%
0 zł do końca cel: 0 zł

Wsparcie działalności wychowawczej w Huancayo

Do maja 2014 roku na placówce pracował wolontariusz Mariusz Ożóg, a następnie działania były kontynuowane przez wolontariusza Dawida Kapustę. Wolontariusze pracowali z ubogą młodzieżą i dziećmi oraz wychowankami domu dla chłopców ulicy w mieście Huancayo. Poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach oratorium pełniącego rodzaj świetlicy środowiskowej zapewniono im…

Do maja 2014 roku na placówce pracował wolontariusz Mariusz Ożóg, a następnie działania były kontynuowane przez wolontariusza Dawida Kapustę. Wolontariusze pracowali z ubogą młodzieżą i dziećmi oraz wychowankami domu dla chłopców ulicy w mieście Huancayo. Poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach oratorium pełniącego rodzaj świetlicy środowiskowej zapewniono im dostęp do odpowiednich warunków edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych, mających na celu do poprawę ich sytuacji życiowej, rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wykształcenie prawidłowych postaw życiowych, w tym odpowiedzialności za podejmowane zadania. Wolontariusze organizowali zajęcia sportowe, udzielali pomocy edukacyjnej z matematyki, fizyki i języka angielskiego. Ponadto projekt obejmował program żywieniowy dla dzieci i młodzieży, którego celem było polepszenie ich stanu zdrowia. [gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru Huancayo 2014

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]