%
0 zł do końca cel: 0 zł

Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie

  Głównym celem projektu było podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów międzynarodowego rozwoju, a w szczególności ułatwienie zrozumienia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłanianie do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz ukierunkowywanie do osobistego…

 

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów międzynarodowego rozwoju, a w szczególności ułatwienie zrozumienia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłanianie do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz ukierunkowywanie do osobistego zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.
Cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie wieczorów kulturowych. Każdy z wieczorów podzielony był na dwie części – edukacyjną – czyli prelekcje i debaty poświęcone sytuacji krajów globalnego południa, edukacji rozwojowej i Milenijnym Celom Rozwoju oraz kulturową – wystawa zdjęć i atrakcje artystyczne. Celem tej części projektu była prezentacja kultur krajów rozwijających się i będących w czasie transformacji systemowej. Wydarzenia te miały miejsce w krakowskim „Klubie Pod Jaszczurami”.

Działania:
• wystawa zdjęć – ekspozycję 10 fotografii przedstawiających sytuację krajów rozwijających się można było oglądać w dniach 20.10 – 28.11 2008. Tematem tegorocznej wystawy stał się projekt w Biharamulo (Tanzania) realizowany przez wolontariuszy SWM „Młodzi Światu”. Do każdej fotografii dołączono opis. Zdjęcia odzwierciedlały przede wszystkim problemy poruszane w poszczególnych Celach Milenijnych.
• wieczory kulturowe prezentujące odrębne kultury krajów rozwijających się – w dniach 18, 19 i 20 listopada odbyły się trzy wieczory kulturowe, których celem była prezentacja kultury krajów rozwijających się. Na każde z wydarzeń składało się spotkanie z przedstawicielami danego kraju i wolontariuszami, koncert oraz degustacja tradycyjnej potrawy – wieczór poświęcony Chinom – Made in China (… czyli Chiny inaczej), wieczór poświęcony Ghanie – Fahodie Ghana (…czyli – czarne bywa białe – białe bywa czarne) oraz wieczór poświęcony Peru – La diversidad peruana (…czyli to, co cenniejsze niż złoto Inków). W ramach wieczoru poświęconego Afryce odbyło się również spotkanie z wolontariuszami zaangażowanymi w projekt „Togheder for Development” oraz spotkanie z panem Kaiem Didereich, który zaprezentował Informator dla mediów dotyczący MCR, przygotowany w ramach projektu „Capacity Building of NGOs from Poland, Czech Republic and Hungary for Mobilizing Suport for MDGs”.

Odbiorcami imprezy było łącznie ok. 2000 osób – 1700 osób obejrzało wystawę (dane szacunkowe Klubu pod Jaszczurami), ok. 120 uczestników wieczoru peruwiańskiego, ok. 80 uczestników wieczoru ghanijskiego i ok. 100 uczestników wieczoru chińskiego.

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Polska Kraków 2008 2000

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]