%
0 zł do końca cel: 0 zł

Budowa studni głębinowych w Lufubu w Zambii

Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców Lufubu, wioski położonej na północy Zambii, w oddaleniu od dużych ośrodków miejskich, poprzez zapewnienie dostępu do źródła wody pitnej. W ramach projektu zostały wybudowane 3 studnie – jedna przy szkole podstawowej oraz dwie studnie przy świetlicy i Szkole Rolniczej Don Bosco.

Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców Lufubu, wioski położonej na północy Zambii, w oddaleniu od dużych ośrodków miejskich, poprzez zapewnienie dostępu do źródła wody pitnej. W ramach projektu zostały wybudowane 3 studnie – jedna przy szkole podstawowej oraz dwie studnie przy świetlicy i Szkole Rolniczej Don Bosco. Powstałe studnie służą co najmniej 880 mieszkańcom Lufubu. Są to jedyne źródła czystej wody pitnej w okolicy. W ramach projektu wykonano 3 studnie – 1 ręczną oraz 2 z pompami elektrycznymi, połączono ze zbiornikami na wodę na wybudowanych podkonstrukcjach stalowych – wieżowych oraz podłączono instalacje. Projekt został zrealizowany we współpracy z Don Bosco Agriculture Training Centre w Lufubu, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Zambia Lufubu 2011 880

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]