Ukraina, Żytomierz – Adopcja Miłości

Ukraina - Żytomierz, to w zasadzie po sąsiedzku, nieopodal więc wydaje się podobnie jak u nas, ale rzeczywistość jest zupełnie inna.

Pomimo ciągle trwającej wojny Salezjanie w Żytomierzu nadal pracują i działają na rzecz dzieci i młodzieży. Dyrektorem placówki jest polski misjonarz ks. Michał Wocial SDB. W salezjańskim liceum „Visevit” uczy się 210 osób, a do przedszkola Montessori uczęszcza 16 dzieci. Oprócz zajęć lekcyjnych w szkole prowadzone jest także oratorium do którego dzieci i młodzież popołudniami przychodzą na treningi piłki nożnej, siatkowej, zajęcia teatralne, warsztaty kulinarne i zajęcia z rękodzieła. Podczas alarmów lotniczych zajęcia są kontynuowane w piwnicy przerobionej na schron. Ponadto prowadzone są regularnie grupowe i indywidualne zajęcia psychologiczne pomagające uczniom radzić sobie ze stresem.

Równolegle z programem lekcyjnym realizowany jest plan biblijnej integracji wprowadzający do przedmiotów szkolnych tematy związane z poznaniem Boga i rozwojem duchowości. Codziennie przed lekcjami uczniowie gromadzą się na wspólnej modlitwie. Dzięki wsparciu funkcjonowania szkoły w ramach programu Adopcji Miłości dzieci i młodzież z Ukrainy mogą w przyjaznych warunkach uczyć się i rozwijać.

Księża Salezjanie prowadzą szkołę w Żytomierzu, a poza tym oddaloną o 35km parafię i centrum młodzieżowe. W tym regionie mieszka całkiem liczna grupa uważająca się za Polaków i jak na ukraińskie warunki katolików.