%
0 zł do końca cel: 0 zł

Budowa internatu przy szkole podstawowej w Biharamulo w Tanzanii

Miejsce: Zjednoczona Republika Tanzanii, to państwo w Afryce Środkowo-Wschodniej, położone nad Oceanem Indyjskim, pomiędzy Kenią a Mozambikiem. W Tanzanii żyje ponad 41 mln ludzi, z czego 95% należy do plemion grupy Bantu. Jedna czwarta Tanzańczyków mieszka w miastach. Języki urzędowe, to swahili i angielski. 35% mieszkańców kraju to…

Miejsce:
Zjednoczona Republika Tanzanii, to państwo w Afryce Środkowo-Wschodniej, położone nad Oceanem Indyjskim, pomiędzy Kenią a Mozambikiem. W Tanzanii żyje ponad 41 mln ludzi, z czego 95% należy do plemion grupy Bantu. Jedna czwarta Tanzańczyków mieszka w miastach. Języki urzędowe, to swahili i angielski. 35% mieszkańców kraju to muzułmanie, 35% wyznaje wierzenia lokalne, a 30% stanowią chrześcijanie. Tanzania należy do najbiedniejszych państw afrykańskich. Znajduje się na 164. miejscu wśród 177 krajów objętych Raportem Rozwoju Ludzkości ONZ z 2005r. Średnia długość życia Tanzańczyka wynosi 52 lata. Przyrost naturalny w 2009r. był na poziomie 2,0%. Średnia ilość urodzeń przypadająca na jedną kobietę wynosiła 4,5. Region Kagera jest najodleglejszym regionem od ważnego ośrodka, jakim wciąż jest Dar es Salaam, a także od stolicy – Dodomy. Izolacja jest pogłębiona z powodu bardzo słabo rozwiniętej infrastruktury transportowej. Kagera graniczy z Rwandą, Burundi i Ugandą na północnym zachodzie oraz z Jeziorem Wiktorii na wschodzie. To położenie jest przyczyną wielu konfliktów, między innymi rozgrywała się tu wojna z Ugandą w 1979r. Miasteczko Biharamulo, stanowi centrum administracyjne dystryktu Biharamulo i jest ważnym ośrodkiem edukacji, opieki zdrowotnej, handlu oraz rolnictwa, które jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. W roku 2000 jedynie 31% dzieci w wieku szkolnym z Biharamulo uczęszczało do szkół podstawowych. Chociaż program rządowy zakładał powszechny dostęp do edukacji na poziomie podstawowym już w 2006 roku, cel ten nie został osiągnięty do dziś. Liczba uczniów rośnie nieproporcjonalnie szybko w stosunku do wydolności szkół.

Działania:
• Budowa internatu dla St. Severine EMD&B Primary School w Biharamulo.
Wzniesiono i wyposażono internat dla 96 uczniów. Kompleks o łącznej powierzchni zabudowy 704m2 i powierzchni użytkowej 362m2 składa się z 4 sal mieszkalnych, modułu higieniczno-sanitarnego oraz domu mieszkalnego dla opiekuna,
• Szkolenie dla nauczycieli i wychowawców z dystryktu Biharamulo.
Szkolenie z zakresu pedagogiki zabawy, nowoczesnych metod nauczania i animacji czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym, było przeznaczone dla 35 uczestników z 15 szkół i trwało 30 godzin. Ponadto każdy z uczestników szkolenia w ramach multiplikacji treści przeprowadził w swojej szkole po 5 godzin zajęć z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności (łącznie 75 godzin, monitorowanych i ocenianych przez trenerki).

Wolontariusze i pracownicy zaangażowani w realizację projektu na terenie Tanzanii:
• Piotr Szterner – koordynator (pracownik)
• Agnieszka Kąkol – asystentka koordynatora (pracownik)
• Agnieszka Dikolenko – trenerka (wolontariuszka)
• Wiktoria Savkiv – trenerka (wolontariuszka)

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Zjednoczona Republika Tanzanii Biharamulo 2009 131

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]