%
Zebrano: 37500 zł cel: 0 zł

Zakup ziemi pod budowę szkoły w Burundi

Rodzice dzieci z Gitega od 8 lat starali się o możliwość na stworzenie szkoły podstawowej dla swoich dzieci. Teraz jest na to szansa! Pomóż ją wykorzystać!

Od 2007 w Gitega Siostry Karmelitanki prowadzą przedszkole, do którego obecnie uczęszcza 97 dzieci.Szkoła podstawowa w Gitega nie jest w stanie przyjąć wszystkich dzieci, które chciałyby się uczyć. Obecnie w każdej z klas jest średnio 130 uczniów podzielonych na 2 grupy, co oznacza, że jedna liczy ponad 60 osób. Nietrudno sobie wyobrazić, że w takich warunkach nauka, zwłaszcza na początkowym etapie, jest przynosi oczekiwanych rezultatów. Następna najbliższa szkoła oddalona jest bowiem o godzinę drogi pieszo.

Dlatego od 9 lat, co roku powtarza się ta sama prośba rodziców, aby siostry otworzyły szkołę podstawową. Przez wszystkie te lata było to niemożliwe, gdyż liczba sióstr była zbyt mała, aby stworzyć całą strukturę konieczną do prowadzenia szkoły. Siostry prosiły więc rodziców o modlitwę w intencji nowych powołań zakonnych. Zostali wysłuchani. Widząc znaczący wzrost liczby powołań Rada Generalna Zgromadzenia rozpatrzyła ponownie pisemną prośbę rodziców i wyraziła zgodę na zakup w pobliżu klasztoru terenu na wybudowanie szkoły podstawowej.

gitega 2

Część kosztów zakupu ziemi Siostry pokryły z własnych oszczędności, cała kwota jednak przerasta ich możliwości. Dołóż swoją cegiełkę do tego wspaniałego dzieła miłosierdzia!

Wszyscy rodzice przedszkolaków chcieliby, aby ich pociechy nadal rozwijały się i kształciły pod opieką Sióstr. Widzą bowiem, że ich dzieci dobrze się rozwijają intelektualnie, fizycznie, społecznie, ale także i duchowo. Przynależność religijna rodziców nie stanowi przeszkody – katolicy, anglikanie, a także ci, którzy poszukują drogi do Boga. Siostry przyjmują każdego, wychowują dzieci w duchu wzajemnego szacunku, otwartości na drugiego człowieka, a liczba chętnych każdego roku potwierdza, że rodzice darzą je zaufaniem. Także dzieci czują się dobrze, są radosne i bardzo chętnie przychodzą do przedszkola, niekiedy nawet mimo deszczu próbują wymknąć się z domu, aby przyjść na zajęcia).