100%
Zebrano: 16000 zł cel: 16000 zł

Zakup kserokopiarki dla szkół podstawowych w Sudanie Południowym

Uczniowie szkoły w Wau są pełni zapału do nauki, ale bark im materiałów edukacyjnych. Nauczyciele nie mają kserokopiarki, aby kserować dla nich ćwiczenia i zadania. Pomóż spełnić ich marzenie!

Siostry Salezjanki od ponad 30 lat pracują w Wau w Sudanie Południowym, poświęcając się szczególnie dla najmłodszych mieszkańców tego miasta i okolic. Prowadzą tu st. Joseph Primary School i Auxilium Primary School, czyli dwie szkoły podstawowe, do których każdego dnia uczęszcza prawie 2000 dzieci. Mieszkańcy kraju, w którym pracują siostry, wciąż ponoszą konsekwencje wojny domowej, która trwała tu prawie 50 lat. Przykładem jest tak ważna edukacja, która od podstawowych szczebli jest na bardzo niskim poziomie. Sytuację próbują zmienić Salezjanki, które obie szkoły prowadzą w nieco odmienny sposób – prócz obowiązkowych zajęć dzieci mogą tutaj otrzymać dodatkowe wsparcie nauczycieli, poszukują swoich talentów na kółkach zainteresowań i korzystają z zajęć wyrównawczych. Młodzi Sudańczycy chcą się edukować – klasy są bardzo liczne (nawet 60-osobowe), ale środki na prowadzenie i wyposażenie szkół są ograniczone.

Siostry poprosiły nas o pomoc w zebraniu funduszy na zakup kserokopiarki, aby ułatwić przygotowanie pomocy edukacyjnych, które do tej pory powielane były przez nauczycieli ręcznie, co pochłaniało bardzo dużo czasu. Zakup sprzętu wpłynął na znaczne usprawnienie pracy nauczycieli, a przede wszystkim umożliwił uczniom większy dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sudan Południowy Wau 2015  2000

projekt-sudan-kserokopiarka-1
projekt-sudan-kserokopiarka-3