100%
Zebrano: 15000 zł cel: 15000 zł

Program dożywiania i stypendiów dla uczniów w Ghanie

Centrum Don Bosco w Ashaiman to szkoła techniczna dla dziewcząt i chłopców oraz internat. Wesprzyj program stypendialny i zapewnij edukację młodzieży z najuboższych rodzin.

39 % populacji Ghany stanowią dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia, wesprzyj edukację uczniów szkoły technicznej Don Bosco w Ashaiman.

Ghana leżąca w Afryce Zachodniej zmaga się z wieloma problemami, jednym z nich jest stworzenie solidnego systemu edukacji i zapewnienie do niego dostępu jak największej liczbie dzieci i młodzieży. Aktualnie, pomimo wprowadzenia obowiązku edukacji nadal ponad 50 % ludności to analfabeci, a rodzin nie stać aby posłać dzieci do szkoły. Dzieci, którym uda się trafić do szkoły zmagają się z  biedą, przepełnionymi klasami, brakiem dostępu do środków sanitarnych, wykwalifikowanych nauczycieli i pomocy naukowych. Powyższe czynniki rzutują negatywnie zarówno na poziom edukacji, jak i wyniki uczniów. 


Centrum Don Bosco w Ashaiman to szkoła techniczna dla dziewcząt i chłopców oraz internat. Placówka ta daje szansę edukacji, zakwaterowania i wyżywienia młodzieży z najuboższych rodzin. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności techniczne, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie i samozatrudnienie, a tym samym wsparcie swoich rodzin.

Program dożywienia i stypendiów obejmuje 70 uczniów placówki Don Bosco Technical Institute w Ghanie.

Wesprzyj projekt już dziś i pomóż zagwarantować dostęp do edukacji uczniom szkoły w  Ashaiman.