%
0 zł do końca cel: 0 zł

Utrzymanie i rozwój świetlicy środowiskowej dla dzieci w Odessie

  Adresatami projektu są dzieci do 14 roku życia. Jest to grupa ok. 20-25 dzieci z okolicznych rodzin. Są to dzieci, których rodziców nie stać na odpłatne zajęcia dla dzieci lub, których to nie interesuje. Wstęp do świetlicy jest wolny, bez wstępnej selekcji. Świetlica czynna jest dwie godziny dziennie: od…

 

Adresatami projektu są dzieci do 14 roku życia. Jest to grupa ok. 20-25 dzieci z okolicznych rodzin. Są to dzieci, których rodziców nie stać na odpłatne zajęcia dla dzieci lub, których to nie interesuje. Wstęp do świetlicy jest wolny, bez wstępnej selekcji. Świetlica czynna jest dwie godziny dziennie: od 16.00 do 18.00.

Celem projektu było wychowanie dzieci do znajomości, szacunku i przestrzegania zasad chrześcijańskiej moralności. W efekcie projektu dzieci brały aktywny udział w zajęciach świetlicowych, przestrzegały zasad Centrum, dotyczących ogólnych zasad dobrego wychowania.

Działania:
• prowadzenie klubów dyskusyjnych (ok. 50 godz.)
• prowadzenie tzw. videoklubów (ok. 50 godzin)
• prowadzenie laboratoriów – zajęć technicznych (ok. 50 godz.)
• organizacja turniejów (ok. 50 godz.)
• dofinansowanie akcji dla dzieci: „Zima w mieście” (styczeń, 6 dni; ok. 15 uczestników)
• dofinansowanie akcji dla dzieci „Lato w mieście” (14 dni; ok. 40 uczestników)
• zakup materiałów dydaktycznych (materiały: biurowe, plastyczne, teatralne, audiowizualne, sportowe, nagrody, itp.)

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ukraina Odessa 2006 20-25

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]