%
0 zł do końca cel: 0 zł

Budowa pięciu studni w Czadzie

Czad jest położony w Afryce Centralnej. Jest to jeden z najuboższych krajów afrykańskich. Od 2008 roku panuje tam pokojowa sytuacja, co umożliwia pracę z dziećmi i młodzieżą oraz pomoc dla najuboższych. Ponad 56% ludności Czadu zamieszkującej we wioskach nie posiada dostępu do wody pitnej. Kobiety…

Czad jest położony w Afryce Centralnej. Jest to jeden z najuboższych krajów afrykańskich. Od 2008 roku panuje tam pokojowa sytuacja, co umożliwia pracę z dziećmi i młodzieżą oraz pomoc dla najuboższych.

Ponad 56% ludności Czadu zamieszkującej we wioskach nie posiada dostępu do wody pitnej. Kobiety i dzieci codziennie muszą przemierzać wiele kilometrów, aby dojść do źródła wody. Dodatkowym problemem jest panująca tu przez aż pół roku pora sucha z ponad 45 stopniami ciepła. W jej efekcie wysychają i tak nieliczne źródła wody. Brak wody oznacza brak roślin i zwierząt, a brak roślin i zwierząt oznacza głód. Brak dostępu do czystej wody to także zwiększona podatność na choroby, które w krajach afrykańskich są szczególnie ciężkie.

Mieszkańcy Czadu borykają się też z utrudnionym dostępem do opieki medycznej i edukacji. Analfabetyzm dotyka około 70% kobiet, szkoły są przepełnione, a nauczyciele niewykształceni. Dzieci nie mają warunków, aby przykładać się do nauki, muszą pracować, zajmować się młodszym rodzeństwem, większość rodziców nie wspiera dzieci w nauce, nie znają wartości edukacji, ponadto ponad połowy dzieci nie stać na opłacenie czesnego (ok. 200 zł rocznie).

Celem wsparcia, o które zwrócił się do nas polski misjonarz, ks. Artur Bartol, była budowa studni w okolicy miejscowości Sarh, gdzie od 2001 roku pracują salezjanie, prowadząc parafię oraz duszpasterstwo w blisko 50 wioskach w promieniu 100 km. Ponadto salezjanie prowadzą centrum młodzieżowe, do którego przychodzi 300-500 dzieci i młodzieży oraz szkołę podstawową i przedszkole, które obejmują opieką rocznie 350 dzieci. Wspierają też ponad 20 szkół w wioskach. Celem salezjanów jest, aby w 30 wioskach otaczających Sarh powstały studnie, dzięki którym mieszkańcy będą mieli dostęp do czystej wody pitnej. Do czasu rozpoczęcia projektu żadna z tych wiosek nie posiadała dostępu do czystej wody pitnej. W większości ludzie czerpali wodę z bardzo zabrudzonej rzeki, do której niejednokrotnie musieli przemierzać kilka kilometrów. W czasie pory suchej rzeka ta prawie całkowicie wysycha. Z każdej ze studni będzie korzystało 500-600 osób. Studnie są budowane niedaleko domów katechistów, którzy będą je otaczali opieką, aby służyły mieszkańcom przez wiele lat.

Dzięki funduszom ze zbiórki powstało 5 kolejnych studni.

 

 

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Czad Sarh 2015 2500-3000

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]