100%
Zebrano: 13500 zł cel: 13500 zł

Peru – zadaszenie klasztoru Sióstr Klarysek w Pariacoto

Dzięki Waszemu wsparciu mury klasztoru Sióstr Klarysek w Pariacoto już stoją. Wciąż jednak brakuje środków na zadaszenie budynku przed okresem najintensywniejszych deszczy, które przychodzą w marcu. Tu liczy się czas i każda złotówka!

Dzięki Waszemu ubiegłorocznemu wsparciu mury nowego klasztoru Sióstr Klarysek już stoją. Brakło jednak środków na  przykrycie budynku dachem.

Suma przekazana nam przez SWM, została w 100% wyczerpana na cel budowy naszego klasztoru.Niestety, nie wystarczyło na zalanie dachu. Dzięki Bogu, pora deszczowa niezbyt nam dokucza w budowie. Silne deszcze zapowiadają dopiero na miesiąc marzec. Cała nasza ufność w Panu Bogu. Z tej racji zwracam się ponownie z gorącą prośbą o nowe ziarenko piasku, abyśmy mogły położyć dach. To jest dla nas najważniejsze. Cegły już zakupiłyśmy, potrzebny jest nam natomiast cement, pręty żelazne, piasek, no i środki na zapłatę robotnikom. Modlimy się z ufnością do św. Jana Bosko, który nam zawsze bardzo pomaga.

Niech Dobry Bóg hojnie wynagrodzi wszystkim wspaniałym darczyńcom.

Z wdzięcznością,

Siostra Krystyna Kuklińska

Klaryska z Pariacoto – Peru

Siostry Klaryski przybyły do Peru stosunkowo niedawno, bo w grudniu 2012 roku. Jest to zgromadzenie kontemplacyjne, ale jednocześnie ma misyjny charakter i prawdziwie ewangelizacyjny. Ich misją jest bowiem ciągłą modlitwa w intencji misji, a szczególnie w intencji pielgrzymów, którzy bardzo licznie przybywają do Pariacoto – miejsca, gdzie powstaje klasztor.

Pariacoto posiada nieoceniony skarb – w kościele parafialnym oo. Franciszkanów z Krakowa, znajdują się ciała błogosławionych polskich męczenników franciszkańskich o. Michała Tomaszka oraz o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Praca duszpasterska sióstr polega głownie na modlitwie w intencjach wiernych oraz pielgrzymów, którzy odwiedzają to miejsce, by oddać cześć błogosławionym Męczennikom.

Siostry mają już zbudowaną kaplicę publiczną, gdzie prowadzą modlitwy oraz adoracje Najświętszego Sakramentu wspólnie z wiernymi. Na msze święte uczęszczają na razie do kościoła parafialnego. Ich źródłem utrzymania jest mały sklepik, w którym sprzedają robione przez siebie różance i różnego rodzaju dewocjonalia. Prowadzą także warsztat naprawy i odnowy figur świętych.

Obecnie siostry są w trakcie budowy klasztoru. W tej chwili na miejscu przebywają dwie siostry, które czuwają nad pracami budowlanymi. Pozostałe siostry przybędą do Pariacoto, gdy klasztor zostanie ukończony. Klasztor odwiedzają także młode dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym. Niestety siostry nie mają dla nich odpowiednich pomieszczeń.