100%
Zebrano: 50000 zł cel: 50000 zł

Biblie i modlitewniki dla mieszkańców andyjskich wiosek w Boliwii

W 200 andyjskich wioskach, gdzie brak kapłanów, wierni sami zbierają się na modlitwy i katechezy. Podarujmy im Biblie i modlitwniki!

Niewielkie, około 10-tysięczne miasteczko Uyuni i ponad 200  wiosek rozsianych na przestrzeni  50 000 km2, na wysokości od 3000 do 5000 metrów nad poziomem morza. To obszar Parafii Niepokalanego Poczęcia w Uyuni w Boliwii. W listopadzie 2024 roku, diecezja Potosi będzie obchodzić 100-lecie istnienia. Duszpasterze pragną przygotować wiernych do tego wielkiego wydarzenia. Jest to okazja, aby zorganizować kursy formacyjne dla katechetów świeckich, bez których pracy funkcjonowanie Kościoła na tych terenach nie byłoby w ogóle możliwe.

W Uyuni znajduje centralny kościół oraz cztery kaplice, w których co tydzień gromadzą się wierni oraz działa aż dwanaście grup parafialnych, w których aktywnie uczestniczą dzieci, młodzież i osoby starsze. Najdalej położona miejscowość, do której docierają misjonarze jest oddalona o 500 km od Uyuni, co w górskich warunkach oznacza ponad 10-godzinną podróż, a i to przy sprzyjających warunkach pogodowych. W porze deszczowej często drogi są nieprzejezdne, a z gór schodzą błotne lawiny. Wyzwanie stanowią jednak nie tylko warunki naturalne. Trudna rzeczywistość wygenerowała większą biedę, migrację za pracą, rozpad rodzin i nadużycia wobec dzieci i młodzieży. Obszar graniczący z Chile jest rejonem, gdzie na dużą skalę występuje problem handlu narkotykami, czy przemytu kradzionych samochodów.

Wiara, która przecież stosunkowo niedawno została zasiana na tym terenie wciąż nie wymaga ugruntowania.  Duszpasterze starają się, aby do każdej wspólnoty dotrzeć co najmniej 4 razy w roku. Pomimo braku stałej obecności kapłanów, wiele wspólnot zbiera się, aby celebrować Liturgię Słowa w każdą niedzielę i święta oraz przygotowywać się do przyjęcia sakramentów. Nieoceniona jest tu praca świeckich katechetów oraz nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Jednak wielu katechetów to osoby starsze, a niektóre wspólnoty nie mają ich w ogóle.

Dlatego tak istotna jest formacja lokalnych katechetów i animatorów. W ramach naszego projektu chcemy wesprzeć tę piękną i jakże ważną inicjatywę zapewniając wspólnotom i katechetom materiały duszpasterskie (Biblie, śpiewniki, modlitewniki oraz katechizmy), z których będą korzystać podczas swojej formacji na kursie i które zabiorą do swoich wspólnot, aby korzystać z nich podczas modlitw i katechez.

Pomóżmy i doceńmy ogromny wysiłek, który wkładają w swoją pracę misyjną!