100%
Zebrano: 45000 zł cel: 45000 zł

Edukacja dla dziewcząt w Kenii

Coraz więcej uczennic szkoły w Meru przerywa edukację, bo ich rodziny nie są w stanie zapłacić nawet bardzo niskiego czesnego. Pomóżmy!

Po raz kolejny wspieramy uczennice szkoły Mukothima Girls Secondary School prowadzonej przez zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Tarbes. Poprzedni projekt nosił nazwę „Nie pozwólmy zamknąć szkoły w Kenii”. Siostra dyrektorka zwróciła się do nas po raz kolejny z uwagi na ciężką sytuację panującą w regionie.

Szkoła jest zlokalizowana w ubogim, suchym terenie, w zachodniej części Kenii, na obszarze wiejskim. Większość mieszkających tam osób zajmuje się rolnictwem. Ich zbiory – jedyne źródło dochodu, są całkowicie uzależnione od warunków pogodowych, a te w ostatnich latach są coraz bardziej niesprzyjające. Ostatnie trzy sezony przyniosły niewiele deszczu. Zebrane plony były bardzo skąpe. Widmo głodu zajrzało w niejedne oczy. Wiele rodzin nie stać na zakup podstawowych produktów żywnościowych. Coraz więcej uczennic zmuszonych jest opuścić szkołę, ich rodziny nie są w stanie zapłacić nawet bardzo niskiego czesnego.

Placówka działa od 1997. Zapewnia, w tym trudnym terenie, edukację młodym dziewczynom. Jest to dla nich szansa na wyrwanie siebie i swoich rodzin z biedy, a także gwarancja ochrony przed głodem, wykorzystywaniem i przedwczesnym zamążpójściem. 

Celem projektu jest zapewnienie edukacji dla tych dziewcząt, których rodziny ucierpiały z powodu przedłużającej się suszy. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów ich wyżywienia, a także dostępu do wody i elektryczności w placówce oraz wynagrodzenie dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Dzięki temu 330  dziewcząt  będzie  miało możliwość kontynuowania edukacji a co za tym idzie możliwość znalezienia lepszej  pracy i niezależności finansowej. Dyrektorka szkoły, służąca tam Siostra zakonna Meakelinah Miano wielokrotnie podkreśla jak dużą szansą dla młodych Kenijek jest możliwość zdobycia edukacji. Część uczennic zmaga się z trudnościami  w nauce spowodowanymi niedożywieniem w dzieciństwie, biedą, chorobami, problemami w rodzinach,  jednak odpowiednie podejście pedagogiczne i cierpliwość jaką zapewniają pracownicy szkoły pozwala na ich przezwyciężenie, na lepszą przyszłość.