%
0 zł do końca cel: 0 zł

Resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz

W ramach projektu wolontariuszki (do lipca 2012 Katarzyna Korczyk i Magdalena Kuranda, od lipca 2013 Sara Makuła i Maria Pawłowska) zapewniły 6 kobietom opuszczającym więzienie szkolenie zawodowe i możliwość podjęcia pracy w otwartej przez wolontariuszy piekarni. Opieką objęte zostały również dzieci uczestniczek projektu. Do głównych działań projektu należały:…

W ramach projektu wolontariuszki (do lipca 2012 Katarzyna Korczyk i Magdalena Kuranda, od lipca 2013 Sara Makuła i Maria Pawłowska) zapewniły 6 kobietom opuszczającym więzienie szkolenie zawodowe i możliwość podjęcia pracy w otwartej przez wolontariuszy piekarni. Opieką objęte zostały również dzieci uczestniczek projektu. Do głównych działań projektu należały: stała obecność i pomoc kobietom i ich rodzinom. Dla dzieci przeprowadzone także zostały dodatkowe zajęcia (plastyczne, sportowo-ruchowe, douczające). Dodatkowym wsparciem zostało objętych 20 rodzin wielodzietnych z najuboższej dzielnicy Santa Cruz oraz dzieci, kobiety i mężczyźni przebywający w więzieniu Palmasola (spotkania organizowane dwa razy w tygodniu). Projekt był realizowany we współpracy z Zakonem Sióstr Służebniczek Ducha Świętego, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Boliwia Santa Cruz 2012-2014

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]