Uniwersytet przez kontynenty. Program edukacyjny dla studentów w Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet przez kontynenty. Program edukacyjny dla studentów w Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej”.

Projekt adresowany jest do nauczycieli akademickich i studentów krakowskich uczelni wyższych, którzy kształcą się na kierunkach pedagogicznych i kierunkach ze specjalnością nauczycielską.

Celem projektu jest przekazanie w przystępny sposób treści z zakresu edukacji globalnej oraz upowszechnienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju wśród studentów kierunków pedagogicznych i kierunków ze specjalnością nauczycielską. Podjęcie decyzji o zostaniu nauczycielem jest wyzwaniem, ale jednocześnie otwiera drzwi do pasjonującej drogi zawodowej, pełnej możliwości i wpływu na rozwój młodych umysłów. Świadomość globalnych zależności winna być częścią wykształcenia absolwentów, którzy jako przyszli nauczyciele będą realizować treści z zakresu edukacji globalnej w szkołach i będą mieć wpływ na kształtowane postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz inspirowanie młodego pokolenia do podejmowana działań i zaangażowania się w sprawy związane z wartościami, takimi jak: sprawiedliwość społeczna i klimatyczna, pokój, prawa człowieka, solidarność, odpowiedzialność (globalna) oraz zrównoważony rozwój planety.

Co będzie się działo w ramach projektu?

Uczestnikom projektu proponujemy udział w spotkaniach warsztatowych, które podzielone zostaną na dwa bloki: problemowy i praktyczny. Do wyboru będą trzy tematy warsztatów związane z następującymi problemami:

  1. dostęp do edukacji
  2. dzieci ulicy
  3. prawa dziecka

Dodatkowo konspekty warsztatów zawierać będą kompendium podstawowych zagadnień dotyczących Edukacji Globalnej.

Warsztaty odbywać się będą od 1 kwietnia do 30 czerwca. Zajęcia prowadzone będą w Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej (ul. Tyniecka 39, Kraków) na terenie osad z poszczególnych kontynentów. Oferta będzie obejmowała 3 godziny zegarowe (2 godziny akademickie):

  • 0,5 godz. – teoretyczne wprowadzenie w tematykę Edukacji Globalnej
  • 1 godz. – warsztat problemowy
  • 1,5 godz. – zwiedzanie Wiosek Świata

Warsztaty będą prowadzone przez trenerów Edukacji Globalnej mających doświadczenie pracy wolontaryjnej w krajach Globalnego Południa, którzy podzielą się w sposób praktyczny wiedzą o życiu i problemach jakie mają miejsce w krajach rozwijających się.

Zwieńczeniem projektu, będzie możliwość udziału studentów w konferencji naukowej, która zostanie zorganizowana w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2024.

Co jest warunkiem wzięcia udziału?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Terminy

  • Nabór od 1 grudnia 2023 do 1 marca 2024
  • Przeprowadzenie warsztatów od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Udział w projekcie jest bezpłatny.