100%
0 zł do końca cel: 12660 zł

Organizacja obozu wakacyjnego w Awassa w Etiopii

W Etiopii, w miejscowości Awassa Siostry Misjonarki Miłości prowadzą szkołę podstawową. Co roku organizują dla swoich uczniów obozy wakacyjne. To okazja dla dzieci do twórczego i kreatywnego wypoczynku, ale także do aktywnej nauki i pogłębienia wiary. W tegorocznych wakacjach weźmie udział łącznie ok. 300 dzieci podzielonych na dwa 3-tygodniowe turnusy.

W Etiopii, w miejscowości Awassa Siostry Misjonarki Miłości prowadzą szkołę podstawową. Co roku organizują dla swoich uczniów obozy wakacyjne. To okazja dla dzieci do twórczego i kreatywnego wypoczynku, ale także do aktywnej nauki i pogłębienia wiary. W tegorocznych wakacjach weźmie udział łącznie ok. 300 dzieci podzielonych na dwa 3-tygodniowe turnusy. Jeden odbędzie się w szkole znajdującej się w centrum Awassy, drugi – na jej obrzeżach.

W tym roku w ich organizacji i przeprowadzeniu pomogą wolontariuszki z poznańskiego oddziału SWM – Eliza Kur i Ula Sikora. Wraz  z lokalnymi animatorami postarają się, by dzieciaki dobrze przeżyły ten czas, ucząc się i bawiąc przy tym! Przeprowadzą one także zajęcia, w rozwojowe, w których dzieci nie mają możliwości uczestniczyć na co dzień, m.in. warsztaty psychologiczne pomagające odkryć i wykorzystać swoje mocne strony, umiejętności i zainteresowania.

Dzięki Twojemu wsparciu zostaną zakupione materiały plastyczne, sportowe i edukacyjne potrzebne do przeprowadzenia zajęć.