%
0 zł do końca cel: 0 zł

Projekt pedagogiczny i medyczny w Limie

  Projekt kontynuowany od sierpnia 2010 do września 2012 roku przez wolontariusza Mirosława Kośca w domu dla chłopców ulicy w Limie. Główne działania prowadzone przez wolontariusza objęły: pomoc administracyjną w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej…

 

Projekt kontynuowany od sierpnia 2010 do września 2012 roku przez wolontariusza Mirosława Kośca w domu dla chłopców ulicy w Limie. Główne działania prowadzone przez wolontariusza objęły: pomoc administracyjną w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród wychowanków i pracowników placówki oraz doraźną pomoc medyczną wychowankom placówki.
[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru Lima 2010-2012

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]