Narodowy Instytut Wolności

Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu  rozpoczyna nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie pod nazwą MINI GRANTY w ramach realizacji projektu pn: „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”.

Celem akcji jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich.

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to: 500 zł na każdy MINI GRANT!

Wnioski należy składać od 28 października do 10 listopada br. do godz. 16:00.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego opiekuna projektu odpowiedzialnego za MINI GRANT, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich działań grup wolontariackich oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych

Adresatami działań muszą być osoby przebywające na terenie woj. Małopolskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie  od 13.11.2023r. do 31.12.2023r.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Konkursu

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Wnioski konkursowe należy składać drogą elektroniczną na adres: wolontariat@swm.pl lub papierową – w siedzibie Stowarzyszenia SWM Młodzi Światu ul. Tyniecka 39, 30-363 Kraków.

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 10.11.2023 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12.11.2023 r.
Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.


Dokumenty do pobrania: