%
0 zł do końca cel: 0 zł

Back to the Future

  Projekt „Powrót do przyszłości!” jest odpowiedzią na problem niewielkiego zaangażowania wolontariuszy powracających z pracy w krajach Globalnego Południa w dalsze działania z zakresu Edukacji Rozwojowej. Zakłada on: wsparcie indywidualnych wolontariuszy, poprzez szkolenia, mentoring, pomoc w realizacji własnych projektów, publikacje dotyczące możliwości zaangażowania oraz budowanie dobrej praktyki wspierania wolontariuszy i…

 

Projekt „Powrót do przyszłości!” jest odpowiedzią na problem niewielkiego zaangażowania wolontariuszy powracających z pracy w krajach Globalnego Południa w dalsze działania z zakresu Edukacji Rozwojowej. Zakłada on: wsparcie indywidualnych wolontariuszy, poprzez szkolenia, mentoring, pomoc w realizacji własnych projektów, publikacje dotyczące możliwości zaangażowania oraz budowanie dobrej praktyki wspierania wolontariuszy i korzystania z ich potencjału wśród polskich organizacji wysyłających oraz pracujących na polu edukacji rozwojowej. Projekt, współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach programu EuropeAid, jest realizowany na poziomie międzynarodowym we współpracy z organizacjami z Niemiec (Finep) oraz Irlandii (Comhlamh). W roku 2013 projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Główne działania projektu zrealizowane w roku 2013:
• Publikacja „Poradnika dla koordynatorów wolontariuszy organizacji wysyłających”
• Publikacja „Raportu o zaangażowaniu wolontariuszy po powrocie z misji zagranicznych”
• Dwa szkolenia dla wolontariuszy popowrotowych poruszające tematy szoku kulturowego po powrocie, wykorzystania doświadczeń z pracy misyjnej po powrocie, dzielenie się swoimi przeżyciami z pobytu na placówkach misyjnych oraz wymianę doświadczeń.
• Dwa szkolenia dla koordynatorów wolontariuszy popowrotowych, w których wzięło udział 30 przedstawicieli kilku organizacji wysyłających wolontariuszy na misje zagraniczne.
• Inicjatywy edukacyjne wolontariuszy, którzy wrócili z misji:
– Spotkanie z wolontariuszką Sylwią Cieślar w Muzeum, którego celem było skupienie się nad kulturą i problemami regionu Amazonii, w którym wzięło udział około 80 osób.
– Wystawa zdjęć wolontariuszki Jadwiga Figula z Liberii i Sudanu Południowego „Spotkanie z człowiekiem. Jego piękno i siła”.
– Wieczór kulturowy „Powiew Południa” zorganizowany przez wolontariuszki, które wróciły z misji w Boliwii.
– „Tramwaj do przyszłości” – flashmob w krakowskich tramwajach, w ramach którego wolontariusze popowrotowi zadawali pasażerom pytania dotyczące krajów misyjnych.
– Warsztaty misyjne o Peru i Ghanie w szkole podstawowej i gimnazjum.
– Warsztaty bębniarskie połączone z nauką gry na instrumencie w dwóch grupach przedszkolnych oraz w dwóch klasach pierwszych.
• Informowanie o projekcie w mediach: radio (Radio eM, Radio Alex), czasopisma (Trzeci Sektor), portale (Stacja7), telewizji (TVP Kraków).
• Bieżące prowadzenie podstrony oraz Facebooka projektu

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Polska Kraków 2011-2013

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]