%
0 zł do końca cel: 0 zł

Learning by working

  Opis projektu: Projekt „Learning by Working” finansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako organizacja goszcząca i koordynująca) przy współpracy z organizacjami z Gruzji, Litwy i Niemiec (organizacje wysyłające). W ramach projektu na wolontariat do SWM przyjechały 3 wolontariuszki: Mariam Chikava (Gruzja),…

 

Opis projektu:
Projekt „Learning by Working” finansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako organizacja goszcząca i koordynująca) przy współpracy z organizacjami z Gruzji, Litwy i Niemiec (organizacje wysyłające). W ramach projektu na wolontariat do SWM przyjechały 3 wolontariuszki: Mariam Chikava (Gruzja), Agne Muralyte (Litwa) i Christiane Lanzke (Niemcy).

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest wsparcie dla powstającego przy SWM teatru. W postaci teatru SWM zyska nowy kanał informacji i promocji idei wolontariatu i misji a także płaszczyznę intelektualno-artystycznego „przepracowywania” wielokulturowych doświadczeń SWM.

Działania projektu zrealizowane w 2009 roku:
• Rekrutacja i przygotowanie 3 wolontariuszy zagranicznych. Na tym etapie odbywały się konsultacje, wymiana informacji dotyczących organizacji i kraju, uzgodnienia praktyczne, precyzowanie celów i oczekiwań wszystkich stron projektu,
• Szkolenia wolontariuszy po przyjeździe do Polski (październik 2009) najpierw w ramach SWM Młodzi Światu, potem szkolenia w Warszawie zapewnione przez Agencję Narodową Programu Młodzież w działaniu,
• Cotygodniowe warsztaty teatralne w ramach trzech grup projektu „Sztuka konfliktu”, praktyczne wspieranie wszystkich działań związanych z projektem „Sztuka konfliktu”,
• Przygotowywanie 3 spektakli: „Drzewo” „Tygrys ludojad w łazience”, „Szkice do Skazy”
• Stworzenie 3 scenariuszy teatralnych metodą teatru forum,
• Warsztaty analityczne dotyczące konfliktu przeprowadzone w Krakowie, Kielcach, Rabce i Tarnowie,
• Prace administracyjne związane z funkcjonowaniem warsztatów, biura SWM,
• Działania promocyjne teatru: udział w audycjach radiowych, blog, dystrybucja ulotek,
• Prace nad kolejnymi projektami w ramach EVS

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Rok Liczba odbiorców
Polska, Litwa, Gruzja, Niemcy 2009

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]