%
0 zł do końca cel: 0 zł

Rozbudowa i modernizacja działu mechanicznego szkoły technicznej Don Bosco Boys’ Town w Nairobi

W ramach projektu został wybudowany budynek służący jako warsztat mechaniczny oraz miejsce praktyk dla uczniów działu mechaniki samochodowej szkoły technicznej Don Bosco Boys’ Town. Został także zakupiony nowoczesny sprzęt do diagnostyki pojazdów, dzięki któremu uczniowie będą zdobywali wiedzę techniczną adekwatną do obecnego rynku pracy co…

W ramach projektu został wybudowany budynek służący jako warsztat mechaniczny oraz miejsce praktyk dla uczniów działu mechaniki samochodowej szkoły technicznej Don Bosco Boys’ Town. Został także zakupiony nowoczesny sprzęt do diagnostyki pojazdów, dzięki któremu uczniowie będą zdobywali wiedzę techniczną adekwatną do obecnego rynku pracy co pozwoli im po ukończeniu szkoły otrzymać dobrą pracę. Ponadto zostało zorganizowane szkolenie dla 4 nauczycieli zwiększające ich kwalifikacje w zakresie mechaniki samochodowej z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzięki projektowi poprawiono warunki lokalowe i jakość kształcenia zawodowego dla 40 uczniów szkoły zawodowej uczących się rocznie w dziale mechanicznym oraz stworzono miejsce odbycia praktyk zawodowych dla uczniów. Projekt obejmował pracę w Nairobi dwóch wolontariuszy Piotra Szternera i Moniki Kubicy. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Kenia Nairobi 2012 40

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]