100%
Zebrano: 43200 zł cel: 43200 zł

Program wsparcia dzieci ulicy w Sudanie Południowym

Ponad 10 tysięcy dzieci żyje na ulicach miast Sudanu Południowego bez opieki i środków do życia. Razem możemy zmienić ich rzeczywistość!

W efekcie blisko 50 letniej wojny domowej, ponad 10 tysięcy dzieci znalazło się na ulicach miast Sudanu Południowego. Zdecydowały się one na opuszczenie swoich domów we wioskach, gdyż ich rodziny nie są w stanie zaspokoić ich podstawowych potrzeb takich jak jedzenie, dostęp do edukacji czy ubrań. Żyjąc na ulicy, pozostawione bez opieki i dachu nad głową zmuszone są do kradzieży, aby przetrwać kolejny dzień. Wiele z nich cierpi z powodu skrajnego wyczerpania, wygłodzenia i ciężkich chorób. Sytuację tę starają się zmienić misjonarze wraz z naszymi wolontariuszami.

Dzięki Waszej ofiarności już po raz kolejny udało się przeznaczyć fundusze na objęcie dzieci ulicy niezbędnym wsparciem.

Projektem objęte zostały dzieci ulicy z miasta Wau (około 60 dzieci) oraz Kuajok (około 30 dzieci) w Sudanie Południowym, które przychodziły do salezjańskich placówek. Przesłane środki finansowe zostały wykorzystane na program dożywiania, pokrycie kosztów medycznych oraz zajęcia rekreacyjne, a także na wynagrodzenie dla pracowników, którzy zapewniali wsparcie psychologiczno-socjalne dzieciom oraz prowadzili  zajęcia w obu centrach. Ponadto w centrum w Kuajok odbudowana została publiczna studnia, która zapewnia dostęp do wody pitnej dzieciom i okolicznym mieszkańcom. W 2016 roku 12 dzieci wróciło do swoich rodzin, 10 dzieci zostało wysłanych do szkoły w centrum w Kuajok, z których 8 z sukcesem zakończyło rok szkolny.

Pod koniec czerwca w mieście Wau zapanował kryzys związany z kwestiami bezpieczeństwa, który spowodował przesiedlenie 80% populacji plemion mniejszościowych oraz splądrowanie przez armię 40% ludności cywilnej. Salezjanie zapewnili schronienie 5000 osób w obozach przy kościele. Środki finansowe zostały również przeznaczone aby zapewnić żywność dzieciom w obozie.

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sudan Południowy Wau, Kuajok 2016

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]