Uniwersytet przez kontynenty… co nowego?

Trzy konspekty warsztatów edukacyjnych dedykowane studentom już gotowe!

Konspekty zostały opracowane przez trenerów Edukacji Globalnej, a następnie skonsultowane z zewnętrznym trenerem posiadającym doświadczenie w zakresie metodyki pracy ze studentami.

Opracowane na potrzeby pracy ze studentami i studentami trzy konspekty zajęć zatytułowane są:

* Edukacja (NIE) dla każdego?

* Kiedy (prze)staje się być dzieckiem? O prawach dziecka

* Realia (prze)życia? Dzieci ulicy w Peru

Przygotowane warsztaty edukacyjne będą dla studentów nie tylko dopełnieniem procesu kształcenia oraz rozumienia złożonej struktury kulturowej, społecznej i historycznej współczesnego świata, ale także stanie się inspiracją do podjęcia przez nich dalszych poszukiwań – zarówno w sferze intelektualnej, jak i w praktycznym wymiarze efektywnych form edukacji.

Poszerzony został również program interaktywnego zwiedzania Wiosek Świata. Do każdego punktu, który znajduje się na mapie Wiosek Świata dopasowany został konkretny projekt pomocowy, tak by uczestnicy interaktywnego zwiedzania, prócz wiedzy, problemów i zależności związanych z konkretnym kontynentem mogli włączyć się w realizację projektów na rzecz krajów Globalnego Południa. W tym celu na terenie parku zamieszczone zostały plansze ukazujące pracę wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego na różnych kontynentach przy realizacji różnych projektów. Dodatkowo na terenie Wiosek Świata zamieszone zostały materiały edukacyjne tłumaczące odwiedzającym zależności globalne i poruszające takie problemy jak: sprawiedliwy handel (Afryka), dostęp do edukacji (Ameryka Południowa), prawa człowieka (Azja).  Osoby zwiedzające Wioski Świata mogą znaleźć również plansze „Kartka z kalendarza EG”, na których będą znajdować się opisy i najważniejsze wydarzenia nawiązujące do Celów Zrównoważonego Rozwoju:

  • Światowy Dzień Wody – 22.03
  • Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy – 12.04
  • Światowy Dzień Walki z Malarią – 25.04
  • Dzień Ziemi – 22.04
  • Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci – 12.06

Zapraszamy wykładowców akademickich, studentów kierunków pedagogicznych i społecznych oraz koła naukowe do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych.  

Zapisy trwają!

Od 6 kwietnia można odwiedzić Wioski Świata i skorzystać ze ścieżki edukacyjno-ekologicznej. Ścieżka edukacyjna to 4 przystanki – elementy małej infrastruktury łączące elementy zabawy i edukacji: hotele dla owadów, budki lęgowe i karmniki dla ptaków, gra eko-memory oraz rury deszczowe. Za prawą ścieżki edukacyjno-ekologicznej odwiedzający Wioski Świata zdobędą wiedzę na temat przyrody, ekosystemów, zrównoważonego rozwoju oraz sposobów ochrony środowiska. Każdy przystanek ścieżki wzbogacony został o tablicę edukacyjną.

Zapraszamy do Wiosek Świata!