%
0 zł do końca cel: 0 zł

Młodzież w działaniu – Razem dla Rozwoju

  Cele projektu: Podstawowym założeniem projektu Młodzież w działaniu – Razem dla Rozwoju (ang. Youth in Action – Together for Development) było zaangażowanie młodych ludzi w działania rozwojowe, wsparcie aktywności młodzieży, a także wzmocnienie społeczeństw obywatelskich krajów partnerskich. Metody wykorzystane w projekcie zostały oparte na edukacji nieformalnej, projekt…

 

Cele projektu:
Podstawowym założeniem projektu Młodzież w działaniu – Razem dla Rozwoju (ang. Youth in Action – Together for Development) było zaangażowanie młodych ludzi w działania rozwojowe, wsparcie aktywności młodzieży, a także wzmocnienie społeczeństw obywatelskich krajów partnerskich. Metody wykorzystane w projekcie zostały oparte na edukacji nieformalnej, projekt skłonił młodzież do globalnego postrzegania świata, a jednocześnie zaangażowania w działania na poziomie lokalnych społeczności.

Działania:
• Trening dla Trenerów – aby zapewnić wysoką jakość głównej części projektu, to jest szkoleń dla liderów młodzieżowych w Ghanie i Peru, w maju 2008 r. w Krakowie został zorganizowany Trening dla Trenerów przeprowadzony przez organizację European Perspective z Grecji, będącą partnerem eksperckim. W tygodniowym szkoleniu wzięło udział po 6 uczestników z każdego kraju partnerskiego.
• Opracowanie „toolkitu” – organizacja ekspercka przygotowała zestaw materiałów dla trenerów – wolontariuszy z Polski i Grecji – pomocnych w prowadzeniu warsztatów w Afryce i Ameryce Południowej.
• Wizyta studyjna młodzieży z Ghany i Peru w polskich NGOs – uczestnicy treningu z Ghany i Peru dodatkowo wzięli udział w tygodniowej wizycie studyjnej w różnych krakowskich organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, w celu zapoznania się z charakterem i formami pracy organizacji młodzieżowych i wolontaryjnych w Europie.
• Szkolenia dla liderów młodzieżowych w Ghanie i Peru – warsztaty, stanowiące zasadniczą część projektu, zostały zorganizowane dla niemal 100-osobowych grup młodzieży ze środowisk marginalizowanych w Odumase-Sunyani (Ghana) i Piura (Peru). Szkolenia były prowadzone przez grupy wolontariuszy z Polski i Grecji, we współpracy z lokalnymi pracownikami młodzieżowymi. Tematy szkoleń obejmowały: charakterystykę lidera, podstawy pracy z grupą, pracę z projektem społecznym, wolontariat, prawa człowieka, demokrację, edukację nieformalną, zaangażowanie w prowadzenie działań lokalnych.
• Spotkania prezentujące rezultaty projektu – Po powrocie z Ghany i Peru wolontariusze przygotowali prezentacje multimedialne oraz 10 amatorskich filmów dokumentalnych. Materiał ten posłużył do przeprowadzenia kampanii informacyjno-świadomościowej, skierowanej do studentów. Odbyło się sześć spotkań w Polsce – dwa w Krakowie, dwa we Wrocławiu w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej oraz jedno w Katowicach i jedno w Poznaniu. 6 spotkań odbyło się w Grecji.
• Strona internetowa projektu – w celu popularyzacji efektów projektu została utworzona strona internetowa together.youth4world.com prowadzona w języku angielskim i hiszpańskim.

Wolontariusze i pracownicy z Polski zaangażowani w realizację projektu:
• Elżbieta Jakubek – koordynator,
• Katarzyna Komorowska, Katarzyna Mierzejewska (wolontariuszki w Peru)
• Martyna Hapeta, Piotr Kulawik, Anna Łożyńska (wolontariusze w Ghanie)

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Polska
Grecja
Ghana
Peru
2008

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]