100%
Zebrano: 24000 zł cel: 24000 zł

Pomoc dzieciom ulicy w Etiopii

Fundacja Barkot zapewnia kompleksową pomoc dzieciom, których domem była ulica. Pomóż zaspokoić podstawowe potrzeby jego podopiecznych!

Dzieci ulicy z różnych powodów, najczęściej z powodu biedy, opuściły swoje domy rodzinne i trafiły na ulicę, gdzie spędzają czas na żebraniu pieniędzy i ewentualnych innych małych aktywnościach zarobkowych. Są zdane same na siebie, doskwiera im głód oraz częste choroby z powodu braku dostępu do wody i środków higieny osobistej. Przeważnie nie mają dachu nad głową i są narażone na ludzką agresję i wiele niebezpieczeństw z powodu braku schronienia. Nie zaczęły lub przerwały szkołę, stąd też nie mają perspektyw na przyszłość.

Prowadzony przez Fundację Barkot program wsparcia dzieci ulicy to całkowita zmiana ich życia i danie im szansy na szczęśliwe dzieciństwo i lepszą przyszłość. Jest to możliwe poprzez zmotywowanie ich do nauki, pokazanie perspektyw, pracę z nimi, zapewnienie podstaw edukacyjnych i miejsca na kontynuowanie szkoły.

Ośrodek dla dzieci ulicy jest ich miejscem czasowego pobytu, podczas którego odbywają one resocjalizację, nadrabiają zaległości edukacyjne i przygotowują się do powrotu do swoich rodzin.

W ośrodku istnieje możliwość przyjęcia 30 dzieci. Jest część sypialna, sala zajęciowa, kuchnia, podwórko, biuro i pomieszczenia gospodarcze.

Dzieci ulicy są zaproszone do udziału w otwartych zajęciach, m.in edukacyjnych, motywacyjnych, na temat higieny, zdrowia i umiejętności życiowych. Są również informowane o możliwościach, jakie daje im ośrodek i zachęcane do przystąpienia do programu rozpoznawczego.

Podczas programu rozpoznawczego dzieci spędzają w ośrodku więcej czasu niż w oratorium– mają rozszerzony program zajęć, są im powierzone drobne obowiązki. Głównym zadaniem pracowników i wychowawców jest zbadanie faktycznej sytuacji społeczno-rodzinnej dziecka (czy chodziło do szkoły, czy ma rodzinę, a jeśli tak, co jest jej głównym źródłem utrzymania, czy żyje lub pracuje na ulicy, czy dziecko jest uzależnione od życia na ulicy itp.). W czasie około miesiąca zostaje podjęta decyzja w sprawie kolejnego kroku.

Dzieci w niektórych przypadkach mogą zamieszkać w ośrodku – przede wszystkim jeśli rodzina dziecka mieszka daleko od Awassy lub sytuacja rodzinna jest bardzo trudna. Dzieci mieszkające w ośrodku są również przygotowywane do reintegracji z rodzinami w przyszłości. Są uczone i przygotowywane do powrotu do normalnego życia. Poza wszystkimi zajęciami w ośrodku dzieci również uczęszczają do formalnej szkoły. W niektórych przypadkach, gdy reintegracja z rodziną nie jest możliwa, dzieci mieszkają w ośrodku na stałe. Placówka zajmuje się kompleksową pomocą dzieciom, dawaniu im nadziei, perspektyw na przyszłość szczególnie poprzez edukację, a także pomoc ich rodzinom.

Projekt pozwoli pokryć częściowo koszty 3 miesięcznego pobytu dzieci. Wpłacając darowiznę zapewniasz jedzenie, ubranie, środki czystości i materiały edukacyjne.