100%
0 zł do końca cel: 14000 zł

Wsparcie opieki zdrowotnej seniorów i wdów Burundi wykluczonych społecznie

Wielu seniorów z parafii w Bikinga w Burundi nie stać na korzystanie z usług medycznych. Podarujmy im karty ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki czemu usługi medyczne będą dla nich dostępne.

Położony w Afryce Wschodniej kraj Burundi, jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. W jego historii zaznaczyło się wiele kryzysowych lat. Szczególnie tragiczne pod tym względem były lata 1972, 1993 czy 2015, kiedy życie straciło wielu ludzi, a zwłaszcza osoby młode i mężczyźni. Dlatego też prawie 70% dzisiejszej populacji to kobiety, a osoby w podeszłym wieku stanowią 15% społeczeństwa. 

Seniorzy borykają się z wieloma trudnościami, i to niezależnie od miejsca życia na Ziemi. Związane jest to m.in. ze spowolnieniem aktywności biologicznych, utratą sprawności fizycznej czy integracji społecznej. Do tego dochodzi brak godnego przychodu, zapewniającego podstawowe potrzeby. Problemy te w Burundi są jeszcze trudniejsze do pokonania ze względu na panującą biedę oraz brak zapewnienia przez rząd kosztownej opieki zdrowotnej. Z tego względu kryzys pogłębiającej się biedy i bezrobocia (70% młodych ludzi pozostaje bez zatrudnienia) dotyka najbardziej osoby starsze oraz wdowy. Pozostawieni sami sobie muszą zapewnić przetrwanie sobie oraz swoim dzieciom czy sierotom. W przypadku wdów problem jest jeszcze większej wagi. W ubogim społeczeństwie burundyjskim, wdowy ponoszą dużą odpowiedzialność za rodzinę. Stan, w którym nie mają środków, by zapewnić pożywienie, ubranie, leczenie czy edukację swoim dzieciom, jest upokorzeniem społecznym. 


Wielu z tych ludzi zwraca się o wsparcie i pomoc w stworzeniu godnego życia do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Pojednania – “Oeuvre Apostolique Vie Nouvelle pour la Réconciliation : Congrégation des Pères Missionnaires de la Réconciliation” (Dzieło Apostolskie Nowe Życie dla Pojednania : Zgromadzenie Księży Misjonarzy Pojednania). Misją tego dzieła od lat jest odbudowa i pojednanie społeczeństwa burundyjskiego. Zgromadzenie mierzy się z licznymi problemami społecznymi i humanitarnymi związanymi z podziałami, brakiem jedności i braterstwa oraz wszelkiego rodzaju biedą. Pomimo ogromnych chęci i starań, by wyjść naprzeciw problemowi kosztownej opieki zdrowotnej oraz izolacji społecznej seniorów i wdów, dzieło to nie ma wystarczających zasobów ludzkich oraz materialnych, by sprostać problemowi. Stąd stworzenie projektu, którego celem jest zakup kart ubezpieczenia zdrowotnego, które zostaną przekazane 400 osobom – seniorom oraz wdowom bez dochodów pieniężnych z parafii w Bikinga . Karta ta zapewnia obniżenie kosztów leczenia do 10% kwoty wyjściowej. Inicjatywa ta ma na celu przyczynienie się do odbudowy społeczeństwa osób starszych i wdów, na których spoczywa odpowiedzialność za rozwój rodziny. Poprzez zapewnienie bardziej godnego życia, mamy nadzieję podzielić się nadzieją i radością, którą będą mogli przekazać w swojej rodzinie i społeczeństwie pomimo trudności życia codziennego. 

Projekt ma na celu zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich i materialnych, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją osoby starsze i wdowy. W szczególności poprzez wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji lub marginalizowanych z powodu złych warunków materialnych lub społecznych.

Jest to adekwatna odpowiedź i wkład w zdrowie i budowę społeczeństwa opartego na wartościach ewangelicznych:
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)