100%
Zebrano: 48000 zł cel: 48000 zł

Pomoc w rozbudowie Centrum Don Bosco w Freetown w Sierra Leone

Dziennie: 50-100 dzieci w wieku od 7 do 18 lat (chłopcy i dziewczęta), uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, sportowych oraz religijnych. W Centrum brakuje miejsca do nauki, do odrabiania lekcji, do codziennych spotkań i rozmów. Wspólnie możemy to zmienić.

Salezjanie Don Bosco są katolickim zgromadzeniem księży, sióstr oraz braci, którzy niosą pomoc ubogiej a także osieroconej młodzieży w ponad 130 krajach na świecie. Działając według „Systemu Zapobiegaj” walczą z przeciwnościami dzięki rozpoznaniu przyczyny, przekazując naukę o Chrystusie a także dzieląc się bezinteresowną miłością. Salezjanie przybyli do Sierra Leone w 1986 roku. Od tej pory angażują się w życie i kulturę lokalnej wspólnoty przekazując wartości Don Bosco – organizując schronienie dla dzieci ulicy, budując szkoły, centra młodzieżowe czy parafie.

Sierra Leone jest jednym z najbiedniejszych krajów na ziemi. 13 lat wojny czy epidemia eboli pozostawiły po sobie nieodwracalne zmiany w strukturze społecznej. Wiele rodzin zostało rozbitych a dzieciom brakuje podstawowych warunków do życia (brak edukacji, niedostatek pożywienia, brak dostępu do opieki medycznej itp. ). Aby zapewnić rodzinie byt wiele rodziców udaje się na tułaczkę w celu znalezienia pracy. Brak kontroli rodzicielskiej, bieda, wykorzystywanie seksualne doprowadziło do tego, że dzieci i młodzież skazana jest na życie na ulicach Freetown. Wiele z nich wstępuje do gangów, trudni się kradzieżą, prostytucją oraz żebractwem. Alkohol, tramadol, marihuana to jedne z najczęstszych używek powszechnych wśród młodzieży.

Poprzez prowadzone projekty, Salezjanie Don Bosco robią wszystko aby zapobiec oraz otoczyć opieką dzieci i młodzież zmuszone do życia na ulicy. Oferują przestrzeń do spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu, pomoc w odrabianiu zajęć, wydają posiłki a także zapewniają wsparcie duchowe w bezpiecznym środowisku, które nie istnieje w mieście Freetown.

Warunki życia w Sierra Leone

Według Wskaźnika Rozwoju Społecznego, Sierra Leone zajmuje 184 miejsce na 189 krajów pod względem najkrótszej długości życia (52,2), lat szkolnictwa (3,5) oraz dochodu krajowego brutto (1240 $/ na mieszkańca). Sierra Leone położona jest na zachodnim wybrzeżu Afryki, graniczy z Gwineą oraz Liberią. Zgodnie z ostatnim spisem ludności przeprowadzonym w 2017 roku żyje w niej ponad 7 milionów ludzi.

Pomimo tego, że kraj jest bogaty w diamenty oraz inne minerały pozyskiwane głównie przez Libańczyków oraz Chińczyków, 53% populacji żyje poniżej poziomu ubóstwa za 1,90 $ na dzień.Większość mieszkańców trudni się rolnictwem oraz rybołówstwem. Rolnictwo, leśnictwo oraz rybołówstwo stanowi około 60% PKB kraju, w porównaniu do 3,5 % średniej światowej.Przez mały stopień uprzemysłowienia, tylko 54,3 % osób zdolnych do pracy jest faktycznie zatrudnionych.

Obecna sytuacja (w tym skrajne ubóstwo) wynika przede wszystkim z ciągłych kryzysów w państwie min. wojny domowej oraz epidemii eboli. Ponadto Sierra Leone jest jednym z najbardziej korupcyjnych państw na świecie. Zajmuje 130 miejsce na liście 180 krajów według wskaźnika korupcji opublikowanego przez Transparency International. Dotyczy to za równo sektora rządowego jak i prywatnego.

Warunki życia dzieci w Freetown

W ostatnich latach rząd Sierra Leone dołożył starań aby wprowadzić prawa mające na celu poprawę sytuacji dzieci. Jednak złożoność działań legislacyjnych powoduje, że są to działania długofalowe. Ochrona dzieci oraz ich fundamentalnych praw takich jak dostęp do opieki medycznej czy edukacji nie zostały jeszcze zapewnione.

Śmiertelność dzieci potroiła się: 1 na 9 dzieci umiera przed ukończeniem 5 lat. Dostęp do edukacji jest zatrważający: 24% dzieci w wieku szkolnym jest pozbawiona możliwości edukacji, a mniej niż połowa, która rozpoczęła stopień 1 nie jest w stanie kontynuować nauki do stopnia.

Do przyczyn życia na ulicy zaliczamy min. złe traktowanie dzieci, brak pożywienia oraz strach przed powrotem do domu z powodu kradzieży. To spowodowało, że wiele rodzin zwłaszcza w prowincji Dwarzark – Freetown jest rodzinami rozbitymi. Większość z nich składa się z jednego rodzica. W jednym domu żyją dzieci, które mają jedną wspólną matkę ale pochodzą od wielu ojców. Kiedy umiera matka, nowa żona ojca traktuje przyrodnie dzieci jak służących. Padają ofiarom wykorzystywania oraz przemocy.

Rodzice to najczęściej młodzi ludźmi, którzy w przeszłości służyli jako żołnierze czy niewolnicy seksualni. Ciężkie doświadczenia z przeszłości nie pozwalają im sprostać nawet najbardziej podstawowym potrzeb swoich dzieci takich jak zakup pożywienia, ubrań czy dostęp do edukacji. Ponadto nie są oni w stanie przekazać dzieciom podstawowych wartości a także nie interesują się ich życiem.

Odniesienie do projektu

Salezjanie Don Bosco prowadzą w Freetown ośrodek dla dzieci ulicy, który zapewnia bezpieczeństwo, zajęcia rehabilitacyjne oraz jednoczy rozbite rodziny. Zgodnie z charyzmatami Don Bosco, w myśl zasady zapobiegaj salezjanie chronią dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi im na ulicach.

W Freetown nie ma przestrzeni dla aktywności fizycznej dzieci. Salezjanie stworzyli więc Centrum Młodzieżowe Dwarzark gdzie prowadzą parafię oraz szkołę. Dzieci uczęszczają tam na zajęcia sportowe, muzyczne czy religijne. Ponadto spożywają ciepły posiłek.

W Centrum Młodzieżowym Don Bosco dzieci otrzymują miłość oraz należytą uwagę. Są zawsze wysłuchane. Poruszane są tam także ważne problemy społeczne jak np. choroby przenoszone drogą płciową, troska o środowisko naturalne a także zapobieganie korupcji. Centrum prowadzone jest nie tylko przez księży ale i współpracowników oraz animatorów wychowanych w duchu salezjańskim. Zgodnie z nim dzieci wyrastają na dobrych chrześcijan a także szczerych obywateli.

Według Don Bosco dzieci są tą częścią społeczeństwa ludzkiego, która jest najbardziej narażona na niebezpieczeństwa i otwarta na obietnice. Poprzez zajęcia prowadzone w centrum, dzieci i młodzież może obudzić w sobie potencjał, a także odkryć nowe talenty które drzemią w każdym z nas. Centrum jest otwarte na wszystkich w potrzebie.

Dziennie: 50-100 dzieci w wieku od 7 do 18 lat (chłopcy i dziewczęta), uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, sportowych oraz religijnych.

Celem projektu jest pomoc w rozbudowie Centrum Młodzieżowego. 
W Centrum brakuje miejsca do nauki, do odrabiania lekcji, do codziennych spotkań i rozmów.
Do tej pory zajęcia odbywały się w szkole w wyznaczonych godzinach, jednak z powodu prowadzonych tam innych zajęć, jest to utrudnione.

Istota ewangelizacji w kraju muzułmańskim

77% populacji Sierra Leone stanowią muzułmanie. Większość z nich należy do klasy średniej, która jest w stanie funkcjonować z chrześcijanami. W ostatnim czasie kraje zatoki perskiej wprowadziły jednak bardziej radykalne odłamy islamu takie jak wahabizm czy salafizm co budzi konflikty nie tylko wśród przedstawicieli różnych religii ale i wyznawców samego islamu.

Obecnie dzieci z rodzin muzułmańskich uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez Centrum Młodzieżowe. Są traktowane na równi z pozostałymi. Dzielą się pokojem oraz miłością przez udział w ewangelizacji. Model wprowadzony w Centrum, oparty na wzajemnej tolerancji, dialogu oraz współpracy dzieci różnych wyznań – stanowi przykład dla całej populacji Sierra Leone. Pokazuje on, że jest możliwe wspólne życie bez fanatyzmu czy działań ekstremistycznych.