%
0 zł do końca cel: 0 zł

Budowa boisk sportowych oraz sanitariatów w Kabwe w Zambii

  Miejsce: Kabwe to czwarte, co do wielkości miasto w Zambii. W latach dziewięćdziesiątych XX w. nastąpiło tu znaczne pogorszenie sytuacji w związku z masowym likwidowaniem dużych ośrodków pracy, szczególnie kopalni cynku i ołowiu. Wskaźniki bezrobocia są niezwykle wysokie, rozwinęła się tzw. szara strefa (wg statystyk Centralnego Biura Statystycznego…

 

Miejsce:
Kabwe to czwarte, co do wielkości miasto w Zambii. W latach dziewięćdziesiątych XX w. nastąpiło tu znaczne pogorszenie sytuacji w związku z masowym likwidowaniem dużych ośrodków pracy, szczególnie kopalni cynku i ołowiu. Wskaźniki bezrobocia są niezwykle wysokie, rozwinęła się tzw. szara strefa (wg statystyk Centralnego Biura Statystycznego Zambii jedynie 10% pracujących zatrudnionych jest legalnie). Wskaźniki ubóstwa w regionie wynoszą 69%. W skrajnej biedzie żyje 15,5% mieszkańców prowincji. Kabwe uznane jest również za jedno z 10 najbardziej zanieczyszczonych miejsc świata. Doprowadziły do tego nierozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz przestarzałe techniki wydobycia i przetwarzania.

Cel projektu:
Celem projektu było wykorzystanie sportu jako narzędzia, służącego integralnemu rozwojowi młodego człowieka w sytuacji zagrożenia. Beneficjentami projektu jest młodzież ze slumsu Makululu, która uczęszcza na zajęcia do salezjańskiego centrum młodzieżowego.

Działania:
• Budowa kompleksu sportowego – w ramach projektu zostały wybudowane trzy betonowe boiska sportowe: jedno do siatkówki (o wymiarach 20m x 11m) oraz dwa do koszykówki (każde o wymiarach 17m x 30m), boiska wyposażono w słupy do siatkówki, kosze, siatki, został również zakupiony komplet piłek do siatkówki i koszykówki.
• Budowa kompleksu sanitarnego – składającego się z 3 toalet, 2 pisuarów, 2 pryszniców i 2 umywalek dla chłopców oraz 3 toalet, 3 pryszniców i 2 umywalek dla dziewcząt oraz przestrzeni przeznaczonej na przebieralnię w obu częściach (wymiary w zewnętrznym obrysie budynku: 4,1m x 18m).
• Przeprowadzenie 5 serii warsztatów dla młodzieży z zakresu pedagogiki zabawy – odbyło się 50 godzin warsztatów i zajęć obejmujących tematyką umiejętność prowadzenia gier sportowych oraz zabaw pedagogicznych celu zapewnienia w przyszłości jak najlepszego wykorzystania powstającej infrastruktury. W szkoleniach wzięło łącznie udział 50 uczestników.

Wolontariusze i pracownicy zaangażowani w realizację projektu:
• Agata Żyniewicz – pracownik, koordynator projektu
• Agnieszka Kąkol – wolontariusz, prowadzący szkolenia

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Zambia Kabwe 2008

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]