100%
Zebrano: 16800 zł cel: 16800 zł

Wsparcie wdów w Burundi

Wdowom w Burundi ciężko znaleźć pracę. Zakup kóz i szkolenie w zakresie hodowli to dla nich szansa na niezależność i godne życie.

Bycie wdową w Burundi to status wykluczenia społecznego. Wiele kobiet pomimo licznych zdolności i chęci do pracy nie ma możliwości jej podjęcia. Szansę na niezależność i zaspokojenie podstawowych potrzeb  może dać im własna hodowla kóz i edukacja w tym zakresie. 

Burundi zaliczane jest do jednego z najbiedniejszych krajów świata. Z powodu licznych wojen wielu mężczyzn straciło życie, a ich rodziny dotknęła bieda. Znaczną część społeczeństwa burundyjskiego stanowią wdowy, głównie w wieku 25-30 lat. To na nich spoczywa obowiązek utrzymania dzieci, zapewnienia im podstawowych potrzeb i edukacji. Pomimo licznych problemów finansowych i socjalnych to właśnie kobiety są podporą domu i wsparciem dla społeczeństwa.

W wyniku panującej sytuacji obserwuje się migracje społeczeństwa z terenów wiejskich w celu znalezienia pracy. Niestety pomimo chęci do podjęcia pracy, poziom bezrobocia wzrasta. Co więcej, społeczeństwo burundyjskie nie ma szacunku dla wdów. Są one izolowane społecznie, ich prawa nie są przestrzegane, przez co znalezienie godnej pracy jest jeszcze trudniejsze.

Chcąc wyjść naprzeciw tym problemom, w parafii w Bikinga powstał projekt mający na celu wsparcie miejscowych wdów w pokonaniu ograniczeń społecznych oraz w usamodzielnieniu się finansowym. Dodatkowo, poprzez realizację projektu wzmocniona zostanie solidarność i współpraca kobiet, by wspólnie mogły wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość.

Ideą projektu jest zakup 30 kóz, które docelowo trafią do gospodarstw samotnych kobiet z dziećmi. Równocześnie zapewnione im zostanie szkolenie w zakresie gospodarowania zasobami, którymi dysponują. Kolejnym etapem będzie edukacja w kierunku hodowli kóz oraz upraw rolniczych, która zapewni im wzmocnienie samowystarczalności żywnościowej i przyczyni się do użyźniania gleb. Ważną częścią jest także reprodukcja kóz. Młode kozy przekazywane będą kolejnym rodzinom, w ten sposób zapewniając długotrwałość projektu oraz objęcie pomocą coraz to większej liczby osób. Współodpowiedzialność wdów za podejmowane działania i zarządzanie rozwijającą się hodowlą kóz umocni także więzi braterstwa w społeczeństwie burundyjskim.

Działaniami projektu objęte zostaną wdowy w trudnej sytuacji społecznej i finansowej z Archidiecezji Gitega. Zebrane środki przeznaczone zostaną na szkolenie 60 wdów, zakup 30 kóz od lokalnych rolników oraz ich transport do gospodarstw.