44%
55233.18 zł do końca cel: 100000 zł

Nie pozwólmy zamknąć szkoły dla dziewcząt w Kenii

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do edukacji oraz zapewnienie zakwaterowania i regularnych posiłków dla 100 najbardziej potrzebujących dziewczyn.

W Meru, zachodniej części Kenii żyje około 163 294 osób, z czego ponad 70% populacji mieszka na obszarach wiejskich. Życie na wsi wiąże się brakiem dostępu do edukacji, bezrobociem, słabo rozwiniętą infrastrukturą i biedą. W dodatku jest to region, w którym nierzadko brakuje dostępu do wody.

Szkoła Mukothima Girls Secondary School w Gatunga powstała w 1997 roku. Znajduje się między czterema dużymi miastami Maru, Isiolo, Kitui i Tharaka Nithi. W placówce uczy się obecnie 250 dziewczyn, mimo że na zajęcia mogłoby uczęszczać 400. Jedynie 60 z 250 uczennic ma możliwość uiszczenia drobnej opłatę za szkołę, większość jednak pochodzi z bardzo biednych rodzin, gdzie nawet zapewnienie podstawowych środków do życia przekracza ich możliwości.

Siostra Meakelihan Miano, która obecnie pełni funkcję dyrektora szkoły, podkreśla, że dla młodych Kenijek edukacja jest ogromną szansą na uchronienie ich od analfabetyzmu, wykorzystywania seksualnego oraz zbyt wczesnego małżeństwa. Dlatego walczy o to, żeby szkoła nie została zamknięta, a dziewczęta miały lepszy start w dorosłość i nadzieję na lepszą przyszłość. Niestety z powodów finansowych wiele dziewcząt nie podejmuje edukacji, co skutkuje tym, że bardzo wcześnie zostają matkami.
Wiele dziewcząt uczęszczających do szkoły jest nosicielem wirusa HIV, pochodzi z biednych i rozbitych rodzin, cierpi na różnorodne problemy zdrowotne spowodowane niedożywieniem.
Wszystkie te czynniki powodują, że uczennice mają duże trudności w przyswajaniu wiedzy, a to wymaga od sióstr i nauczycieli odpowiedniego podejścia pedagogicznego, cierpliwości i zaangażowania i taką właśnie postawę reprezentują siostry i wychowawcy.

Niestety szkoła boryka się problemami finansowymi, potrzeba środków, aby utrzymać placówkę, opłacić nauczycieli, rachunki, zakupić materiały edukacyjne oraz zapewnić posiłki.
Siostry rozpaczliwie szukają pomocy, aby zapewnić dostęp do edukacji, regularne posiłki oraz zakwaterowanie dla 100 najbardziej potrzebujących dziewczyn.
Bez naszej pomocy, może to nie być możliwe.

 

POMÓŻMY!
RAZEM MOŻEMY URATOWAĆ WIELE DZIEWCZYN I POMÓC, ABY PLACÓWKA NIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.