100%
Zebrano: 24000 zł cel: 24000 zł

Wsparcie dzieci ulicy w Etiopii

Daj drugą szansę dzieciom ulicy! Dzięki Twojemu wsparciu możliwy jest ich powrót do społeczeństwa i perspektywy na przyszłość

Etiopia boryka się z licznymi problemami społecznymi. Jak zwykle najbardziej narażoną grupą na wszystkie nieszczęścia świata są dzieci. Bo to one, niczemu winne, stają się ofiarami biedy, głodu, przemocy, rozbicia rodzin, utraty rodziców. Nie mając innego wyjścia, dzieci w Etiopii często migrują do miast i lądują na ulicy, gdzie próbują przetrwać, często już na zawsze pozostając na marginesie społeczeństwa. W miejscowości Awassa dzieci ulicy jest coraz więcej i nie ma dla nich szansy na zmianę.

Zdane tylko na siebie, błąkają się po zaułkach Awassy, zaczepiając przechodniów i żebrząc o drobne pieniądze. Dzieci ulicy opuściły swoje domy rodzinne z wielu różnych powodów, jednak najczęściej była to bieda. Doskwiera im głód i częste choroby z powodu braku dostępu do wody i środków higieny osobistej. Nie mając dachu nad głową ani schronienia, narażają się na wiele niebezpieczeństw, w tym ludzką agresję. Nie zaczęły nauki w szkole lub ją przerwały… Czy mają jeszcze perspektywy na przyszłość? Czy jest dla nich jakaś szansa?

 

Na to pytanie próbuje znaleźć odpowiedź Magdalena Soboka, świecka misjonarka, która w 2018 r. założyła Barkot – Fundację Dzieci Etiopii, a następnie Ośrodek dla Dzieci Ulicy w Awassie. Do ośrodka przyjmuje dziesięcioro dzieci, które wcześniej regularnie uczestniczyły w prowadzonych zajęciach otwartych. Minimalny czas ich pobytu w ośrodku to trzy miesiące. W tym czasie dzieci biorą udział w nieformalnych lekcjach, by nadrobić zaległości szkolne, oraz zostają im powierzone obowiązki, by nauczyły się przydatnych umiejętności, systematyczności i życia w społeczeństwie. Dzieci przebywające w ośrodku otrzymują potrzebne ubrania, obuwie, pomoce edukacyjne, wyżywienie i całodzienną opiekę.

Celem projektu jest całkowita zmiana życia dzieci ulicy w Awassie oraz danie im szansy na szczęśliwe dzieciństwo i lepszą przyszłość. Jest to możliwe poprzez zmotywowanie ich do nauki, pokazanie perspektyw, pracę z nimi, zapewnienie podstaw edukacyjnych i miejsca na kontynuowanie szkoły.

Zebrane środki pozwolą na pokrycie trzymiesięcznej (czyli minimalnej) resocjalizacji dzieci ulicy w ośrodku tj. wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieniczne, opiekę medyczną, pomoce edukacyjne, koszty transportowe (dojazdy do rodzin), koszt mediów, wynagrodzenie pracowników, koszty administracyjne.