100%
Zebrano: 20000 zł cel: 20000 zł

Wsparcie edukacji w Tanzanii

Pomóżmy dziewczętom wzrastać poprzez zdobycie konkretnego wykształcenia.

W stolicy Tanzanii  – Dodomie, księża salezjanie prowadzą szkołę techniczną zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba studentów wzrosła, niestety liczba dziewcząt w szkole nadal jest na niskim poziomie. 

Taki stan rzeczy wynika z nierównego traktowania kobiet, braku poradnictwa zawodowego, braku informacji o szkoleniach oraz stypendiów. 

Salezjanie z kolei widzą potencjał jaki jest w uczennicach, zauważają, że z wieloma przedmiotami radzą sobie lepiej niż mężczyźni, dlatego też pragną je wspierać w rozwoju. 

W tym celu stworzyli kampanię mającą na celu ufundowanie 15 stypendiów dla najlepszych uczniów (10 dla dziewcząt i 5 dla chłopców).  Wychowankowie będą mieli opłacone czesne, internat oraz jedzenie. Ponadto w ramach kampanii odbędzie się Festiwal Sportu Kobiet oraz w mediach społecznościowych pojawią się treści promujące edukację kobiet w szkole technicznej w Dodomie. 

W związku z powyższą kampanią do nas została skierowana prośba o pomoc w uzbieraniu funduszy na całoroczne wyżywienie stypendystów – jest to koszt 5000 dolarów. 

Pomóżmy dziewczętom wzrastać poprzez zdobycie konkretnego wykształcenia.