%
0 zł do końca cel: 0 zł

Prowadzenie domu dziecka w Tarija

Projekt zakładał stałą opiekę nad 74 wychowankami Hogar de Niños „Sagrada Familia” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Mieszkańcami Domu są dzieci w wieku od 0 do 18 lat, w tym 4 niepełnosprawnych. Wolontariuszki (Manuela Ciszek i Kaja Jarosz, które przybywały w Tarija do lipca…

Projekt zakładał stałą opiekę nad 74 wychowankami Hogar de Niños „Sagrada Familia” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Mieszkańcami Domu są dzieci w wieku od 0 do 18 lat, w tym 4 niepełnosprawnych. Wolontariuszki (Manuela Ciszek i Kaja Jarosz, które przybywały w Tarija do lipca 2013) zrealizowały następujące zajęcia: język angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, wiedza o świecie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z socjoterapią, zajęcia ruchowe oraz Boliwijski Klub Bajkowy. Oprócz wymienionych zajęć, wolontariuszki objęły stałą opieką wychowanków domu dziecka, a także pomagały przy odrabianiu lekcji i przeprowadziły szkolenie dla pracowników placówki z zakresu budowania więzi z grupą. Projekt został realizowany przez Oddział SWM we Wrocławiu przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Boliwia Tarija 2012-2013 74 wychowanków

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]