100%
Zebrano: 20000 zł cel: 20000 zł

Obóz wakacyjny w Sierra Leone

Organizacja wakacyjnego obozu w salezjańskim ośrodku Don Bosco Falbul we Freetown to wyjście naprzeciw trudnej sytuacji dzieci i młodzieży ulicy. Pomóżmy!

Organizacja wakacyjnego obozu Don Bosco Summer Camp ma na celu wyjście naprzeciw trudnej sytuacji dzieci i młodzieży ulicy. Wpisuje się on w misję ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego Don Bosco Fambul, który poprzez edukację i resocjalizację oferuje skuteczną i trwałą pomoc w odbudowie kraju. Wizją ośrodka jest stworzenie społeczeństwa, w którym dzieci będą mogły wieść szczęśliwe życie. W wielu miejscach nie słucha się głosu młodych. Ich starania do wprowadzania lepszych zmian są pomijane i ignorowane.  Działania ośrodka, a w tym organizacja obozu mają na celu zmianę tego poprzez stworzenie dzieciom platformy, gdzie w każdym aspekcie życia będą szanowane i wolne od nadużyć. Wspieranie młodych ludzi w pełnieniu roli liderów, towarzyszenie im w identyfikowaniu problemów oraz wypracowaniu rozwiązań w ich środowiskach, daje nadzieję na ich lepsze jutro.

Sierra Leone to kraj położony w Afryce Wschodniej. W latach 1991-2001 przeszedł okrutną w skutkach wojnę domową. Wiele dzieci oraz młodych ludzi było mimowolnie rekrutowanych i zmuszanych do walki oraz popełniania zbrodni. Kobiety i młode dziewczynki były wykorzystywane, by zapewnić byt swojej rodzinie. Dzisiejsza rzeczywistość niestety zdeterminowana jest przez wydarzenia z przeszłości. Skrajne ubóstwo materialne w Sierra Leone powoduje szereg konsekwencji natury fizycznej i psychologicznej. Cierpią przede wszystkim ludzie młodzi, a wśród nich najbardziej dotknięte są dziewczęta i kobiety. Panująca bieda, głód i rozprzestrzeniające się choroby są głównymi przyczynami naruszania praw człowieka wobec dzieci i młodzieży. 


Wskutek pandemii wirusa COVID-19 liczba dzieci ulicy znacznie się zwiększyła. Wielu z nich nie ma odwagi i możliwości na odkrywanie swoich talentów i nabywania wiedzy. W epoce ogromnego rozwoju technologii i inżynierii to młodzi są siłą napędową. Jednak nie wszyscy mają jednakowy dostęp do edukacji, gdyż obszar ten zdominowany jest przez młodych mężczyzn. Organizacja wakacyjnego obozu ma na celu ożywienie zdolności dzieci i pobudzenie ich zainteresowań oraz pasji w różnych dziedzinach. “The Don Bosco Summer Camp” jest dla nich okazją do skupienia się i kreatywnego doskonalenia konkretnych umiejętności. Jest to zapewnienie tymczasowego domu dla ponad 500 dzieci na czas nauki i resocjalizacji. 

Do głównych celów projektu możemy zaliczyć: 

  • Stworzenie środowiska, w którym młodzi ludzie będą mogli w pełni odkrywać swoje talenty i możliwości
  • Edukacja formalna oraz szkolenia zawodowe w zakresie krawiectwa, informatyki, spawalnictwa, sztuki i rzemiosła
  • Tworzenie placów zabaw, by zapewnić dzieciom bezpieczne miejsce do zabawy i rekreacji
  • Zmniejszenie przemocy i używek wśród młodzieży w szkołach i społecznościach lokalnych
  • Ograniczenie głodu wśród dzieci i młodzieży poprzez pomoc w odżywianiu
  • Usamodzielnienie młodych ludzi poprzez organizację programów szkoleniowych
  • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i pandemicznych poprzez edukację młodzieży na temat higieny
  • Doraźna pomoc młodzieży w sytuacjach kryzysowych
  • Edukacja w zakresie ekologii i relacji młodych ze środowiskiem