%
0 zł do końca cel: 0 zł

Budowa szkoły podstawowej oraz szkolenia nauczycieli w Biharamulo w Tanzanii

  Miejsce: Biharamulo, Tanzania – dystrykt Biharamulo, jeden z 6 w regionie Kegera, drugi co do zajmowanej powierzchni. Miasteczko Biharamulo, stanowiące centrum administracyjne dystryktu, jest ważnym ośrodkiem pod względem edukacji, handlu czy rolnictwa, stanowiącego główne źródło utrzymania dla jego mieszkańców. W roku 2000 jedynie 31% dzieci w wieku…

 

Miejsce:
Biharamulo, Tanzania – dystrykt Biharamulo, jeden z 6 w regionie Kegera, drugi co do zajmowanej powierzchni. Miasteczko Biharamulo, stanowiące centrum administracyjne dystryktu, jest ważnym ośrodkiem pod względem edukacji, handlu czy rolnictwa, stanowiącego główne źródło utrzymania dla jego mieszkańców. W roku 2000 jedynie 31% dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących dystrykt uczęszczało do szkół podstawowych. Chociaż zgodnie z założeniami programu rządowego władze dystryktu planowały zapewnienie powszechnej edukacji w Biharamulo na poziomie podstawowym już w 2006 roku, cel ten nie został osiągnięty do dziś. Liczba uczniów rośnie nieproporcjonalnie szybko w porównaniu do liczby szkół z wystarczającym zapleczem infrastrukturalnym i materiałowym.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wspieranie powszechnego dostępu do edukacji na poziomie podstawowym, cele szczegółowe obejmują podniesienie jakości kształcenia oraz zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju edukacji w St. Severine Primary School w Biharamulo oraz w całym dystrykcie.

Działania:

• Wybudowanie infrastruktury szkoły podstawowej – budynku szkolnego składającego się z 4 sal lekcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 244,5m2. Budynek został wyposażony w ławki szkolne, krzesełka i biurka.
• Przeprowadzenie szkolenia dla Okręgowych Koordynatorów ds. Edukacji – w 24 godzinach szkolenia dotyczącego PEDP wzięły udział 22 osoby.
• Odbyło się 9 spotkań z lokalnymi wspólnotami lub komitetami szkolnymi.
• Komponent edukacji rozwojowej w Polsce: wyposażenie wioski afrykańskiej i przeprowadzenie warsztatów – w Tanzanii zakupiono 24 eksponaty afrykańskie oraz płyty z muzyką afrykańską; kilkanaście szkół wyraziło zainteresowanie wzięciem udziału w warsztatach, ze względu na warunki pogodowe odbyło się tylko 8 warsztatów, w których wzięło udział łącznie 274 uczniów.

Wolontariusze i pracownicy zaangażowani w realizację projektu:

• Roman Sikoń – pracownik, koordynator projektu
• Piotr Szterner – wolontariusz

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Tanzania Biharamulo 2008

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]