100%
Zebrano: 10000 zł cel: 10000 zł

Przybory szkolne i sportowe dla dzieci z Burundi

Instytut Księży Misjonarzy Pojednania swoje powołanie wypełnia otaczając opieką najbardziej potrzebującą część społeczeństwa Burundi. Swoją pomocą otacza głównie osierocone dzieci oraz wdowy. Społeczność burundyjska na przestrzeni lat została dotknięta wieloma dramatami, co skutkuje licznymi podziałami w ich obecnym życiu. Misją Zgromadzenia Księży Misjonarzy jest pomoc w leczeniu ran i odbudowa…

Instytut Księży Misjonarzy Pojednania swoje powołanie wypełnia otaczając opieką najbardziej potrzebującą część społeczeństwa Burundi. Swoją pomocą otacza głównie osierocone dzieci oraz wdowy. Społeczność burundyjska na przestrzeni lat została dotknięta wieloma dramatami, co skutkuje licznymi podziałami w ich obecnym życiu. Misją Zgromadzenia Księży Misjonarzy jest pomoc w leczeniu ran i odbudowa miłości i braterstwa wśród ludności burundyjskiej. 

Rodziny burundyjskie mają często ośmioro a nawet dwanaścioro dzieci. Niestety, przez powtarzające się wojny w kraju, wiele dzieci zostało osieroconych. Pozostawione samotnie, bez odpowiedniego wychowania, zostają narażone na bandytyzm, alkoholizm czy inne zagrożenia. Co więcej, wiele z nich z braku pożywienia oraz środków na zakup potrzebnych przyborów porzuca szkołę. W ostatnich latach coraz częściej spotyka się na ulicach bezdomne, często pobite i zranione dzieci. Jednak, nadzieją społeczeństwa są właśnie młodsze pokolenia. Stąd pragnienie Księży Misjonarzy, by otoczyć potrzebujące dzieci wsparciem w edukacji i wychowywać je zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. 

Zgromadzenie mając pod opieka trzy domy dziecka, nie ma możliwości pomóc wszystkim dzieciom zwracającym się o pomoc w kontynuacji edukacji. Brak wystarczających środków materialnych uniemożliwia zapewnienie wszystkim odpowiednich przyborów szkolnych oraz opieki. Niestety, problem ten nasila się obecnie, po rozpoczętym nowym roku szkolnym. Wiele uczniów, z powodu braku przyborów szkolnych, przestaje uczęszczać do szkoły. Celem projektu jest otoczenie wsparciem uczniów, którzy obecnie są odsyłani z lekcji z powodu braku zeszytów, książek czy długopisów. Co więcej, nadchodzi pora deszczowa, a wielu z nich do szkoły ma 15-20 km marszu. Dlatego, w ramach zbiórki zakupione zostaną zarówno przybory szkolne, jak i parasolki. Dodatkowo, by wzmocnić więź braterską od najmłodszych lat, a także zadbać o aktywność fizyczną, duży nacisk kładziony jest na czas spędzony na zajęciach sportowych. Dzięki nim uczniowie poznają wartości takie jak solidarność, sprawiedliwość czy przebaczenie, a także mają możliwość nawiązać przyjaźnie. W celu zapewnienia odpowiednich warunków gry zakupione zostaną również piłki. 

Projektem objęte zostanie 70 osieroconych dzieci, którym zostaną dostarczone materiały szkolne oraz sportowe. Całość kwoty to 1750 euro, która obejmuje zakup: 

  • 5 kartonów zeszytów 100-kartkowych
  • 3 kartonów zeszytów 60-kartkowych
  • 40 zestawów przyborów matematycznych
  • 25 parasoli
  • 5 piłek do piłki nożnej