100%
Zebrano: 23000 zł cel: 23000 zł

Dożywianie i stypendia dla uczniów z Ghany

Pomóż uczniom i uczennicom z Ghany, aby miały siły i środki do nauki ! Każde wsparcie to ogromna szansa.

Społeczeństwo Ghany jest bardzo młode, połowa jego obywateli ma poniżej 25 roku życia. Zapewnienie im edukacji stanowi duże wyzwanie, dla kraju zmagającego się z wieloma problemami.  

Ashaiman to miasto  położone w Ghanie u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego. Księża Salezjanie prowadzą tutaj szkołę techniczną oraz internaty dla dziewcząt i chłopców. Wiele z nich pochodzi z ubogich rodzin, które nie dysponują wystarczającymi funduszami na utrzymanie dzieci. Rosnące koszty życia dodatkowo bardzo pogarszają ich sytuację.

Placówka daje im możliwość edukacji. Ukończenie szkoły i zdobycie wykształcenia, dzięki któremu będą mogli podjąć zatrudnienie lub prowadzić własne przedsiębiorstwa, to szansa na lepszą przyszłość dla nich i ich rodzin.

Program stypendialny i akcja dożywiania to nieoceniona pomoc na tej drodze.  Dzięki Państwa wsparciu  210 najbardziej potrzebujących i najpilniejszych uczniów otrzyma stypendium. Rata stypendium będąca realną zmianą dla podopiecznych to mniej niż 50 zł.  Środki pieniężne umożliwią także zakup podstawowych produktów żywnościowych takich jak: ryż, olej, fasola, ryby.  Codzienny, wartościowy posiłek zapewni im siły do nauki.

Pomóż uczniom i uczennicom z Ghany, aby miały siły do nauki ! Każde wsparcie to ogromna szansa.