Adopcja Miłości

Dla Ciebie to szansa, aby miłość i troskę o innych wyrazić w konkretnym działaniu. Dla dzieci i młodzieży to szkolny mundurek, ciepły posiłek i lepsza przyszłość! To piękna inicjatywa, która nas łączy dzięki wspólnej modlitwie i Twojej pomocy. Adopcją Miłości obejmujemy dzieci i młodzież z różnych części świata, które pochodzą z ubogich środowisk.

Łączy je nie tylko trudna sytuacja materialna, ale przede wszystkim MARZENIA. Zostać krawcem, nauczycielem, pielęgniarką… To dzięki Adopcji Miłości możemy je spełniać!

Adopcja Miłości to projekt, którego podstawowym celem jest zapewnianie edukacji ubogim dzieciom i młodzieży z różnych części świata edukacji. Od 2007 roku prowadzony jest on w formie funduszu adopcyjnego. Dzięki temu misjonarze na miejscu mogą w bardziej efektywny sposób rozdzielać zebrane środki pomiędzy potrzebujących zgodnie z ich rzeczywistymi, bieżącymi, indywidualizowanymi potrzebami.

Adopcja Miłości to konkretne ludzkie historie – napisz jedną z nich!

Jak to działa

1

Wypełniasz deklarację

Wypełniając poniższy formularz, decydujesz o kraju, kwocie i okresie przez jaki chcesz wspierać dzieci. Wraz z otrzymaniem od nas potwierdzenia przystąpienia do programu – stajesz się „rodzicem adopcyjnym”.
2

Wpłacasz darowiznę

Która zostaje przeznaczona na wsparcie młodzieży i dzieci z wybranego kraju; na edukację, w tym opłacenie czesnego, zakup książek i przyborów szkolnych, posiłki, ubrania, pomoc medyczną i lekarstwa.
3

Otrzymujesz informację

Raz na kwartał otrzymasz od nas Informator Adopcyjny, w którym znajdziesz wiadomości z placówek objętych programem. Korespondencja będzie przesyłana za pomocą wybranego przez Ciebie środka komunikacji.

Konto bankowe do wpłat

80 1240 4533 1111 0000 5431 8801
Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU
30-323 Kraków, ul. Tyniecka 39
KRS: 00000076477

Nasze placówki

Bangladesz

W internacie w Utrail mieszka 200 chłopców z wiosek, którzy uczęszczają do salezjańskiej szkoły. To dla nich jedyna możliwość nauki.

Boliwia

W domu dziecka w położonej w Andach Tupizie mieszka 31 podopiecznych. Wspieramy ich na wszystkich etapach edukacji.

Kenia

Dla 40 dzieci mieszkających w slumsach Nairobi Karinde jest namiastką domu i jedyną możliwością zdobycia wykształcenia.

Malawi

Programem objętych jest 30 młodych ludzie z okolic Lilongwe. To szansa na kontynuację nauki i zdobycie zawodu.

Syria

Salezjańskie Centrum Młodzieżowe Don Bosco w Aleppo daje możliwość edukacji, rozwoju i wsparcia dla 200 dzieci i młodzieży.

Ukraina

Szkoła integracyjna w Żytomierzu zapewnia edukację i ciepły posiłek najbiedniejszym dzieciom. Obecnie uczęszcza do niej 200 uczniów, w tym 20 dzieci niepełnosprawnych.

Brazylia

Manicore to mała amazońska miejscowość położona nad rzeką Madeira. Salezjańskie Centrum Młodzieżowe codziennie przyjmuje ponad 300 młodych i organizuje dla nich kursy zawodowe.

Kamerun

Szkoła techniczna w Ebolowa to miejsce, gdzie młodzież może zdobyć konkretny zawód. Opłacamy czesne dla 46 najuboższych uczniów.

Peru

W internacie szkoły salezjańskiej w Monte Salvado przebywa obecnie 96 chłopców. Większość z nich pochodzi z odległych wiosek. Tuta mają szansę na naukę!

Sri Lanka

Kursy dla młodzieży prowadzone przez salezjanów są realną szansą na zdobycia kwalifikacji i godnej pracy.

Pytania i odpowiedzi

navigate_next Czym jest Adopcja Miłości?

Adopcja Miłości to projekt, którego podstawowym celem jest zapewnianie ubogim dzieciom z różnych części świata edukacji. Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU z siedzibą w Krakowie. Obecnie wspieramy dzieci znajdujące się w placówkach w Malawi, Kenii, Boliwii, Syrii, Bangladeszu, Ukrainie i Brazylii. Każda placówka ma przydzielonego tzw. koordynatora programu. To koordynator decyduje, które dzieci potrzebują wsparcia w ramach programu. Darczyńca wypełniając deklarację uczestnictwa staje się automatycznie rodzicem adopcyjnym dla tych dzieci. Modli się on za nie oraz zasila fundusz adopcyjny, z którego przekazywane są pieniądze do poszczególnych placówek. Koordynatorzy rozdzielają następnie pieniądze zgodnie z potrzebami dzieci. Dzieci nie są więc przydzielane do konkretnego rodzica adopcyjnego, co pozwala w bardziej efektywny i sprawiedliwy sposób rozdzielić fundusze zgodnie z faktycznymi potrzebami dzieci. Koordynatorzy rozliczają się z wydatkowanych pieniędzy. Rodzice adopcyjni otrzymują raz na kwartał informacje z placówek adopcyjnych w formie tzw. Informatora Adopcyjnego.

navigate_next Jaką kwotą i jak często należy zasilać fundusz adopcyjny?

To zależy od możliwości finansowych i chęci darczyńcy. Nie narzucamy żadnych kwot. Liczy się szczerość intencji. Każdy grosz powiększa fundusz, z którego przekazywane będą pieniądze do placówek z przeznaczeniem na edukację konkretnych potrzebujących dzieci. Przykładowo dla Bangladeszu rocznie na 1 dziecko przypadają następujące rodzaje kosztów: – opłaty szkolne – 40 euro – zeszyty, książki etc. – 20 euro – mundurek szkolny – 7 euro – wyżywienie – 240 euro Razem: 307 euro, czyli biorąc kurs euro na poziomie 4,17 zł = 1280 zł rocznie za 1 dziecko, czyli miesięcznie ok. 100 zł. Dla Afryki średnio przyjąć można przelicznik 3 zł dziennie, co daje ok. 1080 zł rocznie za 1 dziecko, czyli ok. 90 zł miesięcznie.

navigate_next Czy Adopcja polega tylko na wpłacaniu pieniędzy?

Bez opieki duchowej wyrażonej modlitwą za potrzebujące dzieci uczestnictwo w programie mija się z celem. Modlitwa plus jałmużna to pakiet optymalny stanowiący dobre narzędzie w walce z ubóstwem. Módlmy się o mądre wkraczanie w dorosłe życie dla dzieci adopcyjnych. O to, aby umiały mądrze korzystać w dorosłym życiu ze zdobytej w szkole wiedzy. Aby nigdy, ale to nigdy, nie zapomniały o Bogu, który jest prawdziwym Dawcą wszelkiej dobroci. Forma modlitwy – dowolna, Bóg bowiem wysłuchuje każdego, kto szczerze się do Niego zwraca.

navigate_next Jak zostać rodzicem adopcyjnym?

To proste! Wystarczy, że wypełnisz formularz online dostępny na stronie internetowej programu lub prześlesz deklarację uczestnictwa pocztą tradycyjną na adres: Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków z dopiskiem „Adopcja Miłości”. Deklaracja ma dla nas wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania finansowego. Pozwala ona zaplanować skalę pomocy i kwoty przyszłych przelewów do placówek adopcyjnych.

navigate_next Czy będę otrzymywać informacje o dziecku, które adoptowałem/-am?

Program Adopcja Miłości z założenia ma charakter projektowy. Oznacza to, że nie łączymy poszczególnych darczyńców z konkretnymi dziećmi. Rodzice adopcyjni obejmują swoją opieką grupę konkretnych dzieci z wybranych placówek. Pozwala to koordynatorom w bardziej sprawiedliwy i efektywny sposób rozdzielać otrzymane fundusze. Zależy nam, aby pomoc trafiała do każdego dziecka w danym regionie, które tej pomocy potrzebuje. Pomoc ta może różnić się w zależności od sytuacji życiowej danego dziecka. Każdy rodzic adopcyjny otrzyma raz na kwartał tzw. Informator Adopcyjny, w którym zawarte będą bieżące informacje o dzieciach objętych programem (z podziałem na poszczególne placówki): wywiady, listy, zdjęcia, relacje z wydarzeń w placówce etc.

navigate_next Dlaczego mam Wam ufać?

Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU już od ponad 20 lat poprzez realizację licznych projektów i inicjatyw niesie skuteczną pomoc najbardziej potrzebującym osobom na świecie. Naszą misją jest ewangelizacja poprzez działanie. Tylko w konkretnym działaniu bowiem, możemy ukazywać niezmierzoną dobroć Bożą. Regularnie publikujemy sprawozdania z naszej działalności. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Koordynator projektu

Dominika Oliwa-Żuk

email: dominika.oliwa@swm.pl