%
0 zł do końca cel: 0 zł

Tydzień Edukacji Globalnej

  W roku 2006 po raz pierwszy SWM włączył się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). TEG został zorganizowany w ramach projektu „Edukacja globalna – Świat w powiększeniu” realizowanego w okresie 06-30 listopada 2006 r. Celem projektu było podniesienie świadomości młodych ludzi na temat problemów globalnego południa oraz zależności panującej…

 

W roku 2006 po raz pierwszy SWM włączył się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). TEG został zorganizowany w ramach projektu „Edukacja globalna – Świat w powiększeniu” realizowanego w okresie 06-30 listopada 2006 r. Celem projektu było podniesienie świadomości młodych ludzi na temat problemów globalnego południa oraz zależności panującej pomiędzy rozwiniętymi krajami bogatej Północy, a rozwijającymi się krajami ubogiego Południa. Projekt został podzielony na 3 części, z których każda została skierowana do innej grupy wiekowej:

I. Wystawa zdjęć, koncerty i spotkania otwarte w Piwnicy przy Dominikańskiej

Adresatem tej części projektu była młodzież akademicka – studenci krakowskich uczelni. Do przeprowadzenia tego etapu została wykorzystana Kawiarnio-Pizzeria „Piwnica przy Dominikańskiej” prowadzona na przez SWM, na co dzień uczęszczana przez studentów. Zostały podjęte następujące działania:
• przygotowanie i prezentacja ekspozycji fotografii przedstawiających sytuację krajów rozwijających się – z archiwum SWM zostało wybranych 17 zdjęć wykonanych przez wolontariuszy podczas ich pracy w krajach Globalnego Południa, zdjęcia zostały wywołane,
a następnie opisane krótkimi cytatami nawiązującymi do Milenijnych Celów Rozwoju. Podczas dwutygodniowej ekspozycji wystawę obejrzało około 900 osób.
• cykl spotkań z wolontariuszami, którzy pracowali w krajach rozwijających się – odbyły się 4 spotkania z wolontariuszami, którzy pracowali w krajach: Kenii, Etiopii, Malawi oraz Peru. Spotkania, których tłem były prezentacje multimedialne dotyczyły zarówno problemów
i uwarunkowań kulturowych poszczególnych krajów, jak i pracy wolontariuszy. Łącznie
w spotkaniach wzięło udział około 100 osób.
• koncerty muzyki młodzieżowo-etnicznej – odbyły się 2 koncerty zespołów: „AIRE ANDALUZ” grającego flamenco z elementami muzyki arabskiej i meksykańskiej, połączony z tańcem oraz „REMONT DUSZY” grającego muzykę młodzieżową z elementami muzyki afrykańskiej. Koncerty poprzedził krótki wstęp na temat idei TEG. Łącznie wzięło w nich udział ok. 200 osób.

II. Weekendowe spotkanie sportowo-edukacyjne
Adresatem tej części projektu była młodzież gimnazjalna. Spotkanie odbyło się w Krakowie w dniach 17-19.11.2006r., wzięło w nim udział 54 młodych z różnych miejscowości z terenu Polski południowo-wschodniej. Spotkanie, poprzez różnorodne formy aktywności miało przybliżyć młodych ludzi do problematyki Milenijnych Celów Rozwoju. Formy działań objęły m.in.:
• gra sportowa „Globalna Olimpiada” – mająca na celu ukazanie młodzieży zależności występującej pomiędzy krajami bogatej północy i biednego południa, oraz nierówne szanse rozwojowe, jakie w porównaniu z Europą mają mieszkańcy Afryki, Ameryki Południowej i Azji.
• spotkanie z goście specjalnym na temat: „Sprawiedliwy świat – realne marzenie czy idealistyczna mrzonka?”
• udział w koncercie muzyki młodzieżowo-etnicznej zespołu “Remont Duszy”
• spotkanie z wolontariuszami SWM, którzy przeprowadzili spotkania przybliżające kulturę
i tradycję Afryki i Ameryki Pd., ich problemy oraz przedstawili program pomocy krajom globalnego południa
• quiz pozwalający sprawdzić wiedzę zdobytą podczas weekendowego spotkania na temat krajów rozwijających się

III. Weekendowe spotkanie kulturalno-edukacyjne
Adresatem tej części projektu była młodzież szkół średnich. Spotkanie odbyło się w Krakowie
w dniach 24-26.11.2006r., wzięło w nim udział 151 osób z terenu Polski południowo-wschodniej. Spotkanie, poprzez różnorodne formy aktywności miało przybliżyć młodych ludzi do problematyki rozwojowej. Formy działań objęły m.in.:
• gra terenowa „City Game” – podczas której młodzież w praktyce (poprzez kolejne zadania
w poszczególnych punktach) dowiadywała się, co oznaczają Milenijne Cele Rozwoju. Gra miała formę “podchodów” w centrum miasta, ze zdobytych punktów każda grupa miała za zadanie ułożyć hasło gry: „Milenijne Cele Rozwoju – osiem kroków, by świat stał się lepszy”,
• warsztaty taneczne obejmujące naukę tańców z różnych stron świata, w tym z Afryki i Ameryki Południowej,
• spotkanie z wolontariuszami SWM (jw.)
• quiz (jw.)

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Polska Kraków 2006

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]