100%
Zebrano: 11500 zł cel: 11500 zł

Wsparcie domu dla chłopców ulicy w Limie w Peru

Dach nad głową, ciepły prysznic, ubranie, jedzenie, przybory szkolne - to wszystko chłopcy z ubogich rodzin otrzymują w Domu Księdza Bosko w Limie. Kolejnym krokiem jest wychowanie w wierze na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Pomóż je im zapewnić!

W salezjańskim Domu Księdza Bosko w Limie, stolicy Peru na stałe mieszka ponad 70 chłopców ulicy, w wieku do 13 do 21 lat. Pochodzą z różnych rejonów kraju, z dżungli, gór czy okolicznych slumsów, ale łączy ich jedno – wszystkich wychowała ulica, ich charakter kształtował instynkt samozachowawczy. Nie oznacza to, że nie mają rodzin. Często to sytuacja finansowa lub patologie zmusiły ich do łamania prawa w imię szansy na przeżycie kolejnego dnia. Konflikty z prawem, problemy z alkoholem czy narkotykami to wierzchołek góry lodowej. Chłopcom brak autorytetów, nie mieli go w rodzicach, przyjaciołach, lecz kreowała je ulica i rządzące nią prawa dżungli.

To właśnie tam przez rok będzie pracował nasz wolontariusz Łukasz Bankiel. Stanie się ich nauczycielem, wychowawcą, starszym bratem, który służy wsparciem, pomocą i radą, a przede wszystkim świadectwem chrześcijańskiego życia.

Dom Księdza Bosko to coś więcej niż dach nad głową – tu chłopcy uczą się, pracują, twórczo spędzają wolny czas. Aby jednak móc uczyć chłopców wiary, uczciwości, pracowitości i przekazać im  wartości, trzeba najpierw zaspokoić ich najbardziej podstawowe potrzeby. Łóżko, ciepły prysznic, ubranie, jedzenie, przybory szkolne – to wszystko otrzymują w Domu Księdza Bosko. Twoje wsparcie zostanie przeznaczone na bieżące potrzeby mieszkańców domu.