%
0 zł do końca cel: 0 zł

Młodzi ambasadorzy milenijnych celów rozwoju

  Opis projektu: Projekt „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju (ang. „Youth Ambassadors for MDGs”), finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach linii EuropeAid, realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako główny partner) przy współpracy z organizacjami z Cypru, Czech, Grecji, Węgier oraz z partnerami lokalnymi z Argentyny, Ghany i Kongo.

 

Opis projektu: Projekt „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju (ang. „Youth Ambassadors for MDGs”), finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach linii EuropeAid, realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako główny partner) przy współpracy z organizacjami z Cypru, Czech, Grecji, Węgier oraz z partnerami lokalnymi z Argentyny, Ghany i Kongo.

Cel projektu: głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w krajach docelowych na temat Milenijnych Celów Rozwoju oraz zaangażowanie młodych ludzi w ich promocję w swoich środowiskach.

Działania projektu zrealizowane w 2008 roku:

• 11-12.02.2008 odbyło się w Krakowie spotkanie koordynacyjne odpowiedzialnych za projekt z krajów partnerskich, podczas którego ustalono strategię działania na najbliższe miesiące,

• portal youth4world.com: w ramach projektu powstał międzynarodowy portal internetowy, na którym znajdują się informacje na temat MCR, a także sytuacji młodzieży z różnych części świata, kultury, religii, sytuacji społeczno-politycznej. Każdy z krajów docelowych prowadzi swoją część portalu w swoim własnym języku. SWM opiekuje się stroną pl.youth4world.com i sprawuje nadzór techniczny nad całością.

• Radio MDG: od czerwca 2008 roku funkcjonuje radio internetowe MDG, w którym docelowo młodzi ludzie z krajów realizacji projektu będą prezentować autorskie audycje na temat MCR oraz nurtujących ich tematów. Każdy z partnerów odpowiadać będzie za jeden dzień audycji. Na obecnym etapie radio funkcjonuje w wersji muzycznej, a wolontariusze przygotowują się do tworzenia audycji.

• W dniach 17-20.04.2008 roku 7 wolontariuszy SWM wraz z uczestnikami z pozostałych krajów projektu, wzięło udział w szkoleniu dla młodych dziennikarzy, przygotowanym przez Węgierskiego partnera.

• Od 16-21.09.2008 druga grupa wolontariuszy (14 osób) wzięła udział w szkoleniu dla młodych ambasadorów Milenijnych Celów Rozwoju, zorganizowanym na Węgrzech, które zostało merytorycznie przygotowane przez Greckiego partnera. Wolontariusze po powrocie zobowiązali się do czynnego udziału w działaniach projektu, szczególnie w działaniach promujących MCR w środowiskach studenckich.

• We wrześniu we wszystkich krajach projektu, w tym w Polsce, rozpoczęto promocję konkursu MAKE IT HAPPEN na esej, komiks, grę komputerową i film amatorski dotyczące Milenijnych Celów Rozwoju. Została podjęta zakrojona na całą Polskę kampania promocyjna, obejmująca plakaty, banery reklamowe na stronach internetowych, promocję mailową, ogłoszenia w prasie, radiu i internecie. Wyniki konkursów zostaną poznane w pierwszej połowie 2009 roku.

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Polska
Cypr
Czechy
Grecja
Węgry
Argentyna
Ghana
Kongo
2008

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]