Adopcja Miłości – Kamerun

Szkoła techniczna Don Bosco w Ebolowa istnieje od 1994 roku i obecnie liczy 415 uczniów. Miasto Ebolowa położne jest niecałe 200 km od stolicy Jaunde. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie wykształcenia zawodowego młodym z ubogich środowisk. To wielkie przedsięwzięcie, które nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu ludzi o wielkich sercach. Dzięki Adopcji Miłości wspieramy 46 najbardziej potrzebujących uczniów (26 chłopców i 20 dziewczynek). Wśród nich jest 16 między 16. a 22. rokiem życia, którzy uczą się zawodu oraz 30 w wieku między 11. a 20. rokiem życia, którzy odbierają wykształcenie ogólne. Dla nich całkowicie finansowane są koszty edukacji. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ważna jest dla nich ta pomoc.


Uczniowie warsztatów zawodowych kształcą się w następujących kierunkach: mechanika samochodowa, stolarstwo, elektryka przemysłowa, sztuka audiowizualna, księgowość, automatyka biurowa, grafika komputerowa i produkcja mechaniczna. Zdobycie konkretnego zawodu to szansa na lepszą przyszłość! Młodzież już teraz z optymizmem patrzy w przyszłość jaką da im nauka zawodu, możliwa dzięki Waszemu wsparciu.