SYRIA – Adopcja Miłości

Salezjanie otaczają opieką młodzież Damaszku już od 1992 roku. Społeczność nazwana „Semaan Srouji” działa w samym sercu miasta, natomiast liczba dzieci edukujących się w ośrodku stale rośnie. Z pomocy duchownych korzysta młodzież z różnych dzielnic Damaszku, a także przyległych miejscowości. Działalność misjonarzy zaobfitowała nowymi powołaniami- centrum stało się domem dla rozeznających swoje powołanie, z których dwójka została księżmi - Dani Keryo oraz Simon Zakarin.

   

Od 2011 roku w Syrii trwa wojna domowa. Pomoc ośrodka ma dla dzieci i młodzieży ogromne znaczenie. W tym bardzo trudnym czasie, pełnym niepokoju i strachu, placówka pomaga podopiecznym nie tylko w normalnie funkcjonować, ale także rozwijać swoje umiejętności- sportowe, artystyczne; oferuje edukację chrześcijańską (2 razy w tygodniu), pomoc uchodźcom. Wychowankowie mogą spędzać czas grając w drużynie piłki nożnej, a także raz w tygodniu uczestniczyć w ćwiczeniach tanecznych, teatralnych czy lekcjach chóru. Dzięki temu młodzi mogą choć na chwilę oderwać się od koszmaru otaczającej ich rzeczywistości.


            W latach 2013-2018 Salezjanie pomagali najbardziej poszkodowanym rodzinom Damaszku wypłacając 50$ miesięcznie, 80 najbiedniejszym rodzinom. W październiku 2018 roku został rozpoczęty program, który pomaga rozwojowi małych przedsiębiorstw prowadzonych przez młodych ludzi. Jest to ogromnie ważne, gdyż obecnie panuje bardzo duże bezrobocie i kryzys na rynku pracy, a kończący edukację nie mają perspektyw zatrudnienia.

            W przyszłości ojcowie chcieliby utworzyć nowy ośrodek w miejscu zamieszkanym w większości przez chrześcijan- Jaramanie. Ich pomysł został już zatwierdzony przez Radę Generalną, a także zakupiono 23 000 m ziemi pod budowę. Ma na niej powstać kościół i klasztor dla księży, centrum edukacji chrześcijańskiej, a także centrum szkoleniowe, przestrzeń przeznaczona na zajęcia sportowe i teatr.

            Uczniami oratorium jest obecnie ok. 1100 dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych (od 8 aż do 25 lat), których edukacją zajmuje się 45 nauczycieli oraz 100 animatorów. Ich zajęcia różnią się w zależności od grupy wiekowej, w jednej klasie uczy się do 30 dzieci. Prowadzone są przez cały rok z wyjątkiem czasu egzaminów, niestety czasem zostają przerywane ze względów bezpieczeństwa. 90% młodzieży uczęszczających do placówki kontynuuje studia na uniwersytecie po ukończeniu szkoły, co zapewnia im lepszy start w dorosłe życie.

            Aby zapewnić placówce dalsze funkcjonowanie niezbędne jest spełnienie pilnych potrzeb, jakimi są zakup: instalacji grzewczej, sprzętu sportowego, codziennych posiłków dla uczestników zajęć oraz ubrań dla osób dotkniętych skrajnych ubóstwem.


            Biorąc udział w tym programie, pomagasz 250 dzieciom w wieku 6-13 lat objętych Adopcją Miłości, które otrzymają pomoce naukowe. Pomoc finansowa jest niezbędna, gdyż większość rodziców zmaga się z bezrobociem i nie jest w stanie zapewnić potomstwu środków potrzebnych w ich edukacji. Ponadto ze względu na konflikt zbrojny, wiele podopiecznych zmaga się z zespołem stresu pourazowego. Ogromnym problemem jest także obowiązkowa służba zbrojna dla młodych mężczyzn.

            Otoczenie rodzin modlitwą oraz udział w programie Adopcji Miłości to wyraz troski o przyszłość dzieci, które zmuszone są żyć w strachu, ale między innymi dzięki działaniom ojców salezjanów nie tracą nadziei na lepsze jutro.