SYRIA – Adopcja Miłości

Salezjanie otaczają opieką młodzież Damaszku już od 1992 roku. Społeczność nazwana „Semaan Srouji” działa w samym sercu miasta, natomiast liczba dzieci edukujących się w ośrodku stale rośnie. Z pomocy duchownych korzysta młodzież z różnych dzielnic Damaszku, a także przyległych miejscowości. Działalność misjonarzy zaobfitowała nowymi powołaniami- centrum stało się domem dla rozeznających swoje powołanie, z których dwójka została księżmi - Dani Keryo oraz Simon Zakarin.

   

Od 2011 roku w Syrii trwa wojna domowa. Pomoc ośrodka ma dla dzieci i młodzieży ogromne znaczenie. W tym bardzo trudnym czasie, pełnym niepokoju i strachu, placówka pomaga podopiecznym nie tylko w normalnie funkcjonować, ale także rozwijać swoje umiejętności- sportowe, artystyczne; oferuje edukację chrześcijańską (2 razy w tygodniu), pomoc uchodźcom. Wychowankowie mogą spędzać czas grając w drużynie piłki nożnej, a także raz w tygodniu uczestniczyć w ćwiczeniach tanecznych, teatralnych czy lekcjach chóru. Dzięki temu młodzi mogą choć na chwilę oderwać się od koszmaru otaczającej ich rzeczywistości.

Salezjańskie Centrum Księdza Bosko w Aleppo jest ośrodkiem, który oferuje szeroki zakres zajęć i programów dla dzieci oraz zapewnia wsparcie osobom w potrzebie. Programem pozaszkolnym objętych jest około 200 dzieci i młodzieży. Salezjanie zapewniają im pomoc  materialną i duchową. Oprócz zajęć sportowych, artystycznych i korepetycji organizowane są cotygodniowe spotkania w małych grupkach, mające na celu pogłębić wiedzę religijną, dające możliwość poznania innych i dzielenia się z nimi swoją wiarą oraz osobistymi doświadczeniami. Po traumie wojny i trzęsienia ziemi niezwykle ważne jest także wsparcie psychologiczne w postaci grupowych sesji terapeutycznych, aby młodzi ludzie mogli dzielić się ze sobą swoim doświadczeniem.


           


            Biorąc udział w tym programie, pomagasz 200 dzieciom w wieku 6-13 lat objętych Adopcją Miłości, które otrzymają pomoce naukowe. Pomoc finansowa jest niezbędna, gdyż większość rodziców zmaga się z bezrobociem i nie jest w stanie zapewnić potomstwu środków potrzebnych w ich edukacji.

            Otoczenie rodzin modlitwą oraz udział w programie Adopcji Miłości to wyraz troski o przyszłość dzieci, które zmuszone są żyć w strachu, ale między innymi dzięki działaniom ojców salezjanów nie tracą nadziei na lepsze jutro.