Naszą misją jest głoszenie Ewangelii przez konkretną pomoc najuboższym ludziom na świecie.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest przywrócenie godności i zapewnienie każdemu takich narzędzi, dzięki którym będzie mógł wziąć odpowiedzialność za siebie, swoją rodzinę i społeczeństwo.

Gdzie pracujemy

Nasza historia

W 1997 roku grupa zapaleńców założyła Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu. Rozpoczęli trudną misję, którą teraz kontynuujemy. Nasi wolontariusze pełnią służbę misyjną w 43 krajach, na czterech kontynentach. W duchu Ewangelii niesiemy pomoc ubogim i wykluczonym, dostarczamy żywności i lekarstw, wspieramy i uczymy, prowadzimy domy dla dzieci ulicy i samotnych matek, budujemy szkoły, internaty i studnie. Na ten moment zrealizowaliśmy ponad 600 projektów z dziedziny edukacji, pomocy medycznej i tworzenia infrastruktury w najuboższych rejonach świata. Na wolontariat misyjny wysłaliśmy 543 wolontariuszy. W Polsce zaś, prowadzimy rozbudowany program edukacji globalnej, poprzez który pokazujemy innym, jak mądrze nieść wsparcie najbardziej potrzebującym.