Adopcja Miłości – Peru

Do naszego programu Adopcja Miłości dołączyła nowa placówka! Opieką obejmujemy podopiecznych z internatu w Monte Salvado w Peru.

Monte Salvado leży w dolinie Yanatille w miejscowości Quebrada Honda, około sześć godzin drogi od Cusco. Dzieło salezjańskie w Monte Salvado powstało w w 1983 roku byłym gospodarstwie rodziny Hermosa, a jego pierwszym dyrektorem był ks. Roman Olesiński. Od 2020 roku placówką kieruje ks. Ryszard Łach, który też tam przed laty stawiał swoje pierwsze kroki na misyjnych szlakach w Peru.

W Monte Salvado salezjanie prowadzą szkołę (odpowiednik polskiego liceum), do którego uczęszcza młodzież z okolicy i z internatów. Wszystkich uczniów w szkole salezjańskiej w Monte Salvado jest około 230, wielu przyjeżdża z daleka. Szkoła przede wszystkim przygotowuje chłopców i dziewczęta do pracy na gospodarstwie. To bardzo przydatna umiejętność, bo tutejsze warunki sprzyjają uprawom m.in kawy, pomarańczy czy awokado.


Internat dla dziewcząt, który również prowadzony jest w duchu salezjańskim, znajduje się w pobliskiej miejscowości Quebrada Honda. Internat dla chłopaków mieści się zaraz obok szkoły w Monte Salvado. Na co dzień mieszka tu 96 chłopaków oraz księża, nauczyciele, pracownicy, a obecnie także nasi wolontariusze, w sumie około 120 osób. Znajduje się tu gospodarstwo, w którym hoduje się zwierzęta oraz uprawia się warzywa, kawę a przede wszystkim pomarańcze. Jego zadaniem jest zapewnienie środków na utrzymanie szkoły. W obecnych czasach nie jest to jednak łatwe. Szkoła, jak placówka państwowa, otrzymuje finansowanie na pensje dla nauczycieli, jednak o pokrycie pozostałych wydatków, w tym wyżywienie dla uczniów musi zatroszczyć się sama. Niektórzy chłopcy (ok 70 %) płacą za internat 150 soli (ok 40 dolarów) miesięcznie. To nie wystarcza nawet na jedzenie, a pozostali uczniowie z uwagi na trudną sytuację materialną zwolnieni są z jakichkolwiek opłat.


Większość chłopców mieszkających w internacie pochodzi z rodzin biednych i potrzebujących pomocy, mieszkających kilka godzin, a czasem nawet kilka dni drogi, bo droga przez góry jest niełatwa. Są także uczniowie ze środowisk dysfunkcyjnych. W internacie mają wyjątkową możliwość nauki i ukończenia szkoły. Wielu z nich nie wraca do swoich domów na weekendy czy też wakacje, ponieważ tutaj mają lepsze warunki i możliwości rozwoju.

Program Adopcja Miłości pomaga pokryć koszty pobytu w internacie i nauki dla najuboższych uczniów. Wesprzyj! Daj im szansę!