%
0 zł do końca cel: 0 zł

Sztuka konfliktu

  Opis projektu: Projekt „Sztuka konfliktu” finansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako główny partner) przy współpracy z 5 organizacjami polskimi i zagranicznymi. Cele projektu: Celem strategicznym projektu jest edukacja obywatelska, wzrost zaangażowania…

 

Opis projektu:
Projekt „Sztuka konfliktu” finansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako główny partner) przy współpracy z 5 organizacjami polskimi i zagranicznymi.

Cele projektu:
Celem strategicznym projektu jest edukacja obywatelska, wzrost zaangażowania młodzieży w życie publiczne.
Celami szczegółowymi są:
• Podniesienie stanu wiedzy grupy młodzieży (w sumie ok. 120 osób) nt. procesów demokratycznych (procesy decyzyjne, natura konfliktu, przedstawicielstwo).
• Wzrost zaangażowania obywatelskiego młodzieży poprzez promocję wolontariatu jak i udział w debacie tyczącej priorytetów polityki krajowej, regionalnej i lokalnej.
• Wypracowanie metodyki, wzbogacenie treści dot. edukacji obywatelskiej w postaci powtarzalnego programu edukacyjnego.
• Kształtowanie postaw otwartości, walka z ksenofobią, uprzedzeniami i dyskryminacją ze względu na rasę, płeć, poglądy.
• Wzmocnienie potencjału SWM dzięki zwiększeniu zasięgu oddziaływania (również poprzez tworzony przy SWM teatr) i dzięki współpracy międzynarodowej z doświadczonymi partnerami z Polski, Belgii i Anglii.

Działania projektu zrealizowane w 2009 roku:
• Przygotowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Anglii i Belgii, w ramach których trenerzy SWM zapoznali się z metodologią pracy nad tematem konfliktu.
• Rekrutacja wolontariuszy zagranicznych EVS, przygotowanie ich do pracy i zaangażowanie w działania projektu.
• Spotkanie programujące służące wypracowanie szczegółowej formuły bloku warsztatowego i szkolenie dla partnerów.
• Informacja o projekcie i rekrutacja odbiorców działań edukacyjnych (młodzież z krakowskich liceów, studenci krakowscy, uczniowie szkół w Kielcach, Rabce i Tarnowie.
• Przeprowadzenie cyklu warsztatów. Warsztaty teatralne wraz z próbami do spektaklu ciągle trwają i zakończą się w maju. Warsztaty analityczne: Dotychczas zrealizowane tematy: edukacja międzykulturowa, zarządzanie konfliktem, o wartościach warto rozmawiać, spotkanie z dziennikarzem, wpływ mediów a wpływ na media, edukacja rozwojowa, symulacyjna gra handlowa.

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Rok Liczba odbiorców
Polska 2009

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]