%
0 zł do końca cel: 0 zł

Prowadzenie domu dla „chłopców ulicy” w Sunyani

Projekt kontynuowany od listopada 2004 roku objął pracę 2 wolontariuszek (Anna Łożyńska, Agnieszka Mazur) w domu dla chłopców ulicy w Sunyani. Opieką zostało objętych około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat, a także ok. 200 dzieci z oratorium w slumsach. Główne działania objęły: prowadzenie domu…

Projekt kontynuowany od listopada 2004 roku objął pracę 2 wolontariuszek (Anna Łożyńska, Agnieszka Mazur) w domu dla chłopców ulicy w Sunyani. Opieką zostało objętych około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat, a także ok. 200 dzieci z oratorium w slumsach. Główne działania objęły: prowadzenie domu dla chłopców ulicy, prowadzenie administracji domu, kontrolowanie wydatków, prowadzenie douczania, opiekę nad dzienną świetlicą dla dzieci i młodzieży, udzielanie pierwszej pomocy medycznej podopiecznym i pomocy lekarskiej, utrzymywanie bieżącego kontaktu ze szkołami, do których uczęszczają podopieczni oraz z ich rodzinami, bliskimi lub opiekunami, prowadzenie zajęć świetlicowych dla młodzieży w pobliskich slumsach. Projekt realizowany był we współpracy z Salesians of Don Bosco (Ghana).
[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ghana Sunyani 2011 220

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]