100%
Zebrano: 4700 zł cel: 4700 zł

Udział Simeona z Namibii w Światowych Dniach Młodzieży

Simeon z Namibii chciałby odpowiedzieć na zaproszenie Papieża i przybyć na Światowe Dni Młodzieży. Daj mu tę szansę!

Światowe Dni Młodzieży to spotkaniem młodych z CAŁEGO świata. Nie byłyby one pełne, jeśli nie dalibyśmy szansy uczestnictwa w nich młodzieży z najuboższych krajów. Spotkanie w Krakowie odbywało się pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Wkład w pokrycie kosztów uczestnictwa Simeona z Liberii w Światowych Dniach Młodzieży był konkretnym wyrazem miłosierdzia ze strony darczyńców.

Simeon ma 26 lat i mieszka w miejscowości Rundu w Namibii. Jest bardzo zaangażowany w działalność duszpasterską na terenie swojej parafii jako animator. Świetny organizator, zaradny, o pogodnym charakterze, zawsze otwarty na innych. Dzieli się też swoimi talentami muzycznymi jako lider chóru. Jest także przewodniczącym Rady Młodzieżowej prowadzonej przez Salezjanów misji, która obejmuje 30 ośrodków młodzieżowych na terenie ponad 150 km.

Spotkanie z młodymi ludźmi z różnych części świata, poznanie odmiennej kultury, przeżywanie swojej wiary wraz z rówieśnikami z innych krajów, jest doświadczeniem przemieniającym spojrzenie na świat i życie, niezwykle ubogacającym i poszerzającym horyzonty. Oto fragent wywiadu, w którym Simeon mówi o swoich wrażeniach z pobytu w Polsce:

Co zabierzesz ze sobą do Namibii?
Muszę przyznać, że mam wiele myśli, które tam zawiozę, ale przede wszystkim będę się starał wcielić w życie to, jak ludzie żyją tutaj w Polsce. Chciałbym przenieść do Namibii, to jak Polacy troszczą się o rodzinę i o inne rzeczy. To zabiorę ze sobą do kraju.
Co chciałbyś powiedzieć polskim darczyńcom, którzy wsparli finansowo twój przyjazd tutaj?
To bardzo wzruszające. Nie sądziłem, że będę uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za wsparcie mojego przyjazdu i pobytu w Krakowie na ŚDM. Niech Bóg błogosławi tym osobom i organizacjom, niech nadal wspierają młodzież, która tego potrzebuje.

Dzięki zebranym funduszom pokryte zostały koszty przelotu oraz wykupienia pakietu pielgrzyma.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Namibia 2016