Projekt zakładał prowadzenie kursów z zakresu programów komputerowych dla lokalnej ludności, a w szczególności dla młodzieży. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Kenia Nzaikonia 2004 [gdlr_space… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Projekt pedagogiczno-katechetyczny w Peru
  Realizowany w okresie od marca 2003 r. na placówkach w dżungli amazońskiej niedaleko Iquitos, w którym wzięła udział 1 wolontariuszka. Projekt zakładał nauczanie języka angielskiego oraz prowadzenie programu edukacyjnego dla kobiet. [gdlr_space height=”40px”] Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców Peru Iquitos 2004 [gdlr_space height=”60px”] [gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]… ... czytaj dalej
100%
zrealizowano
Prowadzenie domu dla chłopców ulicy w Sunyani
Miejsce: Salezjański Dom dla Chłopców Ulicy (Don Bosco Boys Home – DBBH) w Sunyani to miejsce, w którym stale przebywa około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat. Chłopcy pochodzą z rożnych części Ghany, często z dalekiego buszu. W DBBH mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie, edukację, troskę oraz codzienne… ... czytaj dalej

Koordynator projektów

Dominika Oliwa-Żuk

email: dominika.oliwa@swm.pl