%
0 zł do końca cel: 0 zł

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z Polski, Czech i Węgier w celu mobilizacji wsparcia dla milenijnych celów rozwoju

  Opis projektu: Projekt Capacity building…, finansowany ze środków Komisji Europejskiej, realizowany jest przez SWM Młodzi Światu w roli partnera, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi z Grecji, Czech, Węgier i Niemiec, oraz z partnerami lokalnymi z Argentyny, Mali i Pakistanu. Cel projektu: Głównym celem projektu jest…

 

Opis projektu:
Projekt Capacity building…, finansowany ze środków Komisji Europejskiej, realizowany jest przez SWM Młodzi Światu w roli partnera, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi z Grecji, Czech, Węgier i Niemiec, oraz z partnerami lokalnymi z Argentyny, Mali i Pakistanu.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest rozwinięcie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w każdym z krajów docelowych projektu (Polska, Węgry, Czechy) oraz wzmocnienie ich zaangażowania w promocję Milenijnych Celów Rozwoju.

Działania projektu zrealizowane w 2009 roku:
• W ramach projektu działanie kontynuowały 3 punkty informacyjne na temat MCR, prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach trzech sektorów tematycznych: edukacji, zdrowia i mediów. Punkty prowadzone są w:
– Krakowie, przez Dziennikarskie Koło Naukowe PAT,
– Wrocławiu, przez Dolnośląski Ośrodek Młodzieżowy św. Jana Bosco,
– Warszawie, przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Polska – punkt został przeniesiony do Lublina.
• Punkty działały do 31.12.2009. Osoby odpowiedzialne za ich prowadzenie pracowały w wyznaczonych punktach 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Dodatkowo w 2009 roku zostało przeprowadzonych 5 kolejnych spotkań informacyjnych na temat MCR dla osób zainteresowanych tą tematyką w danym sektorze.
• Przygotowano i wydrukowano przewodnik na temat pozyskiwania środków na realizację projektów rozwojowych w kraju i za granicą,
• W dn. 18-20.05.2009 w Krakowie odbyło się otwarte szkolenie dla reprezentantów różnych organizacji pozarządowych dotyczące przygotowywania i pisania projektów – rozwojowych. W szkoleniu wzięło udział 15 osób oraz dodatkowo przedstawiciele lokalnych organizacji partnerskich projektu z Argentyny, Mali i Pakistanu.

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Rok Liczba odbiorców
Polska Czechy Węgry 2008-2009

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]